Advertentie

Meerwaardetaks op aandelen? Reken je niet rijk

Mede door de financiële crisis van 2008 realiseerde de Belg in beursgenoteerde aandelen geen meerwaarden over de periode 2000-2013. ©BELGA

De opbrengst van een mogelijke meerwaardebelasting op aandelen is zeer onzeker en zou wellicht laag zijn. Dat suggereren cijfers van de Nationale Bank.

De linkse partijen willen met een meerwaardebelasting op aandelen en andere vermogenstaksen minstens 1 miljard euro ophalen. Ze vinden dat inkomen uit kapitaal onvoldoende bijdraagt en dat de lasten op arbeid te hoog zijn. Maar hoeveel kan een meerwaardebelasting opbrengen?

De donderdag gepubliceerde cijfers over het vermogen tonen aan dat de Belgische gezinnen in 2013 een meerwaarde van meer dan 18 miljard euro hebben geboekt op hun aandelenportefeuille. De meerwaarde op beursgenoteerde aandelen bedroeg 9,7 miljard euro. Niet-genoteerde aandelen, bijvoorbeeld van familiebedrijven, werden 8,7 miljard meer waard.

Nemen we een langere periode in beschouwing, dan blijkt dat de Belgen in de periode 2000-13 helemaal geen meerwaarde op beursgenoteerde aandelen boekten. Integendeel, ze boekten een minwaarde van 14,7 miljard. De daling van de aandelenkoersen tijdens de dotcomcrisis van 2001-02 en de bankencrisis van 2008 werd niet gecompenseerd door de stijging in goede jaren, leren berekeningen van De Tijd op basis van cijfers van de Nationale Bank. Niet-genoteerde aandelen presteerden met een meerwaarde van 23,8 miljard veel beter dan genoteerde aandelen, omdat zij minder werden getroffen door de financiële crisis. Banken als Dexia, Fortis en KBC hadden aan de vooravond van de financiële crisis een groot gewicht in de portefeuille genoteerde aandelens van de Belgen.

 

Als we rekening houden met alle meer- en minwaarden van zowel genoteerde als niet-genoteerde aandelen hebben de Belgen sinds begin 2000 een nettomeerwaarde van 9,1 miljard euro geboekt op hun aandelenportefeuille. Een meerwaardetaks van bijvoorbeeld 10 procent zou in die periode 910 miljoen hebben opgebracht of gemiddeld 65 miljoen per jaar. Kanttekening: Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de aandelenmarkten de komende jaren beter presteren dan de voorbije 14 jaar.

De opbrengst van een meerwaardetaks zal sterk afhangen van de modaliteiten. Sp.a en Groen willen alleen de meerwaarde belasten van aandelen die binnen een jaar weer worden verkocht. Hoe sneller een belegger verkoopt, hoe hoger het belastingtarief. Bij Groen zakt het tarief geleidelijk van 25 procent voor wie dezelfde dag verkoopt tot 5 procent voor wie na drie maanden verkoopt. ‘We willen speculatie ontmoedigen’, luidt het. De PS wil alle meerwaarden belasten, ook als een belegger zijn aandelen na meer dan één jaar verkoopt. Bij sp.a en Groen is de aftrekbaarheid van minwaarden beperkt tot het bedrag van de meerwaarden in hetzelfde jaar. Groen laat wel toe verliezen één jaar over te dragen. Die partij geeft toe dat een meerwaardetaks in crisisjaren maar een verwaarloosbaar bedrag zou opleveren.

Het klopt dat sommige landen meerwaarden op aandelen belasten, maar de totale belastingdruk op kapitaal is in België nu al hoger dan het Europees gemiddelde. Bovendien is het verre van zeker dat een meerwaardebelasting op aandelen een goede manier is om arbeid goedkoper te maken. De opbrengst van een meerwaardetaks schommelt sterk van jaar tot jaar en daarom is het gevaarlijk om met zo’n taks een lastenverlaging op arbeid te financieren. De overheid mag zich niet te snel rijk rekenen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud