Rentebeslissing van de Fed, en dan wat?

De markten stijgen dinsdag, zich optrekkend aan wat positief nieuws over de Amerikaanse consument. Goed nieuws van McDonald's, General Motors en Western Digital lijkt er op te wijzen dat deze consument toch nog geld wil uitgeven.

Ondertussen kijken de beleggers uiteraard uit naar de rentebeslissing van de Federal Reserve volgende dinsdag, maar onder meer op de blog The Float  wordt de vraag gesteld of een renteverlaging wel zoveel zal uithalen. De blog loopt systematisch een rijtje factoren af die in dit verband moeten worden overwogen:

1) het marktsentiment: op (heel) korte termijn mogelijk een positieve reactie op een verlaging. De vraag blijft met hoeveel de Fed zou verlagen: 25 basispunten of 50? En zou bijvoorbeeld 50 basispunten niet worden beschouwd als een paniekreactie, een toegeven dat de toestand best erg is?
2) de dollar: de tendens was al neerwaarts, en een renteverlaging zal zeker niet helpen. Een verzwakking van de dollar, gekoppeld aan een hogere  olieprijs in dollar, is slecht nieuws voor het inflatiefront en maakt verdere  renteverlagingen problematisch.
3) de huizenmarkt: een verlaging van de richtinggevende rente van de Fed kan niet zoveel verschil maken. Het probleem hier is een combinatie van stengere kredietvoorwaarden en dalende waarde van de woningen.
4) bedrijfsinvesteringen: de zwakte van de commercial paper markt is hier een belangrijk punt. Deze is getroffen door een combinatie van zwakke waarborgen en teveel aan schuldfinanciering. Wel kan een renteverlaging het vertrouwen wat doen herwinnen waardoor kortetermijnfinanciering minder problematisch wordt.
5) de consumentenuitgaven: de Amerikaanse consument staat bekend voor zijn bijzonder hardnekkig koopgedrag, maar op een bepaald moment is trop teveel. Dalende of stagnerende waarden van de huizen, tumult op de financiële markten en vrees voor de werkgelegenheid wegen op de consument. Het is onmogelijk te zeggen of dit nu betekent dat de uitgaven gaan verminderen dan wel of zij gewoon maar heel traag zullen groeien. Echt veel stijgen zullen de uitgaven waarschijnlijk niet.

Genoeg stof dus om te concluderen dat een renteverlaging op zich geen groot verschil kan maken. Een hele serie verlagingen is weer iets anders, maar roept dan weer andere problemen op (bv. voor de dollar en de inflatie).Maar vrees niet, we zullen de rentebeslissing volgende dinsdag met grote ijver volgen!

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud