Gebrek aan deugdelijk bestuur kost topman Keyware zijn kop

Declercq bleef de afgelopen dagen onbereikbaar voor commentaar. Zo gaat dat meestal met bedrijfsleiders die onder druk van hun raad van bestuur 'het bedrijf verlaten'. Want uiteraard wil Keyware niet gezegd hebben dat Declercq eruit is gegooid. Net zoals Rudy Hageman enkele maanden geleden informaticagroep Real Software vaarwel zegde.

Zoals Declercq met Keyware, was het Hageman geweest die destijds Real Software uit de grond stampte. En net zoals Declercq werd ook Hageman het slachtoffer van een gebrek aan voeling met de nieuwe vereisten voor een topman van een beursgenoteerd bedrijf. Entrepreneur zijn is al lang niet meer voldoende. De regels van het deugdelijk bestuur eisen een andere aanpak.

Voor een aantal ondernemers blijkt die stap niet evident. Jo Lernout en Pol Hauspie zijn daar het meest extreme voorbeeld van. Zij moesten opstappen nadat gebleken was dat er 'fouten en onregelmatigheden' in de boeken van hun bedrijf Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) waren geslopen.

Ook Rudy Hageman van Real Software kon zich niet vinden in de nieuwe ondernemersstijl. Hageman was een koppig man die moeilijk kon delegeren en weinig tegenspraak duldde. Zolang Real Software op wieltjes liep en de beurskoers zowat dag na dag hoger ging, werd dat de Antwerpenaar allemaal vergeven. Toen de motor begon te sputteren, groeide het verzet tegen Hagemans managementstijl. Van zijn opvolger, Theo Dilissen, kreeg Hageman te horen dat Real Software niet meer dan een 'confederatie van bedrijven was'. Wat Hageman vergeten was, was alle bedrijven die hij overgenomen had, netjes te integreren tot een coherente groep. Hageman keek net als Lernout en Hauspie steeds naar de volgende stap. Het ene bedrijf was nog niet overgenomen of de onderhandelingen met de volgende prooi gingen al van start.

Ook bij Keyware wordt al jaren meer over de toekomst dan over het heden gepraat. Want toen Francis Declercq in 1996 Keyware Technologies oprichtte, had zijn businessplan veel weg van een episode van Star Trek. 'Biometrische verificatie' was de niche waarop Declercq beslist had zich te richten. Dat wil zoveel zeggen als iemand identificeren op basis van unieke persoonskenmerken. Er lopen nu eenmaal geen twee mensen rond met identiek hetzelfde stempatroon, oogiris of vingerafdruk.

Declercq had het potentieel van biometrische verificatie netjes in kaart gebracht. Hij droomde van een wereld waarin deuren van gebouwen niet langer met een sleutel maar met een stemcommendo of een vingerafdruk opengaan. Om te bewijzen dat dit haalbaar was, liet Declercq de toegangsdeur van zijn bedrijf uitrusten met een camera en microfoon. De werknemers meldden zich aan door hun naam in te spreken en hun oog voor de camera te houden.

Een andere niche die Declercq zag, was die van het bankieren op afstand. Want pincodes zijn enkel veilig wanneer ze geheim blijven. Inbellen en de geheime code inspreken is veiliger, omdat dan meteen het patroon van je stem mee gecontroleerd wordt. Het systeem werkte, zo demonstreerde Declercq graag persoonlijk aan bezoekers. Probleem was dat de banken niet toehapten.

Ook in andere sectoren bleven de grote orders uit. De klantenlijst mocht dan wel namen bevatten als Crédit Lyonnais, de Europese Commissie, Renault en de Profliga, die op Keyware een beroep deed voor de nieuwe voetbalpasjes, het grote geld stroomde niet binnen.

Dat was allemaal geen probleem zolang de euforie de technologiemarkten beheerste. Winst maken was geen must voor bedrijven als Keyware Technologies. Meer nog: als je als technologiebedrijf naar de beurs trok, was winst maken een minpunt, zo werd nogal eens gegrapt onder analisten.

In de loop van 2000 keerde het tij. Veel jonge technologiebedrijven verkochten volgens hun critici plotseling enkel lucht en waren niet meer dan lege dozen. Enkel wie een gezonde 'bottom line' kon voorleggen, werd nog serieus genomen. Dat mochten bedrijven als Ubizen, Real Software, Bricsnet, Keyware en vele andere de afgelopen maanden ondervinden aan hun koersverloop.

Francis Declercq bouwde bij Keyware een platform van 'gelaagde verificatie', waarbij de klant zelf kon invullen welke technieken hij wilde aanwenden. Sommige technologieën werden , net als bij LHSP, verworven via overnames. Die overnames droegen bij tot de val van Declercq. 'Keyware nam het afgelopen anderhalf jaar een tiental bedrijven over. De integratie ervan liet op zich wachten', stelt Chris Buyse, de financieel directeur van Keyware, die sinds vrijdag tijdelijk ook de functie van algemeen directeur voor zijn rekening neemt. 'Die integratie is samen met het werk maken van een rendabele onderneming absolute prioriteit', geeft hij aan.

Buyse benadrukt dat het Declercq zelf was die besliste op te stappen. Hij geeft echter toe dat er binnen de raad van bestuur onvrede was over de recente resultaten van het bedrijf. Keyware had in oktober een winstwaarschuwing uitgestuurd voor de cijfers over het derde kwartaal. Halfweg november bleek dat zelfs de verlaagde prognoses niet waren gehaald. De resultaten bleven over zowat de hele lijn ook beneden de verwachtingen van analisten. Een nieuws koersduik was het gevolg.

'Declercq zag in dat hij niet langer de juiste man op de juiste plaats was', zegt Buyse. 'Hij was een dynamisch entrepreneur, maar niet de geschikte man om een genoteerd bedrijf te leiden.' Keyware Technologies trok in juni 2000 naar de Easdaq-beurs, die nu Nasdaq Europe heet, tegen een prijs van 7 dollar per aandeel. Daar blijft nog amper en halve dollar van over.

Buyse maakt nu met de rest van het management werk van een nieuw businessplan. 'Keyware is de opstartfase ontgroeid, heeft zijn technologie ontwikkeld en moet nu winstgevend worden.' Dat zal wellicht nieuwe kostenbesparingen met zich meebrengen. Aan collectieve ontslagen wordt evenwel niet meteen gedacht.

Buyse krijgt bij zijn moeilijke opdracht de hulp van Guido van der Schueren, de oprichter en topman van Artwork Systems. Van der Schueren hanteert sinds het ontslag van Declercq tijdelijk de voorzittershamer. 'Hij is ons met Artwork Systems voorafgegaan op de beurs. Hij heeft ervaring met een bedrijf dat op de beurs genoteerd staat en is erin geslaagd zijn bedrijf winstgevend te maken', zegt Buyse over Van der Schueren. De andere bestuurders van Keyware zijn algemeen directeur Luc Pintens van Econocom, privé-investeerder Johan de Jager en Richard Bruno, die het grootste deel van zijn carrière bij Philips werkte.

Langs de kant van de aandeelhouders blijft het grootste blok, zo'n 35 procent, in handen van de GIMV, FLV Fund, Lessius en Mercator. Ook Declercq zit nog op een pakket aandelen, maar zijn belang mag volgens Buyse niet overschat worden.

Luc VAN AELST

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud