Fidelity mikt op verder beursherstel maar waarschuwt voor correcties

(tijd) - 'Dankzij de stijgende bedrijfswinsten en de lage rente zal het beursherstel zich de komende maanden doorzetten. Maar het is opletten voor correcties vanaf juni. Vooral het feit dat almaar meer analisten positief worden over aandelen, baart zorgen. Want als ook de laatste pessimisten of 'beren' positief worden, is het doorgaans tijd om te verkopen.' Dat zeggen Frederic de Merode en Jeff Hochman van Fidelity Investments, 's werelds grootste fondsenbeheerder.

'De drie grote factoren die traditioneel aandelenmarkten gangmaken, zijn vandaag duidelijk aanwezig. Dat zijn goede marktomstandigheden, stijgende bedrijfswinsten en redelijke waarderingen. De marktomstandigheden zijn voor aandelen positief dankzij de lage rente en de lage inflatie. De meeste economen en bankiers verwachten dat de inflatie dit jaar niet hoger maar lager zal zijn dan vorig jaar. Dat wijzen de Consensus Forecasts uit', meldt Frederic de Merode, investment director bij Fidelity Investments.

'Dat de bedrijfswinsten gevoelig stijgen, leren de winstrapporten die vooral Amerikaanse bedrijven vandaag de wereld insturen. De gunstige Amerikaanse winstcijfers zijn ook goed nieuws voor de Europese bedrijven. Het verleden leert dat de winst per aandeel van de Europese bedrijven analoog evolueert met die van de Amerikaanse bedrijven, zij het wel met een vertraging van 12 maanden.'

'Als we de waarderingen van de aandelen uitdrukken in termen van koers-winstverhouding dan blijkt enerzijds dat de Amerikaanse aandelen lichtjes duur zijn, maar anderzijds zijn de Aziatische aandelen bijzonder goedkoop gewaardeerd', belicht de Merode de derde beursondersteunende factor. 'Daarom zou ik de Aziatische aandelen in een globale aandelenportefeuille vandaag een hoger gewicht toekennen.'

de Merode sluit niet uit dat grote bedrijven, die de afgelopen drie jaar doorgaans slechter presteerden dan kleinere bedrijven, het dit jaar opnieuw beter gaan doen dan kleine en middelgrote bedrijven. 'Het lijkt me logisch dat ze in het verbeterde economische klimaat een inhaalbeweging inzetten. Wat wel duidelijk is, is dat beleggers zich ook in 2004 zullen moeten toespitsen op 'stock picking' in plaats van op 'style picking' als ze goed willen presteren.'

Daarmee bedoelt De Merode dat beleggers hun investering moeten bepalen op basis van de kwaliteiten van elk individuele bedrijf en niet op basis van het feit of het bedrijf behoort tot de zogenaamde groeiaandelen (growth stocks) dan wel waardeaandelen (value stocks). In het eerste geval wordt de koers van het aandeel vooral bepaald door de verwachtingen. In het tweede geval bepaald de huidige situatie van het bedrijf de aandelenkoers.

'De technische factoren bevestigen het aanhoudende beursherstel, maar ze geven ook aan dat het gevaar voor correcties reëel is', reageert Jeff Hochman. Hochman is bij Fidelity verantwoordelijk voor de technische analyse van individuele aandelen en aandelenmarkten. 'We polsen voortdurend of de investeringsbeslissingen van de fondsenbeheerders nog altijd gerechtvaardigd zijn op basis van de huidige economische en financiële realiteit.' Hochman is vooral bezorgd over het feit dat almaar meer analisten zich positief uitlaten over aandelen. 'Goed presterende aandelen hebben ook nood aan enkele beurspessimisten of zogenaamde 'bears' (beren) om beleggers met hun voeten op de grond te houden. Als die enkele 'bears' ook optimistisch of 'bullish' worden, is het tijd om te verkopen.'

Ook vraagt de technische analist zich af of de gunstige berichten over de inflatie wel stroken met de realiteit. 'Men kan toch moeilijk verkondigen dat de inflatie zal zakken als men zelf aan de lijve ondervindt dat alles duurder wordt. Daarom vormt de inflatie mogelijk meer een bedreiging dan sommigen vermoeden.'

Toch verwacht Hochman niet dat de rente sterk zal stijgen. 'Technisch gezien is de rentetrend sinds 1990 nog altijd neerwaarts gericht, ook al is de rente sinds juni vorig jaar opnieuw gestegen.'

Een stijging verwacht Hochman ook voor de dollar, al pint hij zich niet vast op een bepaalde koers. 'De Amerikaanse munt is vandaag gezakt tot historische laagtes en begint opnieuw te stijgen ten opzichte van munten van groeimarkten', meent hij. Volgens De Merode rechtvaardigt ook het dalende Amerikaanse handelstekort een duurdere dollar. 'Het lagere tekort wijst erop dat de zwakke dollar via een hogere uitvoer de Amerikaanse groei stimuleert. Een sterkere Amerikaanse groei zal automatisch leiden tot een duurdere dollar', laat De Merode verstaan. 'Maar sowieso blijft het enorm moeilijk om wisselkoersen te voorspellen', merkt Hochman op. 'Wat we wel hebben vastgesteld, is dat het effect van de wisselkoers op een aandelenbelegging na 3 à 4 jaar opnieuw volledig is uitgewist. Daarom dekken we ons in onze aandelenfondsen niet in tegen wisselkoersschommelingen.'

'Maar om terug te komen op het recente beursherstel. Voor mij is het duidelijk dat het gaat om een cyclisch en conjunctuurgedreven herstel dat de nodige haperingen zal vertonen. Dit is zeker niet het begin van een langetermijnhausse zoals die zich voordeed vanaf het midden van de jaren 90', besluit Hochman. DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud