Advertentie
Advertentie

Inleiding

In deze bijdrage wordt ingegaan op de fiscale behandeling van samenwonenden. Hierbij wordt vooral stilgestaan bij de invloed van de belastinghervorming, aangezien één van de belangrijke pijlers van deze hervorming betrekking heeft op de neutraliteit ten opzichte van de samenlevingsvorm. Bijgevolg zullen onder bepaalde voorwaarden samenwoners niet langer als alleenstaande worden beschouwd. We beperken ons hier tot de maatregelen uit deze hervorming gericht op de gelijkschakeling van gehuwden en samenwonenden .