Peter Vanden Houte (ING Belgium): bodem wellicht nog niet bereikt

U kon hier uw vragen stellen over de gang van zaken op de financiële markten en in de economie aan hoofdeconoom Peter Vanden Houte van ING Belgium. De hoofdeconoom focust op vragen over economie en markten, niet op individuele aandelen.

Bedankt voor de talrijke reacties, en onze grote dank ook voor Peter Vanden Houte. Hier een aantal vragen met de antwoorden van Vanden Houte. We onthouden alvast dat de bodem wellicht nog niet is bereikt.

Hans: Verwacht u dat de huidige crisis op korte termijn zal opgelost raken via renteverlagingen door de Fed zoals in het recente verleden zodat de Amerikaanse consument boven zijn stand kan blijven leven en de nodige zuivering weer wordt uitgesteld?
Of denkt u dat deze keer de stal eerst volledig zal moeten uitgemest worden met alle pijnlijke gevolgen vandien vooraleer terug met een gezonde groei kan worden aangeknoopt?

Vanden Houte: Ik denk dat het niet meer in de Amerikaanse mentaliteit ligt om echte een volledige uitzuivering van het systeem te krijgen. Tijdens de Greenspan-jaren heeft de Fed steeds getracht om de economie zo weinig mogelijk pijn te doen, wat echter tot heel wat onevenwichten heeft geleid. Het ziet er niet naar uit dat deze politiek veranderd is.

Mishkin en Bernanke, de twee boezemvrienden binnen het "Federal Open Market Committee" zijn allebei van oordeel dat de rente nog fors moet verlaagd worden om te beletten dat de vastgoedmalaise de hele economie zal aantasten. Het is wel zo dat deze keer waarschijnlijk niet de fout zal worden gemaakt van nadien de rente te lang op een laag peil te laten staan. Daardoor zal de consument wellicht iets minder gretig uit de hoek komen, waardoor het herstel minder krachtig zal zijn dan we in het verleden gewend waren. Dat zou de wereldwijde onevenwichten wat kunnen verminderen, maar verdwijnen doen ze zeker niet.

Dirk: Het naderend uiteenspatten van de Chinese aandelenmarkten zal in de huidige malaise pas voor "echte" paniekreacties op de internationale beursvloeren zorgen. Welke timing stelt u hier voorop?

Vanden Houte: De Chinese beurs is vermoedelijk overgewaardeerd. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat de reële rente in China negatief is, wat heel wat spaarders naar de beurs heeft gedreven. Verdere renteverhogingen in China zouden deze geldstroom kunnen omdraaien. Ik ben echter niet zeker of dit enorme schokgolven op de internationale beursvloeren zal veroorzaken.

De Chinese beurs heeft in 2007 ook al wat bokkensprongen gemaakt zonder dat dit voor zware reacties op de Westerse beurzen heeft gezorgd.

Waar ik me meer zorgen om maak, is de mogelijke vertraging van de Chinese economie. Vergeet niet dat de groeilanden op dit ogenblik worden beschouwd als de factor die een forse groeivertraging van de wereldeconomie moet verhinderen. Als blijkt dat het daar stokt, krijgen we pas echt recessiepaniek op de beurzen wereldwijd.

Een eerste negatief signaal is de recente daling van vrachttarieven voor maritiem transport (Baltic freight), wat toch op wat afkoeling van de wereldwijde economie wijst. Ik zou nog niet panikeren, maar het blijft duidelijk van nabij te volgen.

André: Zal de US dollar nog stijgen in de nabije toekomst ?

Vanden Houte: De vraag van 1 miljoen… De Amerikaanse economie staat er duidelijk niet goed voor en er zijn nog meerdere renteverlagingen op komst. Normaal zou dat de dollar nog verder naar beneden moeten duwen. Toch zie ik het niet zo somber in.

De afwijking van de euro-dollar-koers t.o.v. van zijn koopkrachtpariteit (1.27) is nu al zeer fors. Bovendien hebben beleggers de dollar in 2007 massaal gedumpt. Dat fenomeen kan niet blijven duren. Bovendien zou de aandacht van de wisselmarkten zich wel eens kunnen verplaatsen van renteverschillen naar groeiverschillen.

Als de Fed de rente fors verlaagt om de economie aan te zwengelen, terwijl de ECB het been stijf houdt en de rente stabiel houdt (en zo de groei inperkt), zou dat wel eens als gunstig voor de dollar kunnen worden geïnterpreteerd. Dat fenomeen heeft zich in het verleden al voorgedaan. Ik denk dat de dollar in de loop van het jaar zeker tot 1.35 à 1.40 kan appreciëren.

PVD: Is de reactie van de beurs op bankaandelen niet overdreven ? De verliezen die vandaag worden geboekt en gepubliceerd zijn niet-gerealiseerde minwaarden op effecten/tradingportefeuilles (incl. RMBS en CMBS). Deze minwaarden lijken eerder de krappe liquiditeit in de markt te reflecteren dan de toestand van de onderliggende waarden (zijn de effectieve kredietverliezen werkelijk zo groot ?). Kunnen we bijgevolg geen sterke stijging van bankaandelen verwachten op korte termijn ?

Vanden Houte: Een forse opwaartse reactie van de bankaandelen op korte termijn is weinig waarschijnlijk zolang men niet zeker is dat het ergste leed geleden is. Het klopt dat wat nu als mogelijk verlies wordt geanticipeerd, praktisch veronderstelt dat alle subprimekredieten kopje onder gaan (wat zeer onwaarschijnlijk is).

Bovendien is het ook zo dat een aantal afschrijvingen worden gedaan op basis van huidige schaarse marktprijzen, die misschien niet indicatief zijn voor de onderliggende waarde van het actief in portefeuille.

Tenslotte hebben banken de neiging om nu het verlies te overdrijven, zodat ze later mooie meerwaarden kunnen boeken. Dat alles neemt echter niet weg dat het niet alleen de subprime crisis is die de bankwinsten bedreigen, maar ook een mogelijke recessie, wat voor bijkomende kredietverliezen zou kunnen zorgen.

Bovendien is het toch wel lichtjes verontrustend dat de Amerikaanse banken in het vierde kwartaal al massale afschrijvingen boekten (waarvan we dachten dat daarmee de kelk geledigd was) en nu met bijkomende afschrijvingen op de proppen komen.

Ook Joseph Ackerman, de CEO van Deutsche bank, liet deze week verstaan dat er bij de Europese banken nog meer lijken uit de kast dreigen te vallen. Ik ben daarom niet geneigd al massaal bankaandelen aan te bevelen vanuit een korte termijnperspectief, al moet ik toegeven dat een lange-termijnbelegger aan de huidige koersen niet teveel moet vrezen.

Koen Locquet: Wat je nu ziet is dat massaal aandelen gedumpt worden. Ik vraag me af wat er gebeurt met dat vrijgekomen geld. Het vrijgekomen geld moet ergens geplaatst worden... Men gaat op zoek naar alternatieven. Waar wordt het geld in geïnvesteerd? Wat is een beter alternatief dan aandelen die momenteel zeer goedkoop zijn?

Vanden Houte: Beleggers vluchten op dit ogenblik naar staatsobligaties, maar meer nog naar cash. In de VS zal dat fenomeen uiteraard moeten verminderen, naarmate de Fed de rente verder verlaagt. In de veronderstelling dat we binnen zes maanden in de VS een korte rente van pakweg 3% hebben en een lange rente van rond de 4%, kan ik me voorstellen dat de interesse voor aandelenbeleggingen opnieuw toeneemt.

In Europa zitten we wel met het probleem dat de ECB niet geneigd is om de korte rente snel te verlagen vanwege het inflatiegevaar, wat cash uiteraard nog steeds interessant maakt. Uit enquêtes die we bij Belgische beleggers gedaan hebben, blijkt dat cash (termijnrekeningen) het laatste halfjaar fors aan populariteit heeft gewonnen.

Wat de waardering van de aandelen betreft: ze zijn niet duur (koers-winstverhouding rond het lange-termijngemiddelde, rekening houdend met winsten die lichtjes dalen), maar men kan ze toch nog niet supergoedkoop noemen. Bovendien blijkt uit onze indicator van risico-aversie dat de beurzen nog niet "oververkocht" zijn. Nog even geduld!

Roger Joly: Mogen we nog een verdere terugval verwachten van de Bel20?

Vanden Houte: Gezien de bankaandelen zwaar wegen in de Bel20, is de malaise in de banksector uiteraard een van de belangrijkste factoren die de Bel20 naar beneden duwen. Het is altijd moeilijk om te bepalen, wat precies de bodem zal zijn.

Zolang de bankresultaten van het laatste kwartaal niet gepubliceerd zijn, vrees ik dat de beurs door de onzekerheid zal blijven kwakkelen. Uit onze indicator van risico-aversie blijkt bovendien dat aandelen nog niet "oververkocht" zijn. We zullen waarschijnlijk nog een 5% verdere daling moeten afwachten, alvorens we ons in dergelijke  situatie bevinden. Maar dan is het wel echt een koopgelegenheid.

Croc: de subprime-crisis, dat is de crisis van de kredietkaarten die de VS zal treffen in de loop van dit halfjaar. Hoe bereiden de Europese banken zich voor op deze nieuwe beving om toch een nieuwe paniekopstoot te vermijden? Wat zijn uw vooruitzichten voor de USD/EUR in 2008?

Vanden Houte: Ik denk niet dat kredietkaartproblemen in de VS de Europese banken in dezelfde mate kunnen treffen als de subprimecrisis. Nu is het grootste risico voor de Europese economie het recessierisico in Amerika.

Een vertraging van de Europese groei zou een meer gevaarlijke factor zijn voor de banksector. Wat betreft de EUR/USD, ondanks de risico's voor een economische vertraging en verwachtingen voor Amerikaanse rentedalingen, denken wij dat de dollar waarschijnlijk al zijn bodemkoers heeft bereikt.

Antoine: Men zegt altijd dat men zou moeten beleggen op de beurs wanneer zij daalt en op moeilijke momenten zoals nu. Denkt u dat het een goed moment is om geleidelijk te investeren, op een periode van een jaar bijvoorbeeld? Mijn beleggingshorizon is ongeveer 8 jaar.

Vanden Houte: U heeft gelijk met een horizon van 8 jaar te werken voor uw beursbeleggingen (het is een horizon die de ontgoochelingen beperkt). In de mate dat het moeilijk is om het opportune moment te bepalen voor beursbeleggingen, is het te verkiezen met regelmaat te beleggen.

Dit gezegd zijnde, soms zijn er goede beleggingsmogelijkheden, zoals bij sterke dalingen, maar momenteel hebben we waarschijnlijk de bodem nog niet bereikt. Op dit moment verdient het misschien aanbeveling te wachten op een koersstabilisering alvorens op de beurs te beleggen. Zoals de traders zeggen: ""never catch a falling knife."

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud