Advertentie

TechBull: cyberrisico's kunnen wereldwijd systeem bedreigen

Financiële systeemrisico's, dat kennen we nu al. Nooit diepgaand genoeg, maar iedereen beseft dat het risico op een zich wereldwijd verspreidend falen van het financieel systeem niet denkbeeldig is. Maar... dat is niet het enige systeemrisico. De OESO heeft een rapport klaar over systemisch cyberveiligheidsrisico, zo meldt Douglas A. McIntyre op 24/7 Wall St

Het rapport, Reducing Systemic Cybersecurity Risk,  werd opgesteld door Peter Sommer, Information Systems and Innovation Group, London School of Economics, en door Ian Brown, Oxford Internet Institute, Oxford University. 

Zij leggen uit dat er maar heel weinig enkelvoudige cybergebeurtenissen zijn die een wereldwijde schok kunnen veroorzaken. Een voorbeeld zou een aanval kunnen zijn op één van de onderliggende technische protocols waar het internet van afhangt.

Het hoeft ook niet altijd opzettelijk te zijn: een bijzonder grote zonneuitbarsting kan fysiek belangrijke communicatieinfrastructuur uitschakelen. 

De meer klassieke 'malware', denial of service aanvallen (waarbij bv servers worden overbelast door gecoördineerde opvragingen), spionage enz kan heel vervelend en gevaarlijk zijn, maar wellicht eerder lokaal en met een impact op korte termijn. 

De auteurs zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat er ooit een echte cyberoorlog ontstaat (een gebeurtenis met karakteristieken van conventionele oorlog maar exclusief uitgevochten in cyberspace). Veel comutersystemen zijn al beschermd en de ontwikkelaars van cyberwapens moeten nieuwe zwaktes ontdekken, de gevolgen van een aanval zijn moeilijk te voorspellen en kunnen eventueel de aanvallers zelf treffen. 

Belangrijker nog: er is geen strategische reden waarom een aanvaller enkel een beroep zou doen op cyberwapens. Met andere woorden, het lijkt logischer dat het gewoon een onderdeel is van een algemenere oorlog. In dat opzicht zullen cyberwapens spoedig een gewoon onderdeel zijn van het globale wapenarsenaal. 

Een probleem is dat grote delen van de kritische nationale infrastructuur van heel wat OESO-landen niet onder rechtstreeks overheidscontrole staat maar in handen is van privébedrijven, die in de eerste plaats naar hun aandeelhouders moeten kijken. 

Het rapport maakt deel uit van het OESO-project Future Global Shocks. Andere grootschalige, systemische, risico's zijn een een crisis van het financiële systeem, pandemieën, het vrijkomen van giftige substanties met wijdverspreide en duurzame vervuiling tot gevolg, en langdurige verstoringen van het transport door het weer of door vulkaanactiviteit.

Mijn indruk is dat in dit lijstje de cyberrisico's zeker niet onbeduidend zijn, maar eerder zullen voorkomen in combinatie met andere crisissituaties zoals een grootschalig militair conflict, dat eventueel zijn wortels kan hebben in conflicten over energie of schaarse grondstoffen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud