Fondsen beschermen zich amper tegen muntrisico

(tijd) - De forse daling van de dollar tegenover de euro leidt bij de Belgische beheerders van beleggingsfondsen niet tot een actiever beheer van het muntrisico. Ze dekken hun portefeuilles maar sporadisch in tegen mogelijke verliezen door wisselkoersschommelingen. En als het al gebeurt, dan is het voor obligatiefondsen, niet voor aandelenfondsen.

Particuliere beleggers die midden 2001 in dollar uitgedrukte individuele aandelen en obligaties kochten, kijken vandaag aan tegen een stevig wisselkoersverlies. De euro steeg over die periode met 50 procent tegenover de dollar. Sinds de herfst van 2000 is de klim nog groter.

In tegenstelling tot grote professionele beleggers zoals beleggingsfondsen heeft de particuliere belegger niet de financiële instrumenten en middelen om zich tegen wisselkoersschommelingen te beschermen. En hoewel de beleggingsfondsen die knowhow wel hebben, maken ze er amper gebruik van.

'We voeren voor onze beleggingsfondsen geen actief wisselkoersbeleid', luidt het bij ING Investment Management (ING IM), de vermogensbeheerder van ING België. 'In de eerste plaats zijn wisselkoersschommelingen vrij onvoorspelbaar. In de tweede plaats brengen indekkingsoperaties kosten met zich mee. Die kosten kunnen op het beleggingsresultaat wegen.'

'Op een indirecte manier houden we wel rekening met de wisselkoers. Dat gebeurt bij het bepalen van de globale activaspreiding in de portefeuilles. In dollar uitgedrukte activa kunnen we bijvoorbeeld een groter gewicht toekennen in de portefeuilles als we een appreciatie van het groene biljet verwachten. De wisselkoers speelt ook een rol bij de bepaling van onze winstvoorspellingen voor bedrijven', luidt het bij ING IM. 'Als we al een actief indekkingsbeleid zouden voeren, dan zouden we dat doen voor obligatieportefeuilles. Daar heeft de wisselkoersevolutie een veel grotere weerslag op het beleggingsresultaat dan bij aandelen. Een depreciatie van de dollar voelt de Europese belegger in Amerikaanse staatsobligaties onmiddellijk. Maar voor Amerikaanse aandelen kan een lagere dollar ook een positief effect hebben. De goedkopere dollar bevordert de export van Amerikaanse bedrijven en kan dus bijdragen tot een hogere winst', stelt ING IM.

Fortis Investment Management, de vermogensbeheerder van Fortis, dekt de wisselkoersrisico's alleen in voor bepaalde obligatie- en monetaire fondsen. 'Het gaat dan om internationale portefeuilles met relatief korte looptijden. Juist omdat aandelen langetermijnbeleggingen zijn, dekken we de wisselkoersrisico's niet in voor onze aandelenfondsen. We gaan ervan uit dat de wisselkoersschommelingen elkaar op langere termijn min of meer neutraliseren.'

'Omdat we ons bij de meeste beleggingen focussen op de langere termijn zijn de muntschommelingen van de jongste maanden ook geen aanleiding om een actiever beleid te voeren bij het beheer van muntschommelingen. Niet alleen brengt een actieve wisselkoerspolitiek extra kosten met zich mee. Bepaalde fondsenprospectussen verbieden ook expliciet het gebruik van afgeleide producten om muntrisico's in te dekken', meldt men bij Fortis Investment Management.

Ook Dexia Asset Management, de vermogensdochter van Dexia, en het beursvennootschap Petercam dekken zich niet systematisch in tegen muntschommelingen. 'We tellen maar één obligatiefonds waarvoor we een actief indekkingsbeleid tegenover de dollar voeren. Het gaat om een hoogrentend obligatiefonds. Voor één aandelenfonds dekken we de wisselkoersschommelingen van het pond voor de helft in', luidt het bij Petercam. Dexia zegt dat ze indekkingsoperaties alleen uitvoert voor bepaalde internationale obligatiefondsen.

KBC Asset Management (KBC AM) zegt dat het onder meer voor zogenoemde profielfondsen wisselkoersrisico's afdekt. 'Voor een fonds gericht tot een dynamische belegger wordt 50 procent van de dollar ingedekt en 60 procent van de yen. Voor een fonds dat zich richt tot defensieve beleggers wordt 73 procent van de dollar, 78 procent van de yen en 41 procent van het pond ingedekt. Maar een algemene politiek rond wisselkoersbeheer voeren we niet', meldt de vermogensbeheerder van KBC.

DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud