<B>WDP:</B> Gaan jullie het dividend dit jaar op peil kunnen houden na de problemen bij DLS?

WDP heeft sinds de beursgang, steeds de filosofie gehad om 90% van zijn geconsolideerd operationeel resultaat uit te keren als dividend. De resterende 10% wordt aan het eigen vermogen toegevoegd via winstreservering. Deze 10% niet uitgekeerd operationeel resultaat dient ook als buffer om in uitzonderlijke gevallen, zoals dit jaar met de faling van DLS BV in Nederland, de uitkeringsgraad tijdelijk te kunnen verhogen tot boven de 90%. Op die manier kunnen de gevolgen van dergelijke onvoorziene feiten op niveau van de dividend-uitkering geminimaliseerd of ten minste uitgevlakt worden, wat de stabiliteit van het jaarlijks dividend ten goede komt.

Concreet voor dit boekjaar is er nog geen definitieve beslissing over de hoogte en het uitkeringspercentage van het dividend, gezien er nog geen voldoende duidelijkheid is over de situatie in Nederland op vlak van een geheel of gedeeltelijke herverhuring en de mogelijke recuperatie van de geleden schade van de Deventer-Groep. De Raad van Bestuur heeft wel naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers meegedeeld dat zij verwacht dat er een minimaal operationeel resultaat van € 19 miljoen of € 2,41 per aandeel zal gerealiseerd worden, hetgeen bij een 100% uitkering tot een netto dividend zou leiden van € 2,05 per aandeel... Maar een richtinggevende indicatie over het dividend dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering zal voorstellen, volgt wellicht pas bij de publicatie van de 3e kwartaalcijfers begin december.

Deze vraag werd beantwoord door Tony De Pauw, CEO WDP

22119542

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud