Nieuwe wetten moeten kleine belegger beter beschermen

(tijd) - Didier Reynders (MR), de federale minister van Financiën, wil de Belgische regels voor de informatieverstrekking over beursintroducties en andere kapitaaloperaties op Euronext gelijkschakelen met die in Nederland, Frankrijk en Portugal. Hij werkt een ontwerp van koninklijk besluit uit. De nieuwe wetgeving moet particuliere beleggers beter beschermen.

Via de website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (www.cbfa.be) consulteert de minister specialisten over een ontwerp van koninklijk besluit (KB) over de primairemarktpraktijken. Volgens de CBFA sluit het wetgevend initiatief perfect aan bij de werkzaamheden die aan de gang zijn bij de drie andere beurzen van Euronext.

De bedoeling is uniforme regels uit te werken over de informatie die bedrijven moeten verstrekken aan beleggers als ze naar de beurs komen of andere primaire kapitaaloperaties uitvoeren op de fusiebeurs Euronext. De regels moeten ervoor zorgen dat particuliere beleggers voldoende beschermd worden bij zulke operaties, en dat ze dan evenveel informatie krijgen als de institutionele beleggers.

De nieuwe wetgeving heeft ook betrekking op greenshoe-optie. Dat is het bijkomende pakket aandelen dat de begeleiders van een beursgang kunnen aanbieden als de vraag naar de aandelen groter is dan het aanbod. 'Totnogtoe schreef een circulaire van de CBFA voor dat de effecten waarop de greenshoe-optie betrekking heeft 'binnen redelijke grenzen worden gehouden'. Het voorstel is daarvoor een maximumniveau van 15 procent vast te leggen', meldt CBFA-voorzitter Luk Van Eylen. 'Wanneer de wetgeving in werking treedt, is moeilijk te zeggen. De finale tekst neemt de vorm aan van een KB, dus de tussenkomst van de politiek is vereist.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud