Doorsnee-Belg bezit dubbel zoveel aandelen als Europeaan

(tijd) - Het beleggersprofiel van de gemiddelde Belg is de jongste decennia relatief dynamischer geworden dan dat van de gemiddelde Europeaan. Dat zegt Johan Van Gompel, een econoom van KBC. Hij verwijst naar de sterke stijging van het vermogen en het toenemende aandelenbezit. De doorsnee-Belg bezit dubbel zoveel aandelen als de doorsnee Europeaan.

Van Gompel definieert het risicoprofiel als de wijze waarop een belegger zou mogen beleggen los van zijn emotionele houding tegenover risico. Het risicoprofiel is afhankelijk van het financiële draagvlak, de beleggingshorizon en de ervaring met beleggingen. Iemand met een groot vermogen heeft een grotere buffer en kan daarom meer beleggen in financiële activa met een hoger risico, zoals aandelen. Hij heeft daarom een dynamischer risicoprofiel.

Na de terugval in 2001-2002 is het vermogen van de gezinnen in 2003-2004 weer flink gestegen. Het totale gezinsvermogen steeg vorig jaar tot 1.263 miljard euro of 711 procent van het netto-inkomen. Iets meer dan de helft van het vermogen bestaat uit onroerend vermogen en de rest is financieel vermogen. Van Gompel herinnert eraan dat de Belgische gezinnen in verhouding tot het bruto binnenlands product het grootste financiële vermogen hebben van alle Europeanen.

Bovendien stijgt het gewicht van aandelen in het financiële vermogen. De toegenomen posities op de beurs worden doorgaans toegeschreven aan de lokroep van de wereldwijde beurshausse tot 1999 en het ruimere aanbod van aandelenfondsen. Van Gompel zegt dat dat slechts een gedeeltelijke verklaring is. 'De vlucht naar aandelen weerspiegelt ook het feit dat het gemiddelde Belgische gezin sinds 1980 een almaar dynamischer beleggingsprofiel kreeg aangemeten.'

Het aandelenbezit in verhouding tot het totale financiële vermogen ligt in België 4 procentpunt hoger dan het Europees gemiddelde. In 2002 hadden de Belgen voor 156 miljard euro aandelen in portefeuille. Dat is omgerekend 15.115 euro per inwoner, tegenover slechts 7.678 euro in Europa.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud