Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse bundelt een reeks van technieken, ratio's en theorieën, met slechts één doel voor ogen: de waarde bepalen van een aandeel, vandaag en vooral in de toekomst. In tegenstelling tot de technische analyse waarbij de koers van het aandeel centraal staat, proberen we bij fundamentele analyse zoveel mogelijk gegevens te verzamelen met betrekking tot het bedrijf of de onderneming zelf.

De kerncijfers voor de belegger: de resultatenrekening, de koers van het aandeel en de ratio's

Voor de fundamentele analyse zijn er per aandeel grosso modo 3 soorten cijfers relevant voor de particuliere belegger.
Ten eerste zijn er de belangrijkste elementen van de resultatenrekening zoals het bedrijfsresultaat (EBIT), het financieel, uitzonderlijk en courant resultaat, en ook de courante cashflow. Die gegevens zijn uiterst relevant om de rendabiliteit van het bedrijf te kunnen vaststellen.
Ten tweede zijn er een aantal gegevens per aandeel die voor een groot deel de koers van het aandeel bepalen. Belangrijk hier zijn gegevens als dividend per aandeel, winst per aandeel, cashflow per aandeel of boekwaarde per aandeel.
Ten derde zijn er per aandeel enkele belangrijke ratio's zoals koers-winstverhouding, koers-cashflowverhouding, bedrijfsmarge en Tier 1-ratio voor de bankaandelen. Aan de hand van die ratio's kan u perfect een aandeel vergelijken met een ander aandeel uit dezelfde sector.
Voor de holdings is een aantal van die gegevens niet relevant. Holdings vragen immers een heel specifieke waardering, die vooral gebaseerd is op de berekening van de intrinsieke waarde van de holding.
Al die begrippen, ratio's en waarderingsmodellen beogen in feite slechts één enkel doel: de juiste waarde bepalen van een aandeel.

Hoe wordt de waarde van een aandeel bepaald?

Met de fundamentele analyse van een aandeel probeert een financieel analist de waarde van een aandeel te bepalen en te voorspellen. In tegenstelling tot de technische analyse waarbij de koerspatronen centraal staan, zal hij bij fundamentele analyse zoveel mogelijk cijfergegevens met betrekking tot het bedrijf trachten te verzamelen. Die gegevens bestaan niet alleen uit bekende feiten en historische gegevens, maar omvatten ook de toekomstverwachtingen voor het aandeel.
Het is overbodig te stellen dat fundamentele analyse geen exacte wetenschap is, en dat de mogelijkheid bestaat dat de vele technieken en gebruikte ratio's bij een analyse tegenstrijdig kunnen zijn. Een degelijke fundamentele analyse van een aandeel vertelt u ook niet wanneer u precies het aandeel moet kopen of verkopen. Daarom passen analisten bij hun keuze van koopwaardige aandelen in de meeste gevallen zowel fundamentele als technische analyse toe. De technische analyse geeft aan wanneer het aandeel in de portefeuille moet worden opgenomen.
Uiteindelijk is het jaarverslag van een bedrijf het belangrijkste instrument om de waarde van een aandeel of onderneming te bepalen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud