België koploper in bescherming kleine beleggers

(tijd) - Alleen in ons land geldt altijd het principe dat elk aandeel één stemrecht vertegenwoordigt. Dat blijkt uit een studie van Deminor, het juridische kantoor gespecialiseerd in de belangen van minderheidsaandeelhouders. De kleine beleggers genieten dankzij deze maatregel een goede bescherming. De 'aandeelhoudersdemocratie' is het kleinst in Nederland, waar talrijke constructies bestaan die de grote aandeelhouders meer zeggenschap geven. Dat bericht De Tijd.

Een derde van de 300 grootste Europese bedrijven overtreedt het basisprincipe dat elk aandeel hetzelfde recht geeft om te stemmen op algemene vergaderingen. 'Alleen de kapitaalstructuren waar één aandeel één stem vertegenwoordigt, garanderen een maximale bescherming en zeggenschap voor de kleine beleggers', zegt Jean-Nicolas Caprasse, partner bij Deminor. 'Zo niet domineren de referentieaandeelhouders alle belangrijke beslissingen, ook al hebben ze de meerderheid niet.'

Het bureau onderzocht de kapitaalstructuur van de grootste 300 Europese bedrijven, in opdracht van de Vereniging van Britse Verzekeraars. 'België scoort het best, omdat aandelen met meervoudig stemrecht wettelijk niet zijn toegelaten. Toch ijveren sommige politici en bedrijfsleiders voor de invoering ervan. Dat zou duidelijk een stap terug zijn', meent Caprasse.

De uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht is de meest gebruikte beschermingsconstructie. Twintig procent van de onderzochte bedrijven doet dat, vooral om de oorspronkelijke aandeelhouders bij kapitaalverhogingen hun macht te laten behouden. Een tiende van de bedrijven begrenst het aantal stemrechten dat één aandeelhouder kan uitoefenen.

Vijf procent begrenst het eigendomspercentage, 4 procent geeft voorkeursaandelen uit, 3 procent telt aandelen zonder stemrecht, en bij 2 procent van de ondernemingen bestaan ten slotte 'gouden aandelen'. Daaraan zijn verregaande rechten verbonden, bijvoorbeeld om een overname te blokkeren. De Europese Commissie ijvert voor de afschaffing van gouden aandelen omdat ze het vrije verkeer van kapitaal blokkeren.

Na België, scoort Duitsland het best. Daar huldigt 97 procent van de bedrijven het principe 'één aandeel één stem'. Het Verenigd Koninkrijk volgt met 88 procent. Nederland bengelt onderaan. 'Bij onze noorderburen is de aandeelhoudersdemocratie een ramp', zegt Caprasse. 'Slechts 14 procent van de bedrijven voldoet aan het basisprincipe. 24 procent van de Nederlandse ondernemingen werkt met 'Depositary Receipts', effecten waarbij de stemrechten worden overgedragen aan een stichting.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud