Is Tax-on-web veilig?

Behalve door het systeem van registratie en identificering, wordt de vertrouwelijkheid verzekerd via diverse wijzen van bescherming van de gebruikte verbindingen en de gegevensbank binnen de FOD Financiën. Alle gegevens worden immers opgeslagen bij de FOD Financiën. Geen enkel gegeven blijft staan op de systemen van de server van de federale portaalsite. Het versturen van gegevens door de federale sites en de FOD Financiën is beveiligd door een gecrypteerde VPN-verbinding (Virtual Private Network). Het versturen van gegevens door de gebruiker en de federale portaalsite is eveneens gecrypteerd. Op deze manier zou de bescherming van het privé-leven van de belastingplichtige gewaarborgd moeten zijn. Enkel hijzelf en ook de ambtenaren van de FOD Financiën hebben toegang tot de gegevens van zijn aangifte.

Het kan in theorie slechts mislopen indien iemand over uw rijksregisternummer, SIS-kaartnummer en identiteitskaartnummer beschikt en zich registreert in uw plaats of indien uw gebruikersnaam, paswoord en token in de handen van een kwaadwillige derde vallen. Laten we veronderstellen dat uw belastingcontroleur in zulke omstandigheden zijn goede wil wel zal tonen.

Tax-on-web bestaat naast een beveiligd gedeelte, de TaxBox, uit een openbaar gedeelte, Andere Diensten genaamd. Hierin worden links naar Finform en een downloadbaar offline berekeningsprogramma ter beschikking gesteld. Voor die berekening moet u dan wel de gegevens van de aangifte opnieuw invoeren.

Bron: PriceWaterhouseCoopers

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud