Verdeeldheid binnen de Federal Reserve

De Federal Reserve verlaagde dus met 75 basispunten en niet met de 100 basispunten waar de markt op hoopte - maar uiteindelijk toonde diezelfde markt zich tevreden met de beslissing.

Wat is het verschi ook tussen 100 basispunten of 75, is er wel enig verschil in impact op de reële economie? Wellicht niet in termen van een mechanisch effect, maar veel in dergelijke beslissingen heeft te maken met psychologie en marktvertrouwen.

Op dat vlak moet de Federal Reserve een waar evenwichtskunstenaar zijn. Te weinig doen, zou de markt kunnen teleurstellen met alle gevolgen vandien. Maar te hefig reageren zou de klassieke vraag doen stellen "wat weet de Fed wat de markt niet (mag) weten".

Er is ook de vrees voor de verzwakking van de economische groei enerzijds en voor een verhoging van de inflatie anderzijds. Ook hier moet het monetair beleid een evenwicht zien te vinden.

Deze moeilijke oefeningen leiden ertoe dat het monetaire beleidsorgaan, het Federal Open Market Committee (FOMC), niet bij unanimiteit tot zijn beslissingen komt. De economieblog van The Wall Street Journal stelt vast dat het de vijfde opeenvolgende vergadering was die niet eenstemmig tot een beslissing kwam, en dit voor het eerst sinds de centrale bank haar beleidsbeslissingen begon aan te kondigen (1994).

Dit keer waren het Richard Fisher (Federal Reserve Bank of Dallas) en Charles Plosser (Federal Reserve Bank of Philadelphia) die het oneens waren. Beiden tonen zich doorgaans bezorgd over de inflatie en hadden liever een minder agressieve actie gezien (lees een minder sterke renteverlaging). De blog van The Wall Street Journal merkt op dat het voor het eerst is sinds september 2002 dat meer dan één lid van de FOMC het oneens is bij de stemming.

Zou voorzitter Ben Bernanke van de Fed bedroefd zijn over een dergelijk gebrek aan eensgezindheid? Naar verluidt niet echt. Hij vindt één en ander gezond en getuigend van een meer democratisch opererend beleidsorgaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud