Advertentie
Advertentie

Studentenjob

Mijn dochter heeft vakantiewerk gedaan. Is zij nu verplicht om een aangifte in de personenbelasting in te dienen?

Abonnees van De TIJD (T+) kunnen een volledige artikel met rekenvoorbeelden en een uitgebreide argumentatie lezen.

  • De student moet minstens 15 jaar oud zijn, en ;
  • De overeenkomst mag niet langer dan 6 maanden lopen, en ;
  • De werkgever moet het minimumloon betalen volgens de normen van het paritair comité waaronder het bedrijf valt en rekening houdend met de leeftijd van de student.
Advertentie
  • Er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst in verband met de studentenarbeid, en;
  • De student heeft niet meer dan 23 arbeidsdagen gewerkt, en;
  • De tewerkstelling valt in de volgende maanden : juli of augustus of september, en;
  • Er is geen RSZ verschuldigd op de betaalde bezoldigingen, behalve de werkgevers-solidariteitsbijdrage.

Indien bedrijfsvoorheffing is ingehouden, dan vindt u dit terug op de fiche onder kenletter Z en mag deze ook in aanmerking worden genomen in de aangifte.

Algemeen wordt bepaald dat alle aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen verplicht zijn om een aangifte in te dienen.
Echter, op basis van artikel 306, §1 van het WIB 1992 en artikel 178 van het KB/WIB 1992 zijn personen zonder beroepswerkzaamheid vrijgesteld van aangifteplicht in de personenbelasting in geval hun belastbare inkomsten minder bedragen dan de belastingvrije som (i.e. € 5.570 voor inkomstenjaar 2003 - aanslagjaar 2004).
Verder wordt bepaald dat personen die tijdelijk een beroepsinkomen genieten dat onder het belastingvrij minimum blijft, toch steeds een aangifte moeten doen.
Studenten die tijdens de zomermaanden vakantiewerk doen, moeten steeds een aangifte indienen. Het is echter een misvatting dat het indienen van een aangifte in de personenbelasting sowieso aanleiding zou geven tot de verschuldigdheid van (bijkomende) belasting.
Het is namelijk zo dat het indienen van een aangifte in de personenbelasting vaak voordelig is voor de student. Dit is het geval indien bedrijfsvoorheffing zou ingehouden zijn over het loon voor de studentenjob en in de mate dat de bezoldiging lager is dan de hiervoor vermelde belastingvrije som van 5.570 euro.
Gezien beroepsinkomsten ook voor minderjarige kinderen als eigen inkomsten gekwalificeerd worden, dient de student in kwestie inderdaad een aangifte in de personenbelasting in te dienen in eigen naam. Deze inkomsten moeten dus niet worden samengevoegd met de inkomsten van de ouders.
Indien u als werkstudent geen aangifte in de personenbelasting ontvangt, dan heeft u zelfs de verplichting om een formulier op te vragen bij uw lokale belastingadministratie ten laatste op 1 juni van het aanslagjaar (i.e. het jaar nadat waarin de inkomsten werden genoten).

Hoewel het inkomen uit een studentenjob als eigen inkomen van het kind worden beschouwd, kan dit inderdaad ook een invloed hebben op de belastingdruk van de ouders.
Het is namelijk zo dat kinderen, teneinde te worden beschouwd als kind ten laste voor belastingdoeleinden, geen netto bestaansmiddelen mogen genieten boven een bepaald bedrag.
Voor inkomstenjaar 2003 (aanslagjaar 2004) bedragen de maximum netto bestaansmiddelen voor kinderen van gehuwden 2.450 euro. Voor kinderen van alleenstaanden is dit 3.540 euro. Hierbij dient opgemerkt dat (wettelijk) samenwonenden voor aanslagjaar 2004 nog steeds als alleenstaanden worden belast.
Voor inkomstenjaar 2003 mag op bezoldigingen een forfaitaire aftrek van 25 % worden toegepast tot een bruto bedrag van 4.500 euro, met een minimum van 340 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.