Advertentie

Technische analyse toegelicht: de samenvatting

Hier volgt de slotbijdrage van Karel De Bie, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis, in zijn serie over technische analyse. 

Zoals vorige keer beloofd, geef ik in deze laatste bijdrage over technische analyse nog een kort overzicht van de behandelde materie. Technische analyse in een notendopje dus. In de afgelopen maanden heb ik het gehad over technische formaties, Japanse kaarsen, de MACD-indicator en de Fibonacci-getallen. Op zich geven deze technieken mooie signalen, maar het wordt pas interessant wanneer men al deze technieken combineert, wat ik zal doen in het voorbeeld op het einde.

Hieronder vindt u een bondig overzicht van de behandelde technieken. Voor meer informatie omtrent deze technieken verwijs ik graag naar mijn vorige bijdragen.

Technische formaties

De belangrijkste van deze formaties heb ik hieronder in 16 illustraties samengebracht. De eerste 8 formaties zijn bullish: wanneer we deze formaties zien, dan gaan we uit van een verdere stijging – zij het met een voorwaarde. Telkens wanneer de prijs in punt A belandt, hebben we een koopsignaal en mogen we uitgaan van een verdere stijging naar punt B. De voorwaarde opdat dit koopsignaal geldig zou blijven, is dat de prijs vervolgens niet meer terugvalt tot in punt C. Gebeurt dit toch, dan hebben we te maken met een vals signaal, en doen we er best aan om terug te verkopen met een (liefst zo klein mogelijk) verlies.

Het mooie aan deze signalen is dat de kans dat de prijs verder stijgt naar B veel groter is dan de kans dat de prijs terugvalt naar C. Bovendien is bij deze formaties het koersdoel groter dan het potentiële verlies, wat maakt dat je over verschillende trades gezien, een goede kans zou moeten hebben om winst te maken.

De volgende 8 formaties zijn bearish. Wanneer de prijs zich in punt A bevindt, hebben we een verkoopsignaal, en op voorwaarde dat de prijs vervolgens niet meer terug tot in C stijgt, mogen we er vanuit gaan dat een verdere daling naar het koersdoel (punt B) zich zal voltrekken.

Japanse Candlestickformaties

Hierboven staan een aantal van de meest voorkomende Japanse kaarsformaties. In de bovenste rij hebben we 5 bearish signalen, de signalen in de onderste rij zijn bullish. De kaarsformaties geven op zich mooie signalen, maar in combinatie met signalen op de MACD-indicator of in de buurt van Fibonacci-niveaus krijgen ze een grotere betekenis.

De MACD-Indicator

Er bestaan 1000-en indicators, maar deze blijft één van de populairste. De indicator staat onderaan de prijsgrafiek en bestaat uit twee lijnen: een blauwe en een rode (een uitgebreide uitleg omtrent deze indicator vindt u in mijn vorige bijdrages). Kruist de blauwe lijn boven de rode, dan hebben we een koopsignaal, valt ze er terug onder, dan hebben we een verkoopsignaal. De verticale stippellijnen geven in bovenstaande grafiek de koop- en verkoopsignalen weer.

Deze indicator laat ook vaak divergenties zien. Negatieve divergentie hebben we wanneer de prijs nieuwe toppen aan het zetten is, terwijl de MACD reeds lagere toppen aan het zetten is. Dit betekent dat we extra alert moeten zijn, omdat dit meestal een neerwaartse correctie in de prijs voorafgaat. Omgekeerd, indien de prijs nog aan het dalen is, maar de MACD is reeds aan het stijgen, dan spreken we van positieve divergentie, en mogen we ons meestal aan een stijging verwachten. De cirkels links in de grafiek zijn een voorbeeld van positieve divergentie, de cirkels rechts zijn een voorbeeld van negatieve divergentie.

Zoals ik in één van mijn vorige bijdrages reeds heb vermeld, is het interessant om de wekelijkse MACD met de dagelijkse te combineren: indien de wekelijkse MACD duidelijk stijgend is, dan heb je doorgaans vrij betrouwbare koopsignalen op de dagelijkse MACD. Omgekeerd zal je tijdens een periode waarin de wekelijkse MACD duidelijk dalend is doorgaans mooie verkoopsignalen op de dagelijkse MACD zien.

Fibonacci niveaus

De 38.2% en de 61.8% correctieniveaus geven potentiële steun weer in het geval van een neerwaartse correctie. Deze niveaus worden berekend op de vorige stijging. Omgekeerd kan men op deze manier na een daling potentiële weerstandsniveaus berekenen. Vorige bodems/toppen, signalen op de MACD-indicator en Japanse kaarsenformaties in de buurt van deze Fibonacci-niveaus verhogen de kans dat de prijs effectief op deze niveaus zal draaien.

De Fibonacci-getallen worden ook gebruikt om potentiële koersdoelen te berekenen. Hiervoor neemt men de diepte van de vorige correctie, en vermenigvuldigt men deze afstand met 1.618 om een potentieel koersdoel te bepalen. Vaak ondervindt de prijs op dit niveau weerstand. Op analoge manier kan een neerwaarts koersdoel berekend worden.

Het combineren van al deze technieken in een voorbeeld

Als voorbeeld bekijk ik de olieprijs (Brent futures). Laat me even overlopen welke technische signalen we hier de afgelopen maanden en weken gezien hebben:

MACD-signalen: de wekelijkse grafiek (waarbij ieder staafje één week voorstelt) laat ons zien dat tussen oktober 2010 en mei 2011 de wekelijkse MACD duidelijk stijgend was. Dit wil zeggen dat de koopsignalen die de dagelijkse MACD genereerde in die periode vrij betrouwbaar zouden moeten zijn geweest. Deze signalen zijn in de dagelijkse prijsgrafiek met cirkels aangeduid, en leverden inderdaad mooie koopsignalen. Op dit moment echter, zien we dat de wekelijkse MACD terug negatief gedraaid is, wat erop duidt dat het vanaf nu terug interessanter wordt om te kijken naar verkoopsignalen op de dagelijkse MACD.

Hieronder herneem ik de bovenstaande dagelijkse grafiek, en becommentarieer ik de signalen die we de afgelopen weken gezien hebben:

Vooreerst zien we een duidelijke negatieve divergentie op de dagelijkse grafiek (zie cirkel op de MACD). De hogere prijs in Brent kwam niet meer overeen met een hogere MACD. Dit was een schot voor de boeg dat ons erop attent maakte dat een daling nakend was. Dit betekende dat we extra attent dienden te zijn voor andere technische signalen die ook die richting uitwezen, en die waren er: de prijs had zijn fibonacci koersdoel (127.48) bijna bereikt, we zagen in de buurt van dit koersdoel een potentieel bearish “hanging man” Japanse kaarsformatie, de prijs viel onder zijn januari-maart steunlijn, wat op 120.50 een verkoopsignaal gaf, en toen de prijs vervolgens onder 119.00 viel, konden we het neerwaarts koersdoel van de dubbele top berekenen op 111.00, een koersdoel dat ondertussen bereikt is.

Momenteel zien we dat de prijs gevangen zit tussen weerstand op 119.00 en de neklijn van een potentieel bearish hoofd & schoudersformatie op 104.00. Het is nu afwachten door welk van beide niveaus Brent olieprijs zal breken: valt Brent door 104.00, dan kunnen we een nieuw koersdoel berekenen om en bij de 90.00. Brent zou vervolgens niet mee boven de 105.00 mogen gaan om dit bearish signaal geldig te houden. Gaat Brent terug door de 119.00, dan hebben we een ander verhaal, en gaan we over tot het berekenen van opwaartse koersdoelen gebaseerd op Fibonacci, of op de ‘failed’ hoofd & shoudersformatie. Echter, gezien het feit dat de wekelijkse MACD ondertussen terug bearish gedraaid is, en gezien het feit dat Brent nu terug in een neerwaartse trend is terecht gekomen, schat ik de kans op een verdere daling van hieruit hoger in dan de kans op een stijging terug boven het niveau van 119.00.

Literatuur

Ziezo, tot zover uitlegsessies over technische analyse in deze blog. Ik hoop dat u er iets van heeft kunnen opsteken. Moest u zich verder willen verdiepen in deze (voor mij althans) boeiende materie, dan wens ik u alvast heel veel succes. Onderstaande basiswerken zullen u hierbij zeker kunnen helpen, en kan ik u van harte aanbevelen:

- "Diary of a Professional Commodity Trader, Lessons from 21 Weeks of Real Trading", Peter L. Brandt,
- “Technical Analysis of the Financial Markets”, John J. Murphy,
- “Technical Analysis of Stock Trends: The Bible of Technical Analysis”, Edwards & Magee,
- “Japanese Candlestick Charting Techniques”, Steve Nison

Lees ook de vorige afleveringen van deze serie: de MACD-indicator,  Japanse kaarsen, het derde deel over technische formaties,  het tweede deel over de technische formaties,  het eerste deel over de technische formaties, over Fibonacci en over de beperkingen van technische analyse.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud