Zombiebanken terug van nooit weggeweest

In het ochtendprogramma van CNBC donderdag schetste Elizabeth Warren een niet al te mooi beeld van de gezondheid van de Amerikaanse financiële sector. Warren, voorzitster van het comité dat toeziet op het Amerikaanse bankenreddingsplan, stelt dat de Amerikaanse banken allesbehalve op het droge zijn. De voornaamste reden daarvoor is de versoepeling van de 'mark-to-market' waarderingsregels. Die aanpassing van de boekhoudregels zorgde er immers voor dat bepaalde activa niet meer gewaardeerd dienden te worden aan de lagere marktwaarde. Dat houdt in dat die activa momenteel onnatuurlijk hoog gewaardeerd staan op de bankbalansen en weerhoudt banken ervan ze te verkopen via het PPIP, het publiek-privaat investeringsprogramma van de Amerikaanse overheid. 'Wanneer ze de activa immers zouden verkopen aan marktwaarde, moeten de banken het verlies incasseren', verkondigt Warren. Daarom blijven de probleemkredieten vooralsnog op de bankbalansen en blijft het idee van de zombiebanken bestaan. Meteen raakt Warren de kern van het probleem aan: 'if we don't have bookkeeping that everybody can believe in, then we can't get this game started.'

Het volledige interview:

Visit msnbc.com for Breaking News, World News, and News about the Economy

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud