Investeringsmaatschappij Beluga sluit overstap naar Vrije Markt niet uit

(tijd) - De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Beluga ziet te weinig interessante investeringen, en geeft daarom haar cashvoorraad terug aan de aandeelhouders. De vennootschap plant een verdere ontmanteling en zet verschillende belangen te koop. Beluga sluit niet uit dat het na de kapitaalvermindering overstapt van de fixingmarkt naar de Vrije Markt van Euronext Brussel. Dat verklaart algemeen directeur Bruno Lippens in een interview met De Tijd.

De investeringsmaatschappij Beluga wil haar kapitaal met 16,5 miljoen euro verminderen tot 4,6 miljoen. De operatie gebeurt in twee stappen. In de eerste plaats wil Beluga voor 7,6 miljoen euro overgedragen verliezen aanzuiveren. Ten tweede volgt een kapitaalvermindering ten belope van 8,9 miljoen euro. Indien de aandeelhouders op 6 maart de operatie goedkeuren, keert Beluga 6,50 euro per aandeel uit. Die uitkering is vrij van roerende voorheffing. Het uit te keren bedrag vertegenwoordigt 76 procent van de slotkoers vrijdagavond. We vroegen algemeen directeur Bruno Lippens waarom Beluga tot zo'n drastische stap overgaat.

Waarom keert Beluga zijn volledige kasvoorraad uit?

Bruno Lippens: 'We zien gewoon te weinig interessante investeringen aan de huidige prijzen. Veel durfkapitalisten zijn op zoek naar goede dossiers. Tegelijk is het aanbod aan kwaliteitsdossiers gering, waardoor de prijzen die nu betaald worden zeer hoog liggen. Bovendien kunnen we als kleine durfkapitaalvennootschap niet meedoen aan de grote operaties. Door de overnamebiedingen op enkele belangrijke historische participaties die we aanhielden, zoals Docpharma, de Belgische Beton Maatschappij en ING België, bestaat de helft van onze portefeuille uit cash. Cash op de balans brengt te weinig op. Door de teruggave van middelen aan de aandeelhouders kunnen zij zelf beslissen waarin te beleggen.'

De operatie is dus geen voorbode van een herschikking van het aandeelhouderschap? Voorzitter Dirk Geerinckx heeft 5,4 procent in handen, de holding Belinvest van de broers Van Cauwenberge 23,5 procent, en Hilos van Johan Goossens 5,1 procent.

Lippens: 'Bij mijn weten plannen de grote aandeelhouders geen herschikking. Het waren zeker ook de particuliere aandeelhouders die op actie aandrongen. Zij klaagden erover dat Beluga een soort van spaarboekje werd.'

Beluga legt zich enkel nog toe op durfkapitaal. Volgens de laatste update van de portefeuille eind september was bijna 8 procent van de middelen geïnvesteerd in genoteerde aandelen. Is er intussen veel veranderd?

Lippens: 'We hebben de voorbije maanden aandelen van genoteerde bedrijven verkocht, maar heel grote aanpassingen heeft de portefeuille niet ondergaan.'

'We plannen een verdere afbouw van de genoteerde bedrijven. In het niet-genoteerde deel van onze portefeuille bouwden we de deelnemingen af in de gesloten durfkapitaalfondsen Net Fund Europe en IT partners. Daarnaast staan onze drie belangrijkste participaties te koop: de belangen in de sportwinkelketen United Brands, in het IT-bedrijf The Reference, en in de plasticsmaker Loomans. We hebben al enkele interessante contacten over een verkoop gehad, maar daar kan ik voorlopig niet meer over zeggen.'

U klaagde in het verleden over de onderwaardering van het aandeel. De laatste beurskoers van 8,55 euro lag een kwart onder de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde van 11,37 euro. Heeft Beluga na de gedeeltelijke ontmanteling nog een toekomst op de beurs?

Lippens: 'De uitkering van onze kasmiddelen is een eerste stap om de onderwaardering weg te werken. Daarnaast kijken we voortdurend naar de kosten. De beursnotering is een van onze grootste kostenposten. Een overstap van de fixingmarkt naar de Vrije Markt, zoals de pralinemaker Neuhaus heeft gedaan, sluit ik niet uit. Het zou ons dure informatieverplichtingen besparen. Het project ligt ter studie, maar we hebben nog geen knopen doorgehakt.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud