'Europa aantrekkelijker dan Wall Street'

(tijd) - 'Aandelen uit de eurozone zijn een van de meest aantrekkelijke investeringen voor het komende jaar. Amerikaanse aandelen zijn te duur.' Dat zegt de Amerikaanse vermogensbeheerder JP Morgan Fleming. De analisten stellen dat de Europese bedrijven meer kostenbesparingen doorvoeren, terwijl de winstgevendheid bij de Amerikaanse ondernemingen al dicht bij een hoogtepunt ligt. Ook obligaties zijn volgens JP Morgan Fleming duur.

Volgens Edmund Brandt, directeur Europese investeringen, is de huidige economische cyclus een van de meest bijzondere die hij meemaakte. 'We zien de obligatiekoersen fors stijgen, terwijl de olieprijs hoog is. Dat is niet zoals het hoort volgens de handboeken', merkte Brandt op tijdens een seminarie in Brussel. 'De reden daarvoor zit in de inflatie. Die blijft ondanks de dure olie erg laag. De producenten kunnen de hoge olieprijs immers niet doorrekenen aan de klanten wegens de scherpe concurrentie uit China en de andere groeilanden. Door de lage inflatievooruitzichten presteren de obligaties goed.'

Dit jaar gingen vooral de obligaties met lange looptijden sterk vooruit. Daardoor daalde de spread, het rendementsverschil, met kortetermijnpapier zeer scherp. Een Belgische staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar brengt 3,8 procent op, amper 1,25 procentpunt meer dan een obligatie met een looptijd van 2 jaar. Enkele jaren geleden was de spread makkelijk 3 procentpunt.

'De verklaring zit in de enorme hoeveelheid liquiditeiten op de markt', meent fondsbeheerder Ulrich Von Auer. 'De institutionelen, vooral de verzekeraars, moeten op zoek gaan naar hogere rendementen omdat de wet hen dat verplicht. Tegelijk kunnen ze niet te veel risico's nemen. Om een iets hoger rendement te halen, vergroten ze de 'duration', of looptijd van hun obligatieportefeuille. Het zijn zij die massaal 10-jarig en 30-jarig papier kopen.'

'Hoewel de vraag van institutionelen de obligatiemarkt ondersteunt, vinden we de koersen te hoog', oordeelt Brandt. 'In de VS compenseren de obligatierendementen de inflatie zelfs niet meer. Daarom gaat onze voorkeur naar aandelen, en dan vooral naar aandelen uit Continentaal-Europa. Aandelen zullen steun krijgen van een verder dalende olieprijs.'

'De bedrijfswinsten in de VS bereiken stilaan hun piek', legt de beheerder uit. 'De Amerikaanse bedrijfswinsten na belastingen zijn goed voor 11 procent van het bruto binnenlandse product, het hoogste peil sinds de jaren zestig. Daarnaast zijn we bezorgd over de kwaliteit van sommige resultaten. In Europa profiteren de bedrijven daarentegen van voortgaande kostenbesparingen, die in de VS al zijn doorgevoerd. Daardoor zijn de Europese winsten minder onderhevig aan de dure olie.' SM

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud