Economisch herstel krikt bedrijfswinsten op

(tijd) - De Belgische beursgenoteerde bedrijven zagen over het eerste halfjaar hun gezamenlijke nettowinst 55 procent stijgen. De holdings en banken konden dankzij het beursherstel de vorig jaar geboekte minwaarden grotendeels wegwerken. In de industriële sector woog de aantrekkende economie zwaarder door dan de dure olie en grondstoffen. Uit het overzicht van de halfjaarresultaten blijkt wel dat de overstap van de Belgische boekhoudnormen naar IFRS de gerapporteerde winstcijfers flink kan beïnvloeden.

Het Belgische beursgenoteerde bedrijfsleven heeft er een voorspoedig eerste halfjaar op zitten. De ondernemingen die hun eerste halfjaar op 30 juni afsloten, rapporteerden een gezamenlijke groepswinst van 7,81 miljard euro. Dat is 55 procent meer dan de 5,03 miljard euro tijdens de eerste zes maanden vorig jaar. Een eerste belangrijke verklaring ligt uiteraard in het beursherstel. De Bel20 noteerde over het eerste halfjaar gemiddeld 31 procent hoger dan tijdens de eerste zes maanden van 2003.

Daardoor konden de Belgische holdings en financiële instellingen een flink deel van de minwaarden op hun aandelenportefeuiles terugnemen. Het herstel van de markten duwde de groepswinst van de holdings 65 procent hoger naar 1,39 miljard euro. Bij de banken klom de groepswinst 93 procent naar 3,93 miljard. Dat laatste was vooral te danken aan Fortis. De bank- en verzekeringsgroep zag in vergelijking met het bar slechte eerste halfjaar van 2003 de groepswinst verdrievoudigen tot 2,08 miljard euro. Daarmee kan Fortis opnieuw het grootste absolute winstcijfer voorleggen, nadat de groep vorig jaar concurrent Dexia moest laten voorgaan.

De niet-financiële ondernemingen op de Brusselse beurs staan traditiegetrouw wat in de schaduw van de financiële conglomeraten. Alleen Electrabel, met een winst van 740 miljoen euro, en nieuwkomer Belgacom, met 508 miljoen, komen in de buurt.

Toch viel vooral de sterke prestatie van de industriële ondernemingen het voorbije halfjaar op. Ze slaagden erin de gezamenlijke groepswinst 16 procent te verhogen tot 2,49 miljard euro. De bedrijfswinst klom 7 procent naar 4,02 miljard euro, terwijl hun omzet 8 procent toenam tot 47,4 miljard euro. De lagere winst- dan omzetgroei lijkt er op het eerste gezicht op te wijzen dat de bedrijfsmarge licht afnam.

Het globale cijfer is inclusief Agfa-Gevaert. De beeldvormingsgroep besloot de minwaarde op de langverwachte verkoop van de afdeling klassieke filmrolletjes in één keer door te slikken, en sloot daardoor het eerste halfjaar met een monsterverlies van 235 miljoen euro af. Zonder Agfa zag de Belgische industrie de nettowinst een derde toenemen. De bedrijfswinst klom 22 procent.

De winststijging is opmerkelijk, gelet op de onrust over de dure euro en de sterke prijsstijging voor belangrijke grondstoffen als olie en staal. De euro noteerde tijdens het eerste halfjaar gemiddeld aan 1,2275 dollar, 11 procent meer dan de 1,1057 dollar een jaar eerder. Nogal wat bedrijven gaven aan dat die dure eenheidsmunt hen tijdens de eerste jaarhelft parten speelde, zonder evenwel de winststijging teniet te doen. Zo boekte Delhaize in de VS, waar de supermarktketen drie kwart van de verkoop realiseert, een omzetstijging van 5 procent. Maar uitgedrukt in euro daalde de groepsomzet toch 3 procent. Zonder de dure euro zou de courante winst van Delhaize met 14 in plaats van 6 procent gestegen zijn.

De dure euro had een positieve keerzijde, aangezien ze de klim van de in dollar uitgedrukte olieprijs temperde. De stijging van die olieprijs viel overigens nog relatief mee. Over het eerste halfjaar kostte een vat Brent-Noordzeeolie gemiddeld 33 dollar, tegenover 28 dollar een jaar eerder. De grootste stijging van de petroleumprijzen kwam er pas vanaf de zomer, zodat de impact op de resultaten in het tweede halfjaar mogelijk meer uitgesproken wordt.

De toename van de staalprijzen had slechts bij enkele ondernemingen een impact. Zo wees Deceuninck op de prijsstijgingen voor pvc-harsen en staal als verklaring voor de 38 procent lagere groepswinst. De kunststoframen van Deceuninck worden versterkt met gegalvaniseerd staal. De prijsstijgingen zullen pas vanaf het derde kwartaal aan de klanten worden doorgerekend.

Voor Bekaert was het forse duurdere staal op kortere termijn een positieve factor. Belangrijke afnemers van staaldraad, zoals bandenfabrikanten, vervroegden hun bestellingen in anticipatie op verdere prijsstijgingen.

Over het eerste halfjaar profiteerde de Belgische industrie in de eerste plaats van de aantrekkende economie. De wereldeconomie stevent dit jaar af op de hoogste groei in 28 jaar. Zo'n vaart loopt het voor de Belgische economie nog niet, maar toch vormde het eerste halfjaar van 2004 een wereld van verschil met het eerste halfjaar van 2003.

Tijdens de eerste helft van 2003 maakte de economie een pas op de plaats. Kwartaal-op-kwartaal was er tijdens het eerste kwartaal een minieme groei van 0,1 procent, gevolgd door een inkrimping met 0,1 procent in het tweede kwartaal. In 2004 kwam de Belgische economie vooral dankzij de groei van de export op snelheid.

De Belgische economie groeide in het eerste en tweede kwartaal op kwartaalbasis respectievelijk 0,7 en 0,8 procent. Daarmee deed België het nog iets beter dan de eurozone. Die moest het door de vrij zwakke prestatie van Duitsland en Nederland met een groei van respectievelijk 0,6 en 0,5 procent stellen.

Nergens was de sterke groei van de wereldeconomie beter merkbaar als bij de recordresultaten van CMB. De scheepvaartgroep kon vorig jaar door een slecht getimede indekking slechts beperkt profiteren van de stijging van de scheepvaartprijzen, maar slaat daar nu maximaal munt uit. Een capesize-vrachtschip leverde dit jaar totnogtoe gemiddeld 66.500 dollar per dag op, tegenover slechts 37.500 dollar in 2003 en 11.600 dollar in 2002.

De spectaculairste winstijging was weggelegd voor Sabca. De luchtvaartspecialist wist door een forse verbetering van het financiële resultaat de nettowinst nagenoeg te verhonderdvoudigen. Spectaculaire winststijgingen waren er ook voor ICOS Vision, de fabrikant van chipinspectieapparatuur, de brouwer Co.Br.Ha., de koekjesbakker Lotus Bakeries en de agroholding Sapec. Bij de holdings vertaalde Sofina de boekhoudkundige meerwaarde op het belang in Belgacom in een monsterwinst.

Turnarounds waren er ook. Onder meer bioscoopuitbater Kinepolis, drankengroep Fountain, tapijtenfabrikant Associated Weavers, informaticadienstenbedrijf Systemat en schuimrubberfabrikant Recticel wisten een verlies om te buigen in winst.

Toch bevat de lijst halfjaarresultaten ook nu enkele tegenvallers. Zo doken de weefgetouwenfabrikant Picanol en de telecommunicatiegroepen Telindus en Zenitel in het rood. Het verlies van Epiq noopte de revisor tot de opmerking dat het voortbestaan van de componentenfabrikant als 'going concern' slechts gewaarborgd is indien de aandeelhouders in de toekomst hun financiële steun blijven verlenen. Een gelijkaardig voorbehoud van de revisor was er bij Carestel.

Heel wat bedrijven maakten in de marge van de halfjaarresultaten melding van de overschakeling naar de IFRS-boekhoudnormen vanaf 2005. Vaak ging het om een bondige vermelding dat de voorbereiding gestart is en het 'nog te vroeg is een indicatie te geven'. Een 20-tal bedrijven, vooral ondernemingen uit het NextPrime-segment van Euronext, probeerde de voornaamste verandering cijfermatig in kaart te brengen. Dat beperkte staal onderstreepte nog eens dat de definitie van nettowinst niet eenduidig is.

De overstap van de Belgische boekhoudnormen naar IFRS levert voor het eigen vermogen en de nettowinst vaak een heel ander cijfer op. Het meeste extreme geval is Fountain. De drankengroep raamt de nettowinst onder IFRS op 2 miljoen euro, het viervoudige van de gerapporteerde 457.000 euro nettowinst. Het verschil ligt meestal bij de goodwill. Goodwill is het verschil tussen wat een bedrijf bij een overname op tafel legt en de boekwaarde van de overgenomen onderneming. Goodwill moet onder IFRS niet langer worden afgeschreven. Dat is vooral belangrijk voor bedrijven die recentelijk flink wat overnames deden. Omega Pharma gaf al aan dat de gerapporteerde nettowinst daardoor op jaarbasis zo'n 30 miljoen euro hoger zal liggen. Dat is op zijn minst opmerkelijk voor een onderneming die een halfjaarwinst van 15 miljoen euro voorlegde.

22165257

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud