Effecten aan toonder sterven zachte dood

(tijd) - Banken en bedrijven mogen na 1 januari 2008 niet langer effecten aan toonder uitgeven. Wie zulke naamloze aandelen, obligaties, kasbons en andere effecten bezit, moet die voor 31 december 2013 omzetten in effecten op naam of op een effectenrekening laten zetten. Wie na 1 januari 2016 nog effecten aan toonder heeft, krijgt een boete.

De afschaffing van de effecten aan toonder is een bijproduct van de fiscale amnestie. De socialisten stemden er eind 2003 mee in de geplande eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) uit te breiden tot de effecten aan toonder, op voorwaarde dat die op termijn zouden verdwijnen.

Het anonieme karakter en de materiële aard van effecten aan toonder openen de weg voor belastingontwijking, maar ook voor het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme. Het wetsontwerp dat de Kamer gisteren goedkeurde, regelt de geleidelijke afschaffing ervan.

Emittenten naar Belgisch recht, banken maar ook 150.000 bedrijven, mogen vanaf 1 januari 2008 alleen nog effecten op naam of gedematerialiseerde effecten uitgeven.

Een gedematerialiseerd effect is een boeking op een (per definitie niet-anonieme) rekening bij een erkende financiële instelling.

Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan of die in het buitenland of door een buitenlandse emittent zijn uitgegeven, mogen evenmin nog materieel afgeleverd worden.

Ook op 1 januari 2008 worden kasbons die op een effectenrekening zijn geboekt en genoteerde effecten aan toonder van Belgische vennootschappen van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.

Nog steeds op 1 januari 2008 beginnen twee omzettingsperiodes. Wie effecten aan toonder bezit die zijn uitgegeven na de bekendmaking van de afschaffingswet (dus in 2006 en 2007), moet die vóór 31 december 2012 omzetten in effecten op naam of op een effenrekening zetten. Wie effecten aan toonder bezit die vóór de bekendmaking van de afschaffingswet zijn uitgegeven, heeft daar een jaar meer tijd voor, tot 31 december 2013.

Effecten aan toonder waarvan de eigenaar zich op 1 januari 2015 niet kenbaar heeft gemaakt, worden, na een laatste waarschuwing in de pers, verkocht. De opbrengst blijft bij de Deposito- en Consignatiekas, tot de eigenaar zich meldt. Wie na 1 januari 2016 bij de kas aanklopt om zijn geld op te vragen, krijgt een boete. De boete bedraagt 10 procent van de waarde van de effecten per jaar achterstand.

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud