Advertentie

Inleiding

Wat is er dit jaar nieuw in uw belastingaangifte? Heel wat, want de personenbelasting is grondig hervormd. We geven u een overzicht aan de hand van het model van het aangifteformulier. We besteden ook aandacht aan enkele recente standpunten van de administratie en rechterlijke uitspraken die belangrijk zijn bij het invullen van uw aangifte.

Vanaf het huidige aanslagjaar gebeurt de aangifte verplicht in euro. Bedragen moeten worden vermeld tot twee cijfers na de komma.

Met ingang van aanslagjaar 2003 wordt de verlaging van de belastingtarieven ingezet. Het hoogste tarief van 55 procent verdwijnt en het tarief van 52,5 procent. wordt teruggebracht tot 52 procent (voor gezamenlijk belastbare inkomsten vanaf 43.870 euro). De aanvullende crisisbijdrage wordt ook verder afgebouwd en bedraagt ten hoogste 1 procent voor belastingplichtigen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van meer dan 30.986,70 euro.

Verder is er ook de maximumfactuur voor geneeskundige verzorging. Het persoonlijke aandeel in bepaalde kosten van geneeskundige verstrekking (het remgeld) wordt vanaf het huidige aanslagjaar gedeeltelijk terugbetaald via het aanslagbiljet. Het terugbetaalbare bedrag is gelijk aan het gedeelte van het remgeld dat een bepaald plafond, dat varieert volgens het belastbaar inkomen van het fiscaal gezin, overstijgt (b.v. voor een belastbaar inkomen tot 13.370,98 euro is het plafond aan remgeld 450 euro, voor een belastbaar inkomen vanaf 50.825,13 euro is het plafond 2.500 euro).

Christiaan Moeskops en Bartel van Dyck. De auteurs zijn director en senior tax consultant bij PricewaterhouseCoopers Tax Consultants.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud