'Too little, too late'

Voor Nouriel Roubini, hoogleraar economie aan de universiteit van New York, is er geen twijfel mogelijk: de maatregelen die de Amerikaanse, Europese, Britse, Canadese en Zwitserse woensdag aankondigden om extra geld in de markten te pompen zijn te beperkt en komen te laat.
Net zoals de voorgaande keren zal ook de nieuwe actie van de vijf centrale banken de kredietcrisis er niet kleiner op maken. Dat komt omdat deze banken er niet in slagen om de feitelijke oorzaken van de kredietmalaise aan te pakken, schrijft Roubini op zijn blog.

Nu, wat zijn die oorzaken precies? Volgens Roubini liggen vijf factoren aan de basis van de huidige crisis: een nood aan bijkomende kredieten typisch voor de eindejaarsperiode, hogere risicopremies voor kredieten die maar traag zullen dalen, solvabiliteitsproblemen bij de kredietverschaffers, een stijgende risico-aversie en het feit dat de meeste financiële instellingen nu geen bankstatuut genieten, en als dusdanig geen noodkredieten kunnen aanvragen.

De maatregelen die de centrale banken woensdag bekendmaakten zullen alleen maar de nood aan bijkomende kredieten verlichten, maar de andere problemen die aan de basis liggen van de kredietmalaise zullen er niet door worden getackeld, zegt Roubini.

Monetair beleid is immers niet bedoeld om krediet- en betalingsproblemen op te lossen, klinkt het. Bovendien kan een kapitaalinjectie de onzekerheid en het gebrek aan transparantie op de financiële markten niet wegnemen, aldus Roubini. Bovendien kunnen de Verenigde Staten volgens de hoogleraar niet langer een recessie vermijden. Andere economïën zouden al snel die neerwaartse trend volgen.

Wat moet er dan wel gebeuren? Roubini stelt voor dat de Federal Reserve drastischer renteverlagingen doorvoert dan totnogtoe het geval is - de laatste renteverlaging met 25 basispunten is slechts een druppel op een hete plaat. Nog gevaarlijker is wat de Europese Centrale Bank momenteel doet: de rente niet verlagen. Dat zal ervoor zorgen dat de Europese economie snel afkoelt, voorspelt Roubini. De eurozone heeft nu immers al af te rekenen met een uiteenspattende zeepbel op de huizenmarkt, olieprijzen van 90 dollar en een dure euro.

De centrale banken hadden er woensdag dus beter aan gedaan gezamenlijk de rentetarieven met 50 basispunten te verlagen om zo een harde landing van de economie te vermijden, stelt Roubini.

De kapitaalinjectie die gisteren werd aangekondigd heeft immers alleen maar gevolgen voor bedrijven met een bankstatus. Financiële instellingen die deze status niet genieten kunnen geen noodkrediet aangaan bij de Federal Reserve en lopen niu dus het risico hun eigen vermogen te zien krimpen.Het gevaar neemt daarom toe dat deze ondernemingen volop geld moeten lenen. Maar omdat de banken zelf liquiditeitsproblemen hebben zullen deze bedrijven op minder goodwill moeten rekenen. En in z'n geval zullen de centrale banken eigenlijk niet meer kunnen ingrijpen, waarschuwt Roubini.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud