Europese fondsenbelegger herontdekt aandelen

(tijd) - De netto-investeringen in Europese aandelenfondsen bedroegen vorig jaar 85 miljard euro. Daarmee trekken de aandelenfondsen in Europa voor de eerste keer sinds 2002 meer beleggersgelden aan dan de obligatiefondsen. 'De belegger begint aandelen te herontdekken, al gebeurt dat in sommige landen, zoals België, met meer omzichtigheid dan in andere Europese landen', meldt Wolfgang Mansfeld, de voorzitter van Efama, de nieuwe Europese vereniging van fonds- en vermogensbeheerders.

Efama onstond uit een fusie tussen de Europese vereniging van fondsbeheerder Fefsi en de Europese vereniging van vermogensbeheerders Eama. De nieuwe vereniging ziet duidelijke tekenen dat beleggers de weg naar risicokapitaal terugvinden. Ze wijst erop dat de netto-investeringen van Europese beleggers in fondsen die geheel of gedeeltelijk in aandelen beleggen, vorig jaar beduidend hoger lagen dan de investeringen in obligatiefondsen. In 2003 trokken de obligatiefondsen nog het meeste geld aan.

De hernieuwde honger voor aandelen blijkt volgens de vereniging ook uit de forse daling van de netto-investeringen in monetaire fondsen. Monetaire fondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in kortlopende deposito's. 'Omdat de rente zo laag ligt, zoeken beleggers naar meer renderende alternatieven en komen aandelenbeleggingen opnieuw in hun vizier', zegt Efama-voorzitter Wolfgang Mansfeld. De netto-investeringen vormen het verschil tussen aankoop- en verkooporders.

Mansfeld stelt wel verschillen vast tussen de Europese lidstaten. 'Beleggers in België, Frankrijk, Duitsland en Spanje benaderen de aandelenmarkten veel omzichtiger dan beleggers in andere Europese landen. Dat leren de zware investeringen die in die landen plaatsvinden in aandelenfondsen met kapitaalbescherming.' Volgens Mansfeld vormen de producten met kapitaalbescherming een nuttige diversificatiebelegging en kunnen ze voor heel wat beleggers een opstap zijn naar klassieke aandelenfondsen.

De Efama-voorzitter wijst erop dat de beleggersinvesteringen vorig jaar een belangrijke invloed hadden op de groei van de Europese fondsenmarkt. 'Het vermogen in de Europese markt steeg vorig jaar met 11,3 procent tot 4.188 miljard euro. Bijna de helft van die groei was te danken aan nieuwe investeringen, het saldo was te danken aan hogere effectenkoersen', zegt Mansfeld.

'De integratie van de Europese fondsenmarkt zit op het goede spoor. Dat bewijst de sterke groei van de grensoverschrijdende verkoop van fondsen. Toch is een verdere integratie essentieel om de concurrentie en innovatie in de Europese fondsenindustrie te vergroten', besluit Mansfeld.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud