Aandeel in de kijker: Strengere milieuwetgeving steun voor Gaudriot

Hoewel Gaudriot genoteerd staat op de Nouveau Marché van Euronext Parijs, is het geen startup-onderneming of een dotcom-bedrijf. Gaudriot is een vrij traditioneel ingenieursbureau en dienstverlener in de milieusector. Door de veranderende milieuwetgeving groeit het belang van onafhankelijke ingenieursbureaus in de milieusector. Op de Franse markt is Gaudriot marktleider in deze marktniche.

In de beginjaren, vanaf 1936, hielp de onderneming met de elektrificatie van het Franse platteland, waar later watervoorzieningen aan werden toegevoegd.

De huidige activiteiten van de onderneming zijn uit te splitsen naar energie, water en milieu. Naast de productie, transmissie en distributie van energie ontwikkelde Gaudriot expertise op het gebied van alternatieve energie. Op het gebied van water dekt het de hele keten af, van de levering van drinkwater tot de zuivering en hergebruik van afvalwater. De milieudienstverlening omvat de ruimtelijke ordening, zoals bodemonderzoek, planning van wegen, afvalverwerking en andere infrastructurele voorzieningen.

Sinds 2001 is de milieudienstverlening uitgegroeid naar 45 procent van de omzet. Het management streeft naar een gelijke verdeling tussen de drie hoofdactiviteiten.

Gaudriot biedt voornamelijk onderzoeks- en consultingdiensten aan. Hulp wordt ook geboden bij de voorbereiding van de plannen, door financiële en juridische ondersteuning. En ten slotte ingenieurswerkzaamheden, voornamelijk projectmanagement. In 2001 bestonden 65 procent van de klanten uit lokale overheden, terwijl 35 procent uit de privé-sector afkomstig was. Die verhouding moet naar 50/50 procent worden gebracht. Strengere milieuwetgeving dwingt steeds meer bedrijven bij grote investeringsprojecten een milieu-effectrapportage op te stellen, dat veelal aan gespecialiseerde ondernemingen zoals Gaudriot wordt uitbesteed.

Recente wetgeving zorgt er ook voor dat voormalige semi-overheidsinstellingen zoals de DDE (Directions Départementales de l'Équipement) en DDA (Directions Départementales de l'Agriculture et des Forêts), zich moeten terugtrekken uit de markt, omdat de opdrachtgever, uitvoerder en controlerende instantie niet langer door één instantie vertegenwoordigd mag zijn. Dat is ook een van de redenen waarom grote nutsbedrijven als Vivendi Environnement en Suez zich uit deze nichemarkt terugtrekken. Nemen de kleine onafhankelijke ingenieursbureaus nog maar 15 procent van de markt voor hun rekening, in zo'n 5 tot 10 jaar tijd zal dat volgens de verwachtingen zijn uitgegroeid naar 40 procent. Bedraagt de huidige markt in omvang zo'n 300 miljoen euro, conservatieve schattingen gaan uit van een verdrievoudiging, ofwel 1 miljard euro in 10 jaar tijd. Gaudriot heeft binnen de onafhankelijke ingenieursbureau's een marktaandeel van ongeveer 15 procent.

In Frankrijk mikt de onderneming naar een zo groot mogelijke geografische afdekking. Ze heeft over bijna het gehele land 41 vestigingen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop, productontwikkeling en onderzoek. Organisatorisch liggen daaroverheen kennisclusters, zoals op het gebied van hydraulica en afvalwaterverwerking. Door dichtbij de klant te opereren en het binnenhalen van nieuwe kennis door de overname van andere nichespelers moet de onderneming steeds beter in staat zijn een volledig gamma aan ingenieurdiensten te kunnen aanbieden. Enerzijds moet dat het binnenhalen van industriële klanten vergemakkelijken, maar ook zorgen voorconsolidatie in een nog gefragmenteerde markt.

Ondanks de verwachte marktgroei van rond de 12 à 13 procent op jaarbasis, kan de eigen doelstelling van een autonome groei van 20 procent niet alleen in Frankrijk worden gerealiseerd. Daarom zijn recent overnames uitgevoerd in Portugal (Hidroprojecto), en CdFingénierie, die kantoren heeft in onder andere Tsjechië en de Oekraïne. Recent werd ook een vestiging in Brussel geopend.

De sterke groei gaat echter ook gepaard met de nodige groeipijnen. De omzet steeg sinds 1998 van 10,5 miljoen euro naar, proforma, 51,8 miljoen in 2001, waarvan de organische groei jaarlijks 23 procent bedroeg. Bron van zorg vormt de snelle stijging van de gearing, ofwel de uitstaande nettoschulden als percentage van het eigen vermogen. Die steeg van 66 procent in 2000 naar 76 procent in 2002. De recente kapitaalverhoging die aan het begin van deze maand werd doorgevoerd is er dan ook voornamelijk op gericht het werkkapitaal te verhogen.

Een van de grootste problemen van Gaudriot is het betalingsgedrag van zijn klanten, en dan met name van de lokale overheden. De eerste facturen volgen veelal na het verrichten van 4 maanden werk, en de laatste betaling volgt soms meer dan een jaar na het afsluiten van een project. Hierdoor ligt de gemiddelde debiteurentermijn op meer dan een jaar. Daardoor zorgt elke extra euro omzet voor een extra beslag op het werkkapitaal. In de toekomst zal een verschuiving naar de bedrijfssector kunnen leiden tot een strikter debiteurenbeheer.

Tweede punt van zorg vormt de handhaving van de bedrijfswinstmarge. Zoals voor elk consultancybureau vormen de personeelskosten de grootste kostenpost. In 2000 en 2001 bedroegen die respectievelijk 52 en 51 procent van de omzet. Door het hooggespecialiseerde karakter van de werkzaamheden lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de loonkostenmarge veel kan worden teruggebracht. Beheersing van de overige operationele kosten hangen af van de succesvolle integratie van recente overnames en het in toom kunnen houden van de kapitaalkosten.

Pieter BIJLSMA

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud