Advertentie

Beleggingsfondsen hebben geen destabiliserende invloed op aandelenmarkten

(tijd) - Een aandelenhausse wordt niet gestuurd door de investeringen in beleggingsfondsen. Omgekeerd is een aandelencrash niet te wijten aan belangrijke uittredingen uit fondsen. Met andere woorden: beleggingsfondsen hebben geen destabiliserende invloed op de aandelenmarkten. Dat schrijft Geert Van Campenhout in zijn proefschrift 'Analysis of the European Mutual Fund Industry: Style Breaks and Mutual Flows'.

Van Campenhout, verbonden aan de faculteit TEW van UFSIA-RUCA, haalt verschillende verklaringen aan waarom hij zijn inspanningen concentreerde op de Europese markt van beleggingsfondsen. 'De Europese industrie van beleggingsfondsen kende in de jaren 90 een explosieve groei. Terwijl de beheerde activa in Europese fondsen in 1992 nog maar 12 procent vertegenwoordigden van het bruto binnenlands product (BBP) in Europa, was dat in 1999 al 40 procent. Daarmee ontwikkelde Europa zich tot de tweede fondsenmarkt in de wereld.'

'Maar ondanks die explosieve groei kent Europa relatief weinig onderzoek naar beleggingsfondsen. Vooral het onderzoek naar de dynamiek van fondsen is vrijwel onbestaande. Die dynamiek komt enerzijds tot uiting in een studie van de evolutie van de beleggersinvesteringen en -desinvesteringen in fondsen en anderzijds in een analyse van de gevoeligheid die fondsenreturns in de tijd etaleren voor wijzigingen in het rendement van de onderliggende activaklasse ('stijlbreuken'). Dit laatste is een uitbreiding van de veelgebruikte methode van stijlanalyse', aldus Van Campenhout.

Om die bewegingen te analyseren, deed hij een beroep op twee verschillende databanken. De eerste databank is de Vision-databank waaruit, voor de periode 1991-2001, dagelijkse gegevens van 62 Europese aandelenfondsen werden gehaald die op de Belgische en/of Nederlandse markt verdeeld worden. De tweede reeks van gegevens puurde Van Campenhout uit de databank van Micropal, het bekende fondsenonderzoeksbureau van het kredietwaardigheidsbureau Standard & Poor's. Die bevat data van fondsen die in heel Europa verdeeld worden. Op basis van de maandelijkse gegevens uit deze databank herberekende hij de kapitaalstromen in 174 Europese aandelenfondsen voor de periode 1996-2001.

'Rond de kapitaalstromen in beleggingsfondsen vallen twee belangrijke conclusies te trekken. De eerste conclusie is dat de factoren die de beleggersinvesteringen in Amerika bepalen niet zonder meer kunnen worden overgedragen op de Europese markt. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het rendement dat een fonds in een vorige periode boekte in de VS veel zwaarder weegt op de beleggersinvestering dan in Europa. De verklaring is allicht dat de VS een veel grotere traditie hebben op het vlak van prestatierangschikkingen voor fondsen.'

'Maar vermoedelijk speelt ook dat in een duidelijk opgaande markt, zoals tussen 1996 en 1999 het geval was, de beslissing welk aandelenfonds men kiest minder belangrijk is. Beleggers redeneren dan dat ze vooral een aandelenfonds moeten kopen om van de hausse te profiteren, terwijl er weinig aandacht wordt besteed aan de onderliggende keuze tussen de verschillende aandelenfondsen.'

Van Campenhout refereert echter ook aan de verschillende distributiestructuur in Europa en de Verenigde Staten. 'In Europa zijn de dominante distributeurs banken die bovendien bijna uitsluitend hun eigen fondsen verdelen. In de VS zijn de distributiekanalen veel gediversifieerder en worden via die verschillende kanalen ook andermans fondsen verdeeld. Dat zorgt er mogelijk voor dat de investeringsbeslissing in Europa sterk beïnvloed wordt door het beleggingsadvies van de (huis)bank.'

'Een tweede belangrijke conclusie in verband met de kapitaalstromen kan men trekken als men al die stromen bij elkaar optelt. Dan blijkt dat de prestaties van de aandelenmarkten wel een invloed hebben op het geheel van de beleggersinvesteringen of -desinvesteringen in fondsen in de volgende periode, maar dat omgekeerd die in- of desinvesteringen niet de daaropvolgende prestaties van de aandelenmarkten sturen.'

'Met andere woorden: een aandelencrash op de aandelenmarkten zal niet te wijten zijn aan belangrijke desinvesteringen in aandelenfondsen. Omgekeerd zullen belangrijke beleggersinvesteringen niet verantwoordelijk zijn voor een daaropvolgende aandelenhausse. Die conclusies voor de Europese markt bevestigen eerdere bevindingen voor de Amerikaanse markt. Men kan dus gerust stellen dat aandelenfondsen geen destabiliserende invloed hebben op de aandelenmarkten', aldus Van Campenhout.

'Bovenstaande vaststellingen zijn niet onbelangrijk in het kader van het prudentieel toezicht op de financiële markten. De financiële toezichthouder lijkt niet bevreesd te moeten zijn voor een destabilisatie van de financiële markten door beleggingsfondsen. Zodoende kan de aandacht eerder uitgaan naar andere controleaspecten, zoals bijvoorbeeld de correcte informatieverstrekking aan (potentiële) fondsenbeleggers.'

Wat de stijlanalyse van Europese fondsen betreft, stelt Van Campenhout vast dat bepaalde stijlbreuken in de aandelenfondsen eerder bepaald worden door macro-economische variabelen (die een voorspellende kracht hebben voor de aandelenrendementen in de volgende periode), dan door variabelen die eigen zijn aan het fonds. 'Concreet: een beheerder van een aandelenfonds kan in functie van zijn renteverwachtingen zijn gevoeligheid ten opzichte van aandelen en obligaties wijzigen, terwijl de gevoeligheid ten opzichte van de gekozen activaklassen ongewijzigd zal blijven als hij plots veel middelen van beleggers moet plaatsen.'

Van Campenhout stelt vast dat stijlbreuken vaak voorkomen. 'Een gevolg is dat de beleggers in feite geconfronteerd worden met portefeuilles waarvan de gevoeligheid ten opzichte van marktbewegingen van activaklassen (large caps, small caps, obligaties) sterk variëren, zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.'

Analysis of the European Mutual Fund Industry: Style Breaks and Mutual FlowsGeert Van CampenhoutFaculteit TEW UFSIA-RUCA

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud