Aandeel in de kijker: Nordex aantrekkelijke overnameprooi

In maart 2001 stapte de Duitse producent van windturbines Nordex naar de groeibeurs Neuer Markt. Het groeiscenario van de windenergiesector trok veel beleggers aan. In de afgelopen zomer werd het aandeel echter gedumpt samen met vele andere jonge groeiondernemingen. Nochtans heeft Nordex steeds de verwachtingen ingelost.

Nordex werd in 1985 in Denemarken opgericht. Dit is het land waar ook de twee belangrijkste producenten van windmolens, Vestas en NEG Micon, gevestigd zijn. Nordex produceert vooral grote windturbines die garant staan voor een hogere energieoutput. In 1995 produceerde Nordex de eerste megawatt-turbine, in 2000 volgde de eerste 2,5 megawatt-turbine. Dit jaar lanceerde Nordex een model waarbij de wieken 90 meter lang zijn. Met dit model hoopt Nordex regio's aan te trekken waar er relatief weinig wind is.

Nordex realiseert 64 procent van de omzet in Duitsland, veruit de belangrijkste markt van windenergie. 31 procent van de omzet wordt in andere Europese landen gerealiseerd, waaronder Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De bijdragen van Azië en vooral de VS zijn met respectievelijk 4,3 procent en 1,5 procent bescheiden. Nordex ambieert wel in de VS door te breken. Het land wordt als een van de voornaamste groeiregio's beschouwd.

Nordex heeft een marktaandeel van 10 procent in Duitsland, wereldwijd is Nordex de nummer 7. De concurrentie in de markt is recentelijk opgevoerd. Er ontstond een volledig nieuwe concurrent toen de Spaanse dochteronderneming van Vestas, Gamesa, besloot een onafhankelijke koers te varen. Daarnaast worden traditionele engineeringbedrijven zoals General Electric, Alstom en Siemens aangetrokken door de groeiperspectieven van de sector. Met de overname van Enron Wind, een afdeling van het ter ziele gegane Enron, veroverde General Electric vanuit het niets een wereldmarktaandeel van 10 procent. Ook de Britse engineeringgroep FKI trad de markt binnen door de overname van het Duitse DeWind.

De traditionele bedrijven kunnen door hun comfortabele financiële positie tegen lagere prijzen werken. GE Wind hoopt door lagere prijzen en extra financiële diensten meer klanten te lokken en het marktaandeel in de VS op te voeren. Dit bemoeilijkt de ambitie van Nordex om in de VS een belangrijke positie te veroveren. Momenteel beloopt de deflatie als gevolg van de hogere concurrentiedruk jaarlijks 5 procent.

De laatste zes jaar schoten windmolens als paddestoelen uit de grond. Was in 1996 voor 4.500 megawatt aan windmolens geïnstalleerd, dan bedroeg dit cijfer eind vorig jaar 21.000 megawatt. Ook voor de komende jaren wordt een groei verwacht van minstens 20 procent. Meer dan de helft van die groei is afhankelijk van subsidies en andere vormen van overheidssteun. Dit jaar kennen twee belangrijke markten, Duitsland en de Verenigde Staten, een vertraging. In de VS is er getreuzel over het toekennen van subsidies aan windenergie op lange termijn, terwijl in Duitsland de procedure voor het bekomen van de nodige vergunningen werd verstrengd. Dit leidt ertoe dat de periode tussen de aanvraag en de opstelling met enkele maanden wordt gerekt. Voor Nordex leidde dit tot een verschuiving van de bestellingen van de eerste jaarhelft naar de tweede jaarhelft. Op korte termijn wijzen waarnemers op de verzadiging van belangrijke markten zoals Duitsland en Denemarken. Dit moet gecompenseerd worden door landen waar windenergie nog weinig voorkomt, zoals Groot-Brittannië en Frankrijk. De vraag is of deze nieuwe markten snel genoeg de rol van Europese groeimotor kunnen overnemen.

De koersval van Nordex tijdens de zomer wakkerde de vrees aan dat de windturbineproducent de omzet- en winstprognoses voor het lopende boekjaar niet zou halen. Maar de resultaten over het derde kwartaal, afgesloten eind juni, spreken dit tegen. Nordex boekte over de eerste negen maanden van het boekjaar een omzet van 288 miljoen euro, 33 procent meer dan het jaar voordien. Er werd in het derde kwartaal voor 150 miljoen euro aan nieuwe orders geboekt. De verhoopte inhaalbeweging in de tweede jaarhelft lijkt dus bewaarheid te worden. Nordex herhaalde dat het een bedrijfswinst van 467 miljoen euro zal boeken over het hele boekjaar.

Door de recente koersval noteert Nordex tegen 12 keer de winst van het voorbije boekjaar, en 8 keer de winst van het huidige boekjaar. Nordex wordt bijgevolg niet meer als een groeibedrijf beschouwd, hoewel de langetermijngroeivooruitzichten van de sector ongewijzigd zijn. Bovendien noteert Nordex tegen alle mogelijke ratio's veel goedkoper dan zijn directe concurrenten. Dit is een compensatie voor de kleinschaligheid en het bijgevolg hogere risicoprofiel.

Door de huidige marktkapitalisatie van 160 miljoen euro en de jongste ontwikkelingen in de sector blijft de vraag of Nordex als zelfstandige speler kan doorgaan. Voor Nordex is het belangrijk geregeld te kunnen aankloppen bij aandeelhouders en schuldeisers om nieuwe projecten te financieren. Door het slechte beursklimaat wordt dit steeds moeilijker. Voor engineeringbedrijven zoals Siemens is Nordex tegen de huidige koers een ideaal overnamedoelwit. Maar ook Gamesa, dat na de verkoop van windmolenparken aan Iberdrola in een betere financiële situatie verkeert, zou Nordex kunnen overnemen. Gamesa ambieert een sterke positie in Duitsland. Het snuifje overnamespeculatie kan de uitbodeming van de koers van Nordex verder ondersteunen.

Cristophe DE RIJCKE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud