Noels en Trichet, één strijd, één front

Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, benadrukt het belang van een lage inflatie voor het herstel van het vertrouwen en wijst een soepeler inflatiebeleid om de economie te stimuleren resoluut af. Is de man dan blind voor de diepe crisis, hoor ik sommigen al denken. Geert Noels ziet het anders en vindt de houding van Trichet een hele geruststelling.

Geert Noels:

De twee AAA-landen die momenteel door S&P op een negatieve watchlist worden gezet zijn het VK en de VS.
Niet toevallig zijn deze twee landen de exponenten van de kredietcrisis: een kredietbubbel door een ongedisciplineerd monetair en budgettair beleid. In Europa zijn de andere slechte leerlingen Spanje en Ierland, waar de kredietwaardigheid ook is verslechterd. Daar speelden ontsporende kredieten ook de hoofdrol.

Verzekeraars, pensioenfondsen en particulieren zijn al zwaar getroffen door de kredietcrisis. Een inflatiebeleid zou die tegoeden nog meer doen ontwaarden, zo argumenteert Geert Noels. Scherp schrijft hij: "Het is de krekel belonen, en de mieren bestraffen…"

Noels besluit:

Het is vandaag erg onpopulair om orthodoxie te verdedigen. Maar de ECB is zowat het laatste ijkpunt in deze financiële crisis. Als zij de principes waarmee ze in 1998 is gestart na tien jaar verloochent, kan ze van verzekeraars en pensioenfondsen niet vragen dat zij wél aan hun verplichtingen voldoen. Het financieel systeem moet de langetermijnstabiliteit dienen, en mag niet plooien voor kortetermijnopportunisme. Trichet krijgt dus mijn stem.

Het is fijn om zo'n duidelijke visie te lezen over het beleid van de ECB, Bear&Bull durft niet zover gaan, al begrijpen we de argumenten wel. De financiële sector kan te lijden krijgen onder inflatie, anderzijds zou een uitdiepende recessie de al danig verrzwakte banken nog verder onder druk zetten met problematische kredieten. Het lijkt wel kiezen tussen pest en cholera. Wat denkt u?

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud