Warrantmarkt ligt op apegapen

De Belgische markt voor warrants doet het flauwtjes. De maandelijkse omzet bedraagt minder dan 5 procent van de omzet in de topmaanden van 2000. Het aantal genoteerde warrants verschrompelde van 792 eind 2002 tot 170 eind augustus. En er blijven nog maar twee actieve spelers over op de warrantmarkt van Euronext Brussel: Société Générale en Commerzbank. Maar die zien allebei tekenen van een lichte herneming van de interesse. In de herfst komen zij mogelijk met nieuwe uitgiften naar de markt. Guido Vanlinthout

De Belgische warrantmarkt kende haar hoogdagen rond de eeuwwisseling. In 1999 en 2000 werd gemiddeld per maand voor 100 miljoen euro verhandeld op de warrantmarkt van Euronext Brussel. De voorbije twaalf maanden raakte de omzet geen enkele maand boven 10 miljoen euro. De omzet lag gemiddeld op nauwelijks 6,8 miljoen euro per maand.

De fors teruggevallen omzetten hebben voor gevolg dat verschillende spelers zich uit de markt hebben teruggetrokken. Eerder deed Credit Lyonnais dat al. Ook Citibank, de derde speler op de markt, houdt het voor bekeken. KBC Financial Products is nog aanwezig op de markt, maar een echt actieve marktpartij is dat niet. KBCFP geeft warrants eerder uit op basis van opportuniteiten en in het kader van andere financiële operaties.

Dus blijven nog twee actieve partijen over. Commerzbank heeft het grootste aantal genoteerde warrants. Société Générale haalt de grootste omzet. In de eerste acht maanden van dit jaar zorgde Société Générale voor 51 procent van de totale omzet, terwijl Commerzbank goed was voor 45 procent en KBCFP voor de overige 5 procent.

Commerzbank werkte vroeger voor warrants samen met het Belgische huis Puilaetco. Die samenwerking werd begin 2003 stopgezet. 'Dat is vrij soepel verlopen', vindt Roel van Gasselt, verantwoordelijk voor Belgische en Nederlandse warrants bij Commerzbank, 'en het maakte voor de belegger weinig uit. De groene lijn werd overgebracht naar Londen, maar dat was goed voorbereid.'

Dat Société Générale meer omzet haalt dan Commerzbank, hoewel het minder genoteerde warrants telt, komt doordat de Franse emittent een groter marktaandeel haalt in warrants op Belgische aandelen en dat is nog steeds veruit de populairste warrantcategorie in België. De warrants op Belgische aandelen zorgden in de eerste acht maanden van dit jaar voor 61 procent van de omzet. Société Générale haalde twee derde naar zich toe.

Buitenlandse aandelen namen 10 procent van de omzet voor hun rekening. Vooral tussen maart en juni werd nauwelijks nog in warrants op buitenlandse aandelen gehandeld. In augustus steeg dat aandeel weer tot een wat normalere 21 procent.

De warrants op wisselkoersen haalden met 17 procent een verwonderlijk hoog percentage. Dat had te maken met de grote volatiliteit en de forse stijging van de euro in het tweede kwartaal. In mei waren de warrants op wisselkoersen daardoor goed voor ei zo na een derde van de omzet op de warrantmarkt. Warrants op indexen haalden in de eerste acht maanden gemiddeld 10 procent van de omzet.

Nieuwe uitgiften zijn in zo'n markt een uitzondering. De tijd dat de beurs zich verplicht zag nog enkel nieuwe uitgiften toe te staan als oude vervielen, ligt ver achter ons.

Société Générale kwam in maart met een emissie van telkens twee callwarrants op vijf Belgische aandelen en in juni met een uitgifte van 30 warrants op Europese steraandelen, waaronder ook Belgische. Commerzbank bracht in maart 72 nieuwe warrants naar Euronext Brussel, waarvan zowat de helft met Belgische aandelen als onderliggende waarde. Wie de moed had in maart, net na het dieptepunt in de aandelenmarkt, in de nieuwe warrants in te stappen, kijkt in vele gevallen aan tegen een verveelvoudiging van zijn inzet.

Normaal brengt een nieuwe emissie een stijgende omzet op de warrantmarkt mee. Dat was in maart niet het geval, hoewel zowel Commerzbank als Société Générale met nieuwe emissies kwam. Pas in april was er een herstel na het dieptepunt in de omzet in februari-maart.

Hoewel, van een echt herstel is nauwelijks sprake. Zelfs het herstel op de beurzen kon daar weinig aan veranderen. In mei liep de handel op tot 9,4 miljoen euro, maar in augustus stokte het cijfer op 7,2 miljoen euro. 'De warrantmarkt is altijd een markt van de kleine belegger geweest', stelt Olivier Lefebvre, de directievoorzitter van Euronext Brussel, 'en die is nog niet massaal naar de markt teruggekeerd.'

Toch is men bij de twee overblijvende warrantemittenten optimistisch. 'De omzet gaat wel niet met tientallen procenten tegelijk omhoog, maar de markt is relatief stabiel. Zij groeit niet, maar zij krimpt ook niet meer. Er is eerder sprake van een licht herstel', stelt Van Gasselt vast.

'Wij hebben het gevoel dat de interesse voor warrants ondersteund blijft', vult Olivier vander Elst aan. Hij is bij Société Générale verantwoordelijk voor de afgeleide producten op aandelen in België. 'Het volume trekt weer aan. Dat is niet enkel in Brussel zo, wij stellen de toenemende belangstelling ook in Parijs vast. En de warrantbeleggers in Brussel kijken ook weer naar warrants op niet-Belgische aandelen.'

In het tweede kwartaal lag de omzet hoger dan in het rampzalige eerste kwartaal. En de zomermaanden zijn traditioneel zwakke maanden. Dus om zich een beter oordeel te vormen, is het wachten op de cijfers van het najaar. 'Er zijn toch positieve signalen over de terugkeer van de kleine belegger naar de aandelenmarkt', geeft Lefebvre mee.

Beide spelers op de warrantmarkt melden trouwens dat zij de mogelijkheid bekijken om in het najaar met een nieuwe emissie te komen, maar veel hangt af van de evolutie van de markt. Bij Commerzbank zijn er nog geen concrete plannen, zegt Van Gasselt. Société Générale staat iets verder. 'Mogelijk brengen wij op Euronext Brussel nog een uitgifte van warrants in oktober', kondigt Van der Elst aan. 'Eigenlijk is het onze bedoeling 100 warrants genoteerd te hebben op de warrantmarkt in Brussel. Maar het is steeds afwegen of dat de moeite waard is. Nieuwe warrants uitbrengen is een dure zaak. Voor een uitgifte van 30 warrants bedragen de kosten voor Euronext en de Commissie voor Bank- en Financiewezen al gauw 50.000 euro. Dan is het natuurlijk zaak van selectief te zijn.'

Bij Commerzbank wijst men toch op het relatieve succes van de nieuwe producten, de warrants op wisselkoersen en op goudmijnen. 'De goudprijs is gestegen en dat lokte belangstellenden. Ook de euro-dollarwarrants lopen behoorlijk', oordeelt Van Gasselt. 'De schommelingen tussen euro en dollar zijn goed voor kortetermijnbeleggers, die een groot deel van het warrantpubliek uitmaken.'

Dat stelt men ook bij Société Générale vast. 'De warrantbelegger is vandaag een belegger op korte termijn', verzekert Vander Elst, 'die inspeelt op specifieke situaties of van technische correcties gebruikmaakt. Vooral op aandelen worden posities ingenomen op een week, twee weken maximum. De belegger in valutawarrants is een belegger die op iets langere termijn werkt.'

Vander Elst merkt ook op dat de warrantbelegger vandaag meer weet waar hij mee bezig is dan tijdens de hoogdagen. 'De warrantamateur is er niet meer bij. De warrantbelegger is een ervaren belegger, die op de hoogte is van de invloed van de volatiliteit.'

Een andere vaststelling is dat de warrantbelegger steeds meer naar de Parijse markt kijkt. 'Het aanbod is er groter en bij de meeste tussenpersonen zijn de transactiekosten gelijk', zegt Vander Elst. Dat Société Générale dan toch sommige buitenlandse aandelen in Brussel aanbiedt, heeft te maken met de verschillende interesse op beide markten. In Parijs is er vooral vraag naar warrants op Franse waarden. 'Voor warrants op andere buitenlandse aandelen, kan men vaak in België op meer belangstelling rekenen', stipt Vander Elst aan.

Dat de warrantmarkt in Parijs op een ander niveau speelt dan de Belgische, blijkt uit het feit dat er eind juni 3.842 warrants genoteerd waren. Toch stelt men ook daar een terugval vast, want eind juni 2002 ging het nog om 6.525 warrants. Ook het aantal nieuwe emissies viel in de eerste zes maanden van dit jaar fors terug. Terwijl in de eerste zes maanden van vorig jaar 5.134 nieuwe warrants geïntroduceerd werden op de Parijse markt, viel dat cijfer in de eerste zes maanden van dit jaar terug tot 2.754.

Opvallend in Parijs is dat de omzet in warrants op de CAC40 goed is voor haast twee derde van de omzet in de eerste jaarhelft, terwijl niet eens een kwart van alle genoteerde warrants de sterindex als onderliggende waarde hebben. Warrants met buitenlandse waarden als onderliggende waarde zorgen in Parijs voor nauwelijks 1 procent van de omzet, hoewel het gaat om zo'n 6 procent van de genoteerde warrants.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud