Advertentie

Seks en slechte whisky

Dit is een gastbijdrage van Rik Dhoest, vermogensbeheerder bij Delta Lloyd Bank.

Ere wie ere toekomt.  Ik ben zo vrij geweest om  eventjes te leen te gaan bij woordkunstenaar, germanist Geert Verdickt, de zanger van Buurman, uit de nieuwe CD Mount Everest.  Naast o.a. techneuten (denk aan IMEC) en specialisten in biotechnologie, industriëlen en ‘grote managers’ kent Vlaanderen ook vele (te weinig gewaardeerde) kunstenaars.

Inzake kleinkunst is er met o.a. Buurman en Yevgueni (eind februari komt zijn nieuwe CD Welkenraedt uit)  een schitterende lichting aan het werk.  In de nieuwe CD van Buurman duiken genoeg instrumenten op om een heel orkest mee te bevoorraden, maar net zo goed is één enkele piano of een spaarzaam aangeslagen gitaar soms genoeg om een krop in de keel uit te lokken. En die ontroering, daar draait het om bij Buurman. Vreugde, melancholie, geluk,weemoed, heimwee. En soms al die dingen tegelijk. Noem een emotie en ze komt aan bod. Geert Verdickt is dan ook een songschrijver die de kunst verstaat om een verhaal te vertellen dat zich als een film voor je ogen ontrolt.

De voorbije eindejaarsperiode was een periode van mijmeringen, tijd om het hoofd leeg te maken, en terug te kijken op het goede beleggingsjaar 2010.  Begin februari  ligt 2010 reeds weer lang achter de rug.  Onlangs nam ik een Netto ter hand van December 2009.  Timothy Hayes van Ned Davis Research poneerde daar de uitspraak : ‘2010 wordt een saai beursjaar’.  Ik zeg U : Nooit is of wordt een beursjaar saai…. En dit zal dus ook niet het geval zijn in 2011.  En wat de consensus voor een komend jaar blijkt te zijn (aan de vooravond van het nieuwe jaar ) komt niet uit.  

Herinner je eind december … : weg met financials , allen blijvend richting Emerging markets  en corperate bonds…  Een maand later ziet het er iets wat anders uit.  De geponeerde stellingen en richtingen maken evenwel niet veel uit.  Een goed uitgebalanceerde gediversifieerde portefeuille doorstaat alle stormen. 

Oh ja in diezelfde Netto stonden 5 opmerkelijke voorspellingen voor 2010 : - crash op de Chinese beurs ; - de beurzen zakken naar niveaus van maart 2009; de Bel20 telt eind 2010 nog 18 leden; handelsconflict tussen Europa en China en de goudprijs daalt fors.  Aan de lezer uit te maken, van wie de uitspraken kwamen en wat er van uit kwam.  Van mij hoef je dus geen toverformules te verwachten, noch adviezen in markttiming.  Collega Wim Antoons verwees vorige zaterdag in de Tijd naar academische studies die aantonen dat de gemiddelde belegger geld verliest door te proberen ideale instapmomenten op de beurs te voorspellen.

De keien van de Wetstraat – Sire geef mij 100 dagen

De films  (de boeken) die mij voor de ogen ontrolden, waren de hierboven geciteerde titels van Hugo De Ridder. Bijna half februari hebben we nog steeds geen regering.  Toen Hugo De Ridder in 1982 het boek De keien van de Wetstraat schreef, ging dit niet ongemerkt voorbij. Het was de eerste keer dat een non-fictieboek de Vlaamse lezer zo openhartig, meeslepend en bevattelijk wist binnen te leiden in de Belgische politiek.

De recensenten noemden het boek daarom baanbrekend en innoverend.  In dit boek zag de lezer voor het eerst hoe merkwaardige verstandhoudingen, plotselinge conflicten, karakteriële wrijvingen en onverwachte communicatiestoornissen tussen toppolitici met naam en toenaam genoemd, zwaar konden doorwegen bij de besluitvorming.  In het tijdperk dat iPad, iPhone , gsm en andere technische snufjes niet bestonden, werd er uiteindelijk toch resultaat geboekt. Iets wat nu niet lijkt te lukken?  Was er misschien toen nog plaats voor dikke sigaren, en of Sex en slechte whisky?   

Het niet hebben van een regering bracht wat onrust in het begin van het jaar. De spread tussen de 10-jarige rente in Duitsland en België kende ongekende hoogtes. Intussen is alles weer gekalmeerd. Een regering is er echter vandaag nog altijd niet. Het record van Irak lijkt in zicht.   In de Netto van vorig weekend, stelde de Hoofdeconoom van Bank Degoof E De Callatay, dat er nood is aan een regering, maar wel een goede regering.  Wie ben ik om hem tegen te spreken?

Ik wil geen komaf maken met de zware (receptiemaand) januari zonder ook ode te brengen aan het Brussels Philharmonic . Bij deze verlaat ik ook eens mijn pad van de liefde voor kleinkunst. Ik mocht het Nieuwjaars- feestconcert dit jaar meemaken  onder leiding van de Israëlische dirigent Ostrowsky vol klassiekers van de Strauss-dynastie en andere wals-grootmeesters.  De weg die het Brussels Philharmonic heeft afgelegd onder intendant Gunther Broucke met als leidende dirigent Michel Tabachnik heeft hen gebracht in de Champions  L. en is bewonderenswaardig en sterk aan te bevelen als differentiatie in onze kunstbeleving.

Was er maar iemand (nieuwe single van de nieuwe CD van Yevgueni)

Was er maar een goeroe in onze beleggingsbeslissingen?  Ik kan U met zekerheid melden dat deze niet van deze wereld zijn.  De sleutel  tot succes is een goede gespreide portefeuille waar meerdere assets in aanwezig zijn, conform je verwachtingen en risicoprofiel.  Op de aandelenmarkten (om er 1 asset uit te halen) zijn er evenwel momenteel nog altijd schitterende opportuniteiten die een goed rendement kunnen garanderen en dit met een minimum aan transacties : ‘ Laat Uw geld voor U werken’. 

‘Als ge sprakeloos zijt, dan zegt ge eigenlijk beter niets. Want elk woord dat je dan zegt doet eigenlijk afbreuk aan … Aan de boodschap Geert Verdickt (Buurman). Misschien is er nood aan meer sprakeloze economen en beleggingsadviseurs die inderdaad gewoon het geld zijn werk laten doen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.