Advertentie

Weinig kans op verkoopgolf Belgische aandelen door pensioenspaarfondsen

(tijd) - Vanaf 1 april mogen de beheerders van de pensioenspaarfondsen hun portefeuilles vol Belgische aandelen sterk diversifiëren in buitenlandse. Omdat de fondsen gewichtige spelers zijn op Euronext Brussel, doet hun grotere beleggingsvrijheid vrezen voor een verkoopgolf in Belgische aandelen. 'Maar die komt er niet. Kleine en middelgrote Belgische bedrijven kunnen zelfs profiteren van de grotere investeringsvrijheid', stellen de beheerders.

De Belgische pensioenspaarfondsen hoeven niet meer aan navelstaarderij te doen. Het nieuwe wetsontwerp rond de fondsen dat op 1 april in werking treedt, laat de pensioenspaarfondsen toe volop buiten de landsgrenzen te beleggen.

Voordien mochten ze maximaal 10 procent beleggen in buitenlandse aandelen die op Euronext Brussel noteren. Vandaag mogen ze tot 75 procent van hun portefeuilles vullen met buitenlandse aandelen op andere beurzen. Meteen is ook geen sprake meer van de verplichting om minimum 30 procent van de activa in Belgische aandelen te investeren.

De 11 pensioenspaarfondsen die ons land rijk is, investeren vandaag niet minder dan 4.600 miljoen euro in Belgische aandelen. Als een belangrijk gedeelte van dat geld wordt omgezet in buitenlandse aandelen, kan de Brusselse beurs ten prooi vallen aan zware verkoopbewegingen met navenante koersdalingen als gevolg.

Maar de kans dat het zover komt, is klein. Daarvoor zijn twee goede redenen. De eerste heeft te maken met de beleggingspolitiek van de fondsen en de reactie van Euronext Brussel. De tweede reden zijn de beperkingen die in het nieuwe wetsontwerp staan.

Dat de pensioenspaarfondsen meer vrijheid zouden krijgen, is niet nieuw. Het huidige wetsontwerp is de vrucht van meerdere jaren onderhandelingen tussen België en de Europese Commissie. De meeste beheerders van pensioenspaarfondsen anticipeerden op die grotere beleggingsvrijheid en bouwden hun posities in Belgische aandelen reeds (stevig) af ten voordele van buitenlandse. Terwijl de meeste pensioenspaarfondsen voorheen amper tot 5 procent in buitenlandse aandelen zaten, leunden ze eind februari al aan tegen de maximale grens van 10 procent buitenlandse aandelen die toen nog gold. Een enkel fonds overschreed zelfs die 10 procent.

Toch kan men niet zeggen dat de beurs van Brussel onder die herschikkingen heeft geleden. Integendeel, in de baissemarkt van maart 2000 tot maart 2003 hield Euronext Brussel beter stand dan de meeste andere beurzen. En ook in het jongste beursherstel laat Euronext Brussel zich niet onbetuigd. De Bel20 stijgt meer dan de Nederlandse AEX-index en de Franse CAC40.

Dat neemt niet weg dat er nog heel wat Belgisch aandelenkapitaal te verschuiven valt. Verschillende beheerders die de redactie polste, sluiten niet uit dat ze het percentage buitenlandse aandelen zullen opkrikken tot minstens 20 procent van de portefeuille. Omdat hun informatie koersgevoelig is, wensen ze liever anoniem te blijven.

De beheerders merken echter op dat de grotere omslag naar buitenlandse aandelen, zoals in het verleden, geleidelijk zal gebeuren. Door drastisch een deel van de portefeuille te verkopen, snijden ze immers in eigen vlees via een lagere waardering van de portefeuille. Ze verwachten daarom dat ook in de toekomst bruuske bewegingen op de beurs van Brussel uitblijven.

Daarbij komt dat Euronext Brussel door nieuwe beperkingen een impliciete bescherming geniet. Het wetsontwerp bepaalt dat de beheerders binnen het aandelendeel maximaal 70 procent mogen beleggen in aandelen genoteerd in euro met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro.

Voorts mogen de aandelenbeleggingen in Europese aandelen met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro maximaal 30 procent van de aandelenportefeuille uitmaken. Ten slotte mogen de fondsen maximaal 20 procent van het aandelendeel investeren in aandelen die niet in euro noteren.

Die beperkingen zorgen ervoor dat de pensioenspaarfondsen impliciet minstens 10 procent van hun aandelenportefeuille in kleine en middelgrote Europese bedrijven moeten investeren. Door de aantrekkelijke waarderingen in Brussel en het feit dat de pensioenspaarfondsen zeer goed vertrouwd zijn met Belgische small en mid caps, is de kans groot dat dat minimum in belangrijke mate ingevuld zal worden met Belgische aandelen.

Een recente studie van Fortis ('Upcoming changes in investment rules for Belgian Open-en Pension Savings Funds') laat uitschijnen dat de huidige investeringen in Belgische small en mid caps per saldo zelfs iets kunnen toenemen. De bank merkt op dat de grote, rijke pensioenspaarfondsen vandaag gemiddeld meer dan 70 procent van hun aandeleninvesteringen hebben uitstaan in aandelen met een kapitalisatie van meer dan 1 miljard euro. Die fondsen zullen die participaties moeten afbouwen ten voordele van Europese (Belgische) small en mid caps.

Omgekeerd tellen de kleinere pensioenspaarfondsen vandaag gemiddeld meer dan 30 procent in Belgische aandelen met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro. Die zullen dus kleinere Belgische aandelen moeten verkopen ten voordele van grotere Europese (Belgische) aandelen. Maar omdat de grote fondsen veel meer geld te beleggen hebben, is de kans niet gering dat de kooporders van de grote fondsen de verkooporders van de kleine fondsen in omvang overschrijden.

Maar zelfs indien bepaalde beheerders beslissen om bruusk Belgische aandelen te verkopen, hoeft dat niet schadelijk te zijn voor de Brusselse beurs. De beheerders van de pensioenspaarfondsen merken op dat Euronext Brussel een toenemende interesse geniet van buitenlandse beleggers. 'De verkoop van bepaalde Belgische aandelen kan opgevangen worden door een sterke en volumineuze interesse van buitenlandse investeerders, die soms grote verkoopblokken mooi absorberen', meldt een beheerder.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud