Aandeel in de kijker: nieuwe focus moet groei TMM verzekeren

Het Franse Thomson Multimedia (TMM) probeert minder afhankelijk te worden van de consumentenelektronica. Het bedrijf heeft nieuwe groeipolen aangeduid zoals de professionele markt voor digitale media. De onzekerheid over de realisatie ervan maakt dat de beleggers de nieuwe groeimogelijkheden nog niet verdisconteren in de prijs van Thomson Multimedia.

Thomson Multimedia (TMM) is in zijn huidige vorm ontstaan toen het vroegere moederbedrijf, de Franse staatsholding Thomson SA, in 1988 zijn activiteiten op het vlak van consumentenelektronica groepeerde in één bedrijf. TMM zag in de eerste helft van de jaren 90 zijn resultaten en financiële situatie drastisch verslechteren. In 1997 moest de Franse overheid tussenkomen om het bedrijf te herkapitaliseren. Het nieuwe management dat in 1997 het roer overnam, voerde herstructureringen door die het bedrijf uit de rode cijfers haalden. In november 1999 wordt TMM naar de beurs gebracht om het bedrijf in staat te stellen via overnames zijn plaats op te eisen in een aantal nieuwe digitale technologieën.

De belangrijkste bijdrage tot de omzet wordt nog steeds geleverd door de afdeling consumentenelektronica. De afdeling omvat de productie van televisietoestellen, videorecorders, dvd-spelers, evenals set-top-boxes en ADSL-modems. Over de eerste zes maanden was de afdeling nog goed voor 55% van de groepsomzet. Op de omzet van 2,7 miljard euro werd een operationeel verlies geboekt van 5 miljoen euro. Zelfs na de rigoureuze kostenbesparingen blijft de consumentenelektronica onvoldoende return genereren. Zelfs in de goede economische conjunctuur in 2000 steeg de operationele marge niet uit boven de 2,5%. TMM probeert verder te focussen op het hogere marktsegment en beperkt de investeringen in de afdelingen.

Ook de rendabiliteit van de afdeling 'Beeldschermen en Onderdelen'staat onder druk. De afdeling produceert onder meer beeldbuizen en optische componenten voor cd-spelers en dvd's. Ook optische componenten voor de X-Box van Microsoft worden door TMM geproduceerd.

De grootste groeimotor van het bedrijf en de nieuwe speerpunt is de afdeling 'Digital Media Solutions' (DMS). Deze afdeling is pas opgericht in 2000 en sindsdien via een tiental overnames tot stand gebracht. TMM wil de omzet van de afdeling tussen 2001 en 2003 verdubbelen. De activiteiten zijn divers en omvatten onder meer de aanmaak en distributie van dvd's en video's voor grote filmstudio's, apparatuur voor de filmindustrie, en gespecialiseerde post-productieactiviteiten. De DMS-afdeling was in de eerste helft van dit jaar goed voor 1,17 miljard euro, 23% van de groepsomzet en 88% meer dan dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst kwam uit op 128 miljoen euro. De organische groei kwam uit op 11%. TMM heeft een mooie trackrecord opgebouwd van overnames die onmiddellijk bijdragen tot de winst en de operationele marges verhogen, zonder excessieve prijzen te betalen.

De grootste winstbijdrage in de eerste helft van dit jaar werd geleverd door 'Patenten en licenties'. De afdeling realiseerde een operationele winst van 168 miljoen euro op een omzet van 192 miljoen euro (4% van de totale groep). Ook vorig jaar was de afdeling de belangrijkste winstgenerator dankzij de gigantische marges. Thomson bezit 34.000 patenten op allerhande technologieën. In principe zorgen de licenties voor een stabiele inkomstenstroom. Analisten wijzen er echter op dat TMM 40 procent van zijn licentie-inkomsten haalt uit analoge technologieën en 22% uit beeldbuizen, tegenover 37% voor digitale technologieën. TMM zal bij het toenemend belang van digitale technologieën moeten bewijzen dat het voldoende patenten heeft of kan ontwikkelen om zijn licentiestroom op peil te houden.

De afdeling New Media Services ten slotte is een product van de TMT-hype en omvat allerlei internet- en mediagerelateerde initiatieven. In de eerste jaarhelft realiseerde de afdeling een omzet van 18 miljoen euro waarop een operationeel verlies van 32 miljoen euro werd geboekt.

De resultaten over de eerste jaarhelft voldeden grotendeels aan de verwachtingen. De omzet steeg met 7% tot 5 miljard euro. De netto winst kwam uit op 123 miljoen euro, of 44 eurocent per aandeel, tegenover 111 miljoen euro of 41 cent in dezelfde periode vorig jaar.

De grootste verrassing zat in de verviervoudiging van de operationele kasstromen tot 850 miljoen euro. Deze verbetering werd gerealiseerd dankzij een volgehouden vermindering van het bedrijfskapitaal door een vermindering van de voorraden en een betere inning van de vorderingen. De sterke kasstroom stelt het bedrijf in staat overnames te financieren zonder de balansstructuur aanzienlijk te verslechteren. De nettoschuld bedroeg 365 miljoen euro eind juni, minder dan 10% van het eigen vermogen. Zelfs rekening houdend met buitenbalansverplichtingen van bijna 900 miljoen euro, blijft de schuldgraad binnen de perken.

De daling van de dollar beïnvloedde de resultaten in negatieve zin. TMM realiseert meer dan de helft van zijn omzet in dollars. Doordat ook de kosten voor een groot deel in dollar gemaakt worden bleef de invloed op het operationeel resultaat volgens TMM beperkt tot amper 3 miljoen euro.

Voor het hele boekjaar gaat TMM uit van een stijging van de omzet met meer dan 10%, een stijging van de operationele winst met 20%. Tevens zou de afdeling consumentenelektronica opnieuw uit de rode cijfers moeten geraken dankzij nieuwe producten en capaciteitsreducties.

TMM noteert aan 15,4 keer de winst van dit boekjaar. Op basis van de verwachte winst voor volgend jaar valt de koers-winstverhouding terug tot 11,9. De analistenopinie van 1,48 maakt van TMM een van de meest geliefde Europese technologieaandelen. De overgang naar nieuwe technologieën en het groot aantal overnames dat daarmee gepaard gaat, maken het aandeel wel risicovol.

Koen WUYTS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud