Advertentie
Advertentie
Advertentie

<B>WDP:</B> Gaan jullie het dividend dit jaar op peil kunnen houden na de problemen bij DLS?

WDP heeft sinds de beursgang, steeds de filosofie gehad om 90% van zijn geconsolideerd operationeel resultaat uit te keren als dividend. De resterende 10% wordt aan het eigen vermogen toegevoegd via winstreservering. Deze 10% niet uitgekeerd operationeel resultaat dient ook als buffer om in uitzonderlijke gevallen, zoals dit jaar met de faling van DLS BV in Nederland, de uitkeringsgraad tijdelijk te kunnen verhogen tot boven de 90%. Op die manier kunnen de gevolgen van dergelijke onvoorziene feiten op niveau van de dividend-uitkering geminimaliseerd of ten minste uitgevlakt worden, wat de stabiliteit van het jaarlijks dividend ten goede komt.