Banken lanceren alternatieven voor overheidsobligaties

(tijd) - De lage rente zet de banken ertoe aan obligatieproducten te lanceren die aantrekkelijker ogen dan de overheidsobligaties. Om beleggers naar het product te lokken, wordt in het eerste jaar vaak uitgepakt met een buitengewoon hoge coupon. Maar nadien is meestal het vet van de soep. Naargelang de constructie van het product, hangt het totale rendement af van de evolutie van de rentecurve, de swaprente of de beurs. De return kan uiteindelijk zelfs lager zijn dan de rente op overheidsobligaties.

'Nog enkele dagen om te investeren zoals een professionele belegger', zo luidde onlangs een grote advertentie van de federale overheid. De beleggers konden inschrijven op de OLOp, een obligatie met staatswaarborg, met een looptijd van 5, 10 of 30 jaar. De kop van de advertentie slaat op het feit dat tussen 1989 en april 2004 uitsluitend institutionele beleggers konden intekenen op OLO's.

De OLOp's slaan niet aan. Op de jongste uitgifte tekenden particuliere beleggers in voor amper 10 miljoen euro. Een van de oorzaken voor het geringe succes van de OLOp is dat het product relatief onbekend is. De banken voeren er nauwelijks of geen promotie voor. Nochtans is promotie een onderdeel van het contract tussen de overheid en de banken die het recht hebben om op de OLO's in te schrijven.

De banken brengen liever alternatieve producten naar de markt. Ze verdienen met de verkoop van de eigen producten meer dan als tussenpersoon van de OLOp. Zelf zeggen de banken dat de eigen producten interessanter zijn voor de cliëntèle. 'Het probleem met de OLOp is dat ze boven pari worden uitgegeven. Dat betekent dat de inschrijvingsprijs meer dan 100 procent bedraagt van de nominale waarde. De jongste OLOp op 30 jaar bijvoorbeeld, werd aangeboden tegen 105,7 procent en droeg een coupon van 5 procent. Dat betekent dat het brutorendement voor de belegger uitkomt op 4,6 procent, maar dat er roerende voorheffing van 15 procent verschuldigd is op die 5 procent. We raden de cliënten altijd af boven pari in te schrijven, want dat drukt het rendement na roerende voorheffing', stelt Christophe Cimino, product manager van Dexia.

KBC en Fortis pakten onlangs uit met producten waarvan het rendement afhangt van de evolutie van de kortetermijnrente. Dexia stelt deze maand het volgende alternatief voor: Dexia Funding Netherlands Coupon Pick-up. De obligatie met een looptijd van 10 jaar keert na een jaar een brutocoupon uit van 6,15 procent, of netto 5,2 procent.

Rentespread

Dexia stelt deze maand het volgende alternatief voor: Dexia Funding Netherlands Coupon Pick-up. De obligatie met een looptijd van 10 jaar keert na een jaar een brutocoupon uit van 6,15 procent, of netto 5,2 procent. De overige negen coupons hangen af van het verschil tussen de swaprente in euro op tien jaar en die op twee jaar, de rentespread, met een maximum van bruto 6,15 procent. De swaprente is de rente die banken elkaar aanrekenen en die iets hoger ligt dan dan het rendement op overheidsobligaties. 'Deze rentespread ligt momenteel op 1,3 procent. We vermenigvuldigen ze elk jaar met een factor van 4,5. Als de spread binnen twee jaar op hetzelfde niveau staat, dan ontvangt de belegger dus een coupon van 5,8 procent', zegt Cimono. De voorbije vijf jaar varieerde de rentespread tussen 0,4 tot 1,7 (zie grafiek). Als de spread negatief is (bij een inverse rentecurve) wordt geen coupon uitbetaald. In een normaal economisch klimaat is de rentecurve opwaarts gericht, omdat beleggers een hoger rendement eisen naarmate de looptijd van de obligatie stijgt.

Is de constructie van de 'Coupon Pick-up' niet te moeilijk voor particuliere beleggers? 'De cliënten die intekenen, begrijpen het concept van de rentecurve wel', zegt Cimono. 'Bovendien is het bij de huidige marktvoorwaarden niet simpel om obligatieproducten te lanceren met hoge coupons. De huidige rentespread, die zich op een historisch normaal niveau bevindt, biedt ons de mogelijkheid deze constructie op te zetten.' Bij de uitgifte van een renteproduct, dekken de banken zich in via termijncontracten of andere afgeleide producten.

KBC en Fortis pakten onlangs uit met producten waarvan het rendement afhangt van de evolutie van de kortetermijnrente. Het deze maand gelanceerde beleggingsfonds 'KBC Click Target 5' biedt na een jaar een coupon van 7 procent, voor roerende voorheffing. De volgende coupons zijn het verschil tussen 10 procent en het dubbele van de swaprente op 12 maanden. Als de swaprente, die nu 2,4 procent bedraagt, binnen twee jaar op meer dan 5 procent ligt, dan wordt er dus geen coupon betaald.

De belegger in 'Click Target 5' ontvangt voor maximum 15 procent dividenden. Die 15 procent noemt men de target. Wanneer dat plafond is bereikt, dan wordt het fonds vervroegd terugbetaald. De maximale looptijd bedraagt 7 jaar. Rekening houdend met de toetredingskosten van 2 procent, bedraagt volgens onze berekeningen het maximale jaarlijkse nettorendement 5,3 procent bij een vervroegde terugbetaling na twee jaar, en minimum 0,6 procent bij een terugbetaling na 7 jaar. De belegger die op eigen initiatief vervroegd uitstapt, betaalt uittredingskosten van 1 procent.

'Het scenario van het minimumrendement is zeer onwaarschijnlijk want dan zou de swaprente op korte termijn fors moeten stijgen en gedurende vijf jaar steeds boven 5 procent uitkomen', beklemtoont Jos De Leeuw, productbeheerder bij KBC Asset Management. 'Dit product is geschikt voor beleggers die geloven dat het economische herstel niet van een leien dakje zal verlopen. Wie verwacht dat de rente op obligaties pas binnen enkele jaren zal stijgen, belegt het wachtgeld beter in dit product dan op een spaarrekening', aldus De Leeuw.

Fortis bracht vorige week donderdag een gelijkaardig product uit: de 'Ten Year Target Redemption Note'. Het gaat hier om een lening en niet om een beleggingsfonds. Dat leidt tot minder kosten. Bij deze lening met een looptijd van tien jaar bedraagt de eerste coupon 9,15 procent. De volgende coupons zijn het verschil tussen die 9,15 procent en het dubbele van de swaprente op een jaar. De target bedraagt 12 procent. Bij deze lening vertegenwoordigt de target niet alleen het maximum aantal dividenden, maar ook minimumaantal. Als in het ideale scenario de swaprente daalt of stabiel blijft, dan bedraagt jaarlijks het nettorendement 5,2 procent en wordt de obligatie na twee jaar terugbetaald. In het slechtste scenario verdubbelt de swaprente, en valt het jaarlijkse rendement terug tot 1,05 procent, voor een belegging op 10 jaar.

Is het niet vervelend dat de belegger geen enkel idee heeft over de looptijd van het product? 'Dat was vroeger ook niet het geval bij de zogenaamde callable bonds, de obligaties die emittenten vervroegd konden terugbetalen indien ze dat wensten. Hier zijn de regels over een eventuele vervroegde terugbetaling vastgelegd. Duidelijke afspraken maken goede vrienden', zeggen ze bij Fortis. De inschrijvingen voor de 'target redemption notes' werden gisteren vervroegd afgesloten.

Tot slot zijn er nog obligatieproducten waarvan de coupon afhangt van het beursklimaat. ABN AMRO bijvoorbeeld, lanceert in België op geregelde tijdstippen 'Yield Discovery Capital Protected Notes'. Deze effecten noteren op Euronext Amsterdam. De jongste uitgifte van eind september heeft een vaste looptijd van tien jaar. Het jaarlijks brutorendement varieert van 3 procent tot 7 procent. De reële rendementsvork ligt lager wegens de roerende voorheffing van 15 procent en de inschrijving tegen 101 procent van de nominale waarde. Elk jaar wordt er binnen die vork een rendement vastgelegd in functie van de jaarprestatie van een korf van 50 internationale aandelen. 'Dit is een goed alternatief voor de tienjarige overheidslening', legt Henrik Takkenberg uit van ABN AMRO. 'De looptijd ligt vast op tien jaar en er is een goede kans dat beleggers jaarlijks hogere coupons innen dan op een gewone obligatie.'

Zolang de rente laag staat, zullen er nog veel gestructureerde obligatieproducten volgen, stellen de betrokkenen. Dat is logisch vanuit het oogpunt van de banken, want deze emissies verkopen als zoete broodjes. Zolang elke koper precies weet wat hij koopt, is er natuurlijk niets aan de hand. Dat valt echter te betwijfelen. Het doelpubliek voor dit soort producten bestaat vooral uit voorzichtige beleggers, die niet uitblinken in het ontcijferen van emissieprospectussen. En net zij worden meestal geconfronteerd met voorstellen waarvan precieze informatie over bijvoorbeeld rendement en looptijd moeilijk terug te vinden is.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud