<B>Serviceflats Invest:</B> Hoe zit het met de voorrang bij het toekennen van een serviceflat voor uw aandeelhouders?

In welke mate stappen beleggers in Serviceflat Invest omwille van de potentiële opbrengst van het aandeel ipv op basis van de extra voordelen als vrijstelling van successierechten en voorrang bij het toekennen van een serviceflat?

"Serviceflats Invest n.v. is niet op de hoogte van de beweegredenen van aandeelhouders voor aankoop van haar aandelen op de beurs.

Vanaf 1 januari 2005, zijnde de datum vanaf wanneer het woonvoorrangrecht kan uitgeoefend worden, zal blijken hoeveel aandeelhouders om deze reden de aandelen aanhouden en hun rechten eraan verbonden wensen uit te oefenen. Bovendien zullen de financiële instellingen welke de financiële dienst verrichten voor Serviceflats Invest, halfjaarlijks het aantal aandeelhouders moeten mededelen die op dat ogenblik voldoen aan de eigendomsvoorwaarden om eventueel het woonvoorrangrecht in te roepen.

Vanaf het jaar 2006 zijn de financiële diensten verplicht om jaarlijks aan de Vlaamse Gemeenschap het aantal aandelen mede te delen m.b.t. mogelijk nog te verlenen attesten voor vrijstelling van successierechten voor fysische personen.

De voorwaarden voor vrijstelling van successierechten alsook voor het uitoefenen van het woonvoorrangrecht, vindt U op de website www.sfi.be .

Deze vraag werd beantwoord door Ir. G. Denissen, Gedelegeerd Bestuurder, Algemeen Directeur Serviceflats Invest

22119625

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud