Belgische aandelenfondsen bieden opwaarts potentieel (ingekorte versie)

Over het afgelopen jaar legde de Brusselse beurs nog altijd een negatieve return voor, maar relatief behoort België tot de best presterende aandelenmarkten in Europa. Volgens de meeste fondsbeheerders is het potentieel van de Belgische aandelen aandelen groot en neemt de interesse van buitenlandse investeerders opnieuw toe. De impact van een wetswijziging voor pensioenspaarfondsen zal bovendien beperkt blijven.

Sinds de komst van de euro hebben landenfondsen heel wat aan populariteit ingeboet ten koste van de sectorfondsen. De desinteresse van de belegger voor de Belgische beurs resulteerde in een daling van de Bel20 met 40 procent sinds 1 januari 1999. De wereldwijde aandelenindexen legden over dezelfde periode een daling voor van nog geen 15 procent. In deze moeilijke tijden is het geen dankbare taak een Belgisch aandelenfonds te beheren.

Volgens Eric Nols, fondsbeheerder van Bank Degroof, heeft de Belgische markt altijd een hogere return voorgelegd dan de globale markt. Dit is volgens Eric Nols te verklaren door de lage liquiditeit en de kleinere marktkapitalisatie van de aandelen. 'De Belgische markt is er een van small caps en dit rechtvaardigt een risicopremie ten opzichte van de wereldwijde markt.'

Volgens fondsbeheerder Johan van Geteruyen van Petercam Securities zijn de vooruitzichten voor de Belgische markt op relatieve basis uitstekend. 'Ik zeg niet dat de Brusselse beurs positieve returns zal voorleggen als het slecht blijft gaan, maar de Belgische markt blijft wel ondergewaardeerd. Het gemiddelde dividendrendement van de Belgische aandelen is met 4,5 tot 5 procent uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere markten', aldus Van Geteruyen.

De fondsbeheerder relativeert ook twee andere factoren die de Brusselse beurs onder druk zetten. Het aflopen van klikfondsen is volgens Johan van Geteruyen een tijdelijk probleem. 'Klikfondsen hebben geen continue invloed op de markt, dus zie ik het eerder als een opportuniteit indien ze de markt verstoren. Die storing trekt zich meestal vrij snel recht', zegt de beheerder.

Een tweede factor is de herziening van de reglementering voor pensioenspaarfondsen. De Belgische regels bepalen dat een pensioenspaarfonds minstens 30 procent in Belgische aandelen moet beleggen, en maximaal 10 procent mag investeren in buitenlandse aandelen, die dan nog op Euronext Brussel moeten noteren. Het minimum en maximum hebben tot gevolg dat de meeste Belgische pensioenspaarfondsen zwaar geïnvesteerd hebben in Belgische aandelen. Omdat de beperkingen indruisen tegen de Europese regels van het vrije kapitaalverkeer, daagt de Europese Commissie België voor het Hof van Justitie. De Commissie pikt het niet dat ons land via de pensioenspaarfondsen de Belgische aandelenmarkt blijft subsidiëren. Het ziet er naar uit dat als de beleggingsregels vrijgemaakt worden, een hoeveelheid kapitaal dreigt weg te vloeien uit de Brusselse beurs.

Toch relativeert Johan van Geteruyen de impact voor de Brusselse beurs. 'De impact van de versoepeling van de reglementering voor pensioenspaarfondsen zal niet vergelijkbaar zijn met die van de komst van de euro. De nettovermogenswaarde van alle pensioenspaarfondsen bedraagt 5 procent van de marktkapitalisatie van de Brussels All Shares-index (6,7 miljard euro op 136 miljard euro). Bovendien zijn al afspraken gemaakt om de afbouw op een beheerste manier te laten gebeuren. De Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging stelt voor dat over een periode van minstens zes maanden de dagelijkse verkopen van Belgische aandelen niet meer dan 0,5 procent van de beheerde activa mogen bedragen', besluit Johan van Geteruyen.

Voor de Brusselse beurs ziet het er dus allesbehalve slecht uit. Vanzelfsprekend hangt een herstel samen met een herstel van de wereldwijde aandelenmarkten. Maar fundamenteel zijn de fondsbeheerders het erover eens dat het opwaartse potentieel van de Belgische beurs aantrekkelijk oogt.

Peter VAN MALDEGEM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud