Francis Smolders (KBC Securities): 'Neerwaarts gerichte beurstrend zal nog jaren duren' (volledige versie)

(tijd) - 'De opwaartse beurstrend is voorbij. De belangrijkste indexgrafieken tonen duidelijke toppingspatronen, die een jarenlange berenmarkt suggereren. Die trend gaat natuurlijk gepaard met tussentijdse opwaartse correcties, maar voor de start van een nieuwe stierenmarkt is het allicht wachten tot het einde van dit decennium.' Dat zegt Francis Smolders, technisch analist bij KBC Securities.

Een technisch analist of chartist is een beursexpert die zijn kennis haalt uit de studie van koersgrafieken. Met de hulp van trendlijnen, gemiddelden, cijferreeksen en allerhande indicatoren tracht hij in de grafiek bekende patronen te ontwaren. Op basis daarvan speurt hij naar trends op korte en lange termijn, en tracht hij trendwijzigingen op voorhand te ontdekken.

De meeste chartisten zijn erg somber gestemd. De langste stierenmarkt van de eeuw (van 1982 tot 2000) liep enkele jaren geleden over in een berenmarkt, die volgens de experts op haar beurt jarenlang de dienst zal uitmaken. Een stierenmarkt is opwaarts gericht, een berenmarkt gaat gepaard met beursverliezen.

Ook Francis Smolders is somber, al vindt hij zelf dat het nogal meevalt: 'Veel collega's voorspellen dat de aandelenmarkten gedurende jaren bijna continu zullen dalen. Ook ik ben van mening dat de beurzen in een jarenlange neerwaartse trend zitten, maar ik verwacht tussentijdse opwaartse correcties. Die kunnen zelfs een jaar of twee duren.'

'Men beweert vaak dat technische analyse enkel werkt omdat velen tegelijk op dezelfde manier reageren. Als een algemeen aanvaarde weerstand wordt doorbroken, veert de koers automatisch op omdat de chartisten dat als een positief signaal zien.'

Francis Smolders: 'Technische analyse heeft niets te maken met self-fulfilling prophecy. Er zijn te weinig technische analisten om de koersen te kunnen beïnvloeden. In een koersgrafiek zit gewoon veel meer informatie dan je op een bepaald tijdstip kunt weten: de bekende informatie, maar ook het sentiment, het gedrag van intelligente kopers en verkopers, de acties van de hefboomfondsen en van insiders.

Koersgrafieken blijken bovendien niet toevallig te evolueren, maar volgens welbepaalde patronen. Indien je die ontdekt, kun je op basis daarvan wel degelijk bruikbare voorspellingen maken.'

'Welke zijn uw voorspellingen voor de financiële markten?'

Smolders: 'Ik wil niet te negatief klinken, maar alles wijst erop dat de berenmarkt lang niet voorbij is. De meeste economische indicatoren zien er technisch niet goed uit. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bijvoorbeeld, maar ook de huizenmarkt, de capaciteitsbenutting en de index van de producentenprijzen.'

Smolders heeft het vervolgens over de 'Elliott Wave Principles' en de Fibonacci-getallen, de Bollinger-banden en de Japanse kandelaars, de Relatieve Sterkte Index (RSI) en momentumindicatoren. In de meeste gevallen wijzen ze op een langdurige baisse. 'Maar dat gaat gepaard met kortere periodes van opwaartse correcties. Bijvoorbeeld het werkloosheidscijfer is sinds 2000 fors gestegen. Onder meer de RSI, die een idee geeft van de mate waarin de trend in een overdrijvingsfase komt, suggereert dat de werkloosheid nog tot 6,3 procent zal stijgen om nadien - allicht in de loop van 2003 - tot pakweg 5,5 procent terug te vallen. Maar daarna zal de klim zich hervatten, op de lange termijn mogelijk tot 11 procent.'

'De meeste analisten menen dat de jarenlange dollarsterkte plaats ruimt voor een jarenlange dollarzwakte. De meesten menen tevens dat er stilaan een einde komt aan de daling van de rentetarieven.'

Smolders: 'Tegenover de euro zit de dollar nog in een stijgend trendkanaal , maar ik denk dat hij daar in de volgende jaren door zakt. Een belangrijke test is 1,035 dollar per euro. Indien de dollar daaronder zakt, zie ik hem terugvallen naar 1,452 dollar per euro. Indien hij echter opnieuw boven 0,9331 dollar per euro stijgt, moet ik mijn mening herzien. Ik verwacht trouwens dat het groene biljet in de volgende twee à vier weken wat aantrekt.'

'De rente van tienjarige Amerikaanse overheidsobligaties is de voorbije maanden fors gezakt, maar is nu aan zijn bodemingsproces bezig. Maar de grote trendommekeer zal nog veel tijd in beslag nemen.'

'Dus de rente heeft nog weinig dalingspotentieel, de dollar kan fors terugvallen, de economische indicatoren zijn neerwaarts gericht. Dat klinkt allemaal onheilspellend voor de aandelenmarkten.'

Smolders: 'Het ziet er inderdaad niet goed uit. Voor de Dow Jones doorkruiste het gemiddelde over 15 maanden het gemiddelde over 50 maanden naar beneden toe. Deze 'bearish cross' wijst op een ingezette berenmarkt. De grafieken van veel belangrijke beursindexen (bijvoorbeeld S&P500, Dow Jones, AEX en CAC) tonen bovendien een hoofd-en-schouderformatie over een periode van vier à vijf jaar. Zo'n formatie duidt het einde van een stijgende trend aan.'

' De Dow Jones is nu onder de 'neklijn' van die formatie is gedaald. Concreet, indien de Dow deze maand onder 8.320 punten afsluit, wordt de trendommekeer bevestigd en kan hij op langere termijn naar 6.300 punten zakken. Indien ook die steun niet houdt, dan word ik echt pessimistisch.'

'Gelukkig is er ook een steun tussen 6.900 en 7.400 punten, vanaf waar de Dow een tussentijdse klim kan maken. Maar ik vrees dat de kaap van 9.000 in de volgende jaren niet meer wordt bereikt. Ik vermoed dat we in de vierde Elliott-golf van een sinds 1932 opwaarts gerichte ultralangetermijntrend zitten. Die vierde golf kan zeven à negen jaar duren. Nadien kan de Dow Jones nieuwe records bereiken. Ik spreek dan over de periode 2008-2014.'

Smolders: 'Ja. De Bel20 zit al ruim drie jaar in een negatief trendkanaal. Ik verwacht dat de index nog in november of december van dit jaar een bodem van circa 1.840 punten bereikt. Indien die bodem standhoudt, sluit ik een tussentijdse opwaartse correctie tot 3.000 punten niet uit. Je mag er dus van uitgaan dat de beurs in 2003 en allicht nog een stuk in 2004 sterk zal presteren. Die periode valt niet toevallig samen met de periode van een tijdelijke opwaartse correctie van de economische indicatoren. Maar nadien moet de index weer naar beneden. Het Bel20-record van ruim 3.600 punten houdt allicht tot minstens 2008 stand.'

'Het is echter ook mogelijk dat de steun van 1.840 niet houdt. In dat geval vrees ik voor een verdere terugval tot 1.230 punten.'

'Wat als er in de volgende weken erg goed nieuws komt? De Dow houdt eind deze maand stand boven 8.320 punten, er komen verrassend goede economische indicatoren vrij, de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten ebben weg... Komt het dan op korte termijn nog goed met de beurzen?'

Smolders: 'Indien dat allemaal gebeurt, moet ik alleszins de zaken herbekijken.'

Pierre HUYLENBROECK

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud