Zeven kandidaat-investeerders voor ABX Logistics

(tijd) - Blijft ABX Logistics een onderdeel van de NMBS of wordt de logistieke dochter met een omzet van 2,7 miljard euro verkocht? De regering hakt mogelijk nog deze week de knoop door. Etienne Schouppe, topman van beide ondernemingen, blijft zijn strategie inzake goederenverkeer verdedigen. Volgens Schouppe zijn zeven bedrijven geïnteresseerd om 105 miljoen euro te investeren in ABX. Maar zijn voogdijminister, Isabelle Durant, wil het controversiële ABX zo snel mogelijk verkopen.

Begin jaren negentig was de pakjesdienst van de Belgische spoorwegmaatschappij op sterven na dood. De raad van bestuur besliste toen de activiteit ingrijpend te reorganiseren. Dat leek te lukken, al riep een deel van de privé-concurrentie luidkeels dat ABX de markt veroverde met bodemprijzen en overheidsgeld. Etienne Schouppe: 'De rekeningen van ABX werden gecontroleerd door het ministerie van Vervoer, het Rekenhof en de EU-Commissie. Er vloeide geen euro overheidsgeld naar ABX, de NMBS financierde alle investeringen en verliezen zelf.'

Bijna vier jaar geleden nam het dossier-ABX een cruciale wending met de overname van het Duitse THL-Bahntrans, actief in lucht- en zeevracht, logistiek, wegvervoer en binnenvaart. In één klap werd de pakjesdochter van de NMBS een logistieke groep die tot de wereldtoptien behoort. De raad van bestuur kreeg het dossier voorgeschoteld rond middernacht. Eén van de bestuurders dacht achteraf dat de NMBS koerierbedrijf DHL had gekocht. Het is symptomatisch voor de manier waarop Schouppe het dossier-ABX naar zich toe trekt, maar ook voor de desinteresse van een deel van die raad.

Dat Schouppe in het ABX-verhaal cavalier seul speelde, keerde zich stilaan tegen hem. Vooral omdat, sinds het aantreden van paars-groen, minister van Vervoer Durant Schouppe liever kwijt dan rijk is en ze van oordeel is dat de NMBS zich op haar kerntaken moet concentreren. Dat ABX Logistics, zoals de groep sinds enige tijd heet, er nooit in slaagde zijn budgetten waar te maken, keerde uiteraard als een boomerang terug in het gezicht van Schouppe. 'We hebben de sanering in Duitsland inderdaad onderschat en ook Frankrijk viel tegen', geeft de topman toe.

'Maar in België, Italië, Spanje, Zwitserland en het Verre Oosten werden de prognoses overtroffen.' Alleen heeft ABX Logistics het probleem dat Duitsland en Frankrijk in de groepsomzet het zwaarst wegen. Vanaf 2003 zal de hemel boven ABX opklaren, voorspellen zowel de directie als de Boston Consulting Group. Maar daarvoor is extra geld nodig, geld dat de NMBS wil voorschieten en geld dat ook van kandidaat-investeerders buiten de Belgische spoorwegen moet komen. Bovendien moet ABX omgevormd worden tot een aparte holding, inclusief de Belgische activiteiten.

De raad van bestuur van de NMBS keurde eerder al het principe goed alle ABX-filialen onder te brengen in de op te richten holding ABX Logistics Group NV. De regering moet daarvoor nog haar fiat geven. Normaal is dit een formaliteit, daar de ministers in oktober al instemden met het principe en dus ook met de strategie van Schouppe om ABX onder de NMBS-koepel te behouden. Maximaal 25 procent van het kapitaal zou worden opengesteld voor derden. Maar Durant wil dat de regering terugkomt op die beslissing en opteert voor het afstoten van de ABX-groep.

In De Morgen wordt gewag gemaakt van drie kandidaat-overnemers die bereid zijn 500 miljoen euro op tafel te leggen voor ABX Logistics. Schouppe zegt daar geen weet van te hebben, wel van de interesse van zeven bedrijven die bereid zijn te participeren in de NMBS-dochter. Want ABX heeft geld nodig om de negatieve kasstroom van 2001 en 2002 te compenseren. Eerst was sprake van 250 miljoen euro, nu zou 190 miljoen euro volstaan omdat de resultaten van vorig jaar minder slecht zijn dan eerst gedacht. Een precies cijfer heeft Schouppe nog niet.

De meest pessimistische hypothese van Boston Consulting gaat uit van een nood aan 190 miljoen euro cash. De NMBS zal daarvan 85 miljoen euro geven onder de vorm van een achtergestelde lening. De rest, 105 miljoen, moet komen van derden. Of er dan iemand belangstelling heeft om geld te pompen in een verlieslatende groep? Schouppe lacht: 'Tot nu toe zeven bedrijven, waaronder twee investeringsbanken en één operator, actief in de sector.' Eén van die zeven kwam al met een concreet voorstel, verzekert hij.

Als de regering de gedachtengang van Schouppe volgt en kiest voor het behoud van ABX in de NMBS, zij het als een volledig autonome dochter, krijgt de nieuwe groep een kapitaal van bijna 600 miljoen euro. Dat is samengesteld uit de inbreng van de nettoboekwaarde van alle buitenlandse deelnemingen (500 miljoen), de omzetting van kortlopende voorschotten van de NMBS (26 miljoen euro), de vordering op ABX Logistics Belgium die de NMBS verwerft door de verkoop van de merknaam ABX Logistics (55,78 miljoen) en contanten voor ruim 30 miljoen.

Tegenover dat kapitaal staan slechts een kleine 400 miljoen euro schulden. Niet slecht, vindt Schouppe. Dat klopt inderdaad als de cash drain vanaf volgend jaar wordt omgezet in een cash flow. Volgens de prognoses van Boston haalt ABX dit jaar al een positieve vrije kasstroom (winst plus afschrijvingen min investeringen en verandering van werkkapitaal) van 33 miljoen die daarna zou oplopen tot 90 miljoen in 2005. Het ABX-management is pessimistischer op korte termijn (een cash drain van 35 miljoen dit jaar), maar optimistischer op middellange termijn (een cash flow van 117 miljoen in 2005).

De hamvraag blijft of de budgetten ook realiteit worden. Schouppe heeft daar de geschiedenis tegen. De eerste twee jaar na de overname van THL moesten de vroegere aandeelhouders nog het verlies van de Duitse activiteiten compenseren. Maar in 2000 boekte de groep ABX een nettoverlies van 52 miljoen euro, het tekort voor 2001 wordt geraamd op 71 miljoen en voor dit en volgend jaar zou er een verlies bijkomen van respectievelijk 50 en 2 miljoen euro. Samen 175 miljoen euro. Bovendien investeerde de NMBS tot nu toe 559 miljoen euro in ABX voor overnames.

Maar Schouppe blijft geloven in ABX op middellange termijn. Samen met terminalbeheerder IFB, ook een NMBS-dochter, en B-Cargo, het spoorcargofiliaal, beschikt de NMBS volgens hem over een multimodale cargogigant die de klanten-bedrijven zowel spoor- als weg- en binnenvaartoplossingen kan bieden. Voor IFB staat hoe dan ook een stevige sanering voor de boeg. In het eerste halfjaar van 2001 boekte die dochter met terminals in onder meer Muizen, Zeebrugge, Antwerpen en Duinkerke 2,8 miljoen euro nettoverlies, een half miljoen meer dan in de eerste zes maanden van 2000.

Over de hervorming en reorganisatie van B-Cargo startten al gesprekken met de vakbonden. Het personeel zal multifunctioneel moeten worden en een pak productiever. Volgens Schouppe kunnen de goederenactiviteiten van de NMBS op termijn enkel overleven als het spoorwegvervoer efficiënter en goedkoper georganiseerd wordt en als er voldoende synergie ontstaat tussen B-Cargo, IFB en ABX.

Schouppe zei nog dat de 6,5 procent die de NMBS zou krijgen na de fusie van Hessenatie en Noord Natie en de intrede van het Singaporese PSA te weinig is. 'Nog belangrijker is dat we een strategische partner blijven in het voor- en natransport in de Antwerpse haven én kunnen deelnemen aan de creatie van een moderne staalterminal daar.' Als de NMBS geen genoegdoening krijgt in het dossier, wil het spoor desnoods gebruikmaken van zijn voorkooprecht in de Noordzeeterminal, nu nog onderdeel van Noord Natie en waarin de NMBS 33 procent heeft, zei Schouppe. GUM

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect