NextWarrants moet transparantie warrantsmarkt verhogen

De fusiebeurs Euronext start op 27 mei met haar nieuwe noteringssegment voor warrants, NextWarrants. Het platform moet de visibiliteit en de transparantie van de warrantsmarkt verhogen. De belangrijkste vernieuwing is dat Euronext zowel bij de opening als bij het slot van de handel voor elke warrant een indicatieve koers zal publiceren. Die moet een beeld geven van de intrinsieke waarde van de warrant en wordt berekend volgens de laatste koers van het onderliggende effect.

Een warrant geeft de eigenaar het recht een onderliggend aandeel of ander financieel product te kopen of te verkopen tegen een van tevoren vastgestelde uitoefenprijs. Dat recht is geldig voor een beperkte periode. Wanneer de warrant het recht geeft de onderliggende waarde te kopen, spreken we over een callwarrant. Omgekeerd gaat het over een putwarrant. In tegenstelling tot opties worden warrants uitgegeven door banken, en niet door een optiebeurs. Beleggers kunnen zelf geen warrants schrijven, wat ze met opties wel kunnen. Bij de afloop van de warrant gebeurt de uitbetaling steeds in contanten.

Met Nextwarrants heeft Euronext een dubbele doelstelling. Enerzijds moet het nieuwe productsegment de transparantie van de warrantsmarkt verbeteren. Anderzijds mikt Euronext op het verhogen van de visibiliteit voor de instrumenten door het samenvoegen van alle warrants op de verschillende markten en door betere marketinginspanningen.

Voor de eerste doelstelling is de invoering van de 'indicatieve koers' van groot belang. 'Het komt erop neer dat Euronext bij de opening en het slot van de handel een referentiekoers publiceert die de intrinsieke waarde van elke warrant benadert', stelt warrantspecialist Olivier Vanderelst van Citibank. 'Euronext berekent die aan de hand van de bied- en laatkoersen van de liquiditeitsverschaffers. Elke warrant moet immers een liquiditeitsverschaffer hebben, die ervoor zorgt dat de beleggers op elk ogenblik kunnen kopen en verkopen. In de praktijk is dat de emittent.'

De indicatieve koers zal in de kranten en op teletekst worden gepubliceerd. 'Dat voorkomt dat de beleggers een verkeerd beeld krijgen van de waarde van een warrant', zegt Vanderelst. 'Nu gebeurt het dat warrants gedurende dagen niet worden verhandeld, terwijl de onderliggende waarden sterk schommelen. In de koerslijsten van nu ziet de particuliere belegger enkel de laatste koers waartegen handel heeft plaatsgevonden. Maar die kan intussen mijlenver van de intrinsieke waarde liggen.'

Een andere verbetering die Euronext wil invoeren, maar waarover nog geen beslissing is gevallen, is de introductie van een nieuwe soort beursorder voor warrants. De belegger zou een koop- of verkooporder voor een warrant kunnen laten activeren in functie van de onderliggende waarde. Met andere woorden, indien de onderliggende waarde een voorafbepaald niveau bereikt, zal de warrant automatisch worden gekocht of verkocht. Die order is nog in de studiefase en zal de komende maanden nog niet het levenslicht zien.

De creatie van een eengemaakt handelsplatform voor warrants, betekent helaas niet dat er een eengemaakte markt voor deze producten wordt gecreëerd. De emittenten mogen immers enkel reclame voor hun warrants maken in een land waar de financiële toezichthouder het prospectus ervoor heeft goedgekeurd. In de praktijk moeten de uitgevers de prospectussen vertalen, op de goedkeuring van de toezichthouders wachten en een aparte notering voor identieke warrants aanvragen in Amsterdam, Brussel en Parijs. Dat is een dure en tijdrovende zaak.

'Zowel Euronext als de warrantuitgevers proberen de financiële toezichthouders ervan te overtuigen een prospectus dat in één land is goedgekeurd, in alle deelnemende landen van Euronext te laten erkennen', zegt Van Rosendaal. 'Voor de belegger maakt het niet uit of hij een warrant in Brussel of Parijs koopt, want de meeste beursvennootschappen schakelden de kosten voor alle beurzen van Euronext gelijk.'

Van Rosendaal stipt aan dat al heel wat particuliere beleggers in België de Franse warrantmarkt hebben ontdekt. In Parijs noteren 4.515 warrants, tegen 779 in Brussel.

Het volledige artikel verscheen in De Financieel-Economische Tijd van 17 mei

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud