Aandelen kennen laagste waardering in 20 jaar

De huidige beurscrisis is de op een na grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, zelfs groter dan de crash van 1987. Enkel de baissemarkt tijdens de oliecrisis van 1973-74 leverde gelijkaardige verliezen op. 'De waardering van aandelen is gezakt tot het laagste niveau in 20 jaar. Toch zien zowel de macro-economische als technische indicatoren er gunstig uit', zegt financieel expert Werner Smets van Quantstar Consult.

Sinds de breedste beursindex ter wereld, de MSCI World, in augustus 2000 zijn top bereikte, verloor hij 52 procent van zijn waarde. In de naoorlogse geschiedenis is het pas de tweede keer dat de beurzen gemiddeld meer dan de helft verloren. De vorige keer was de periode 1973-74, toen de aandelen van hun top naar de bodem gemiddeld 55 procent verloren. Toen was daar een nooit geziene energiecrisis voor nodig.

Als de beurskoersen nog enkele procenten lager duiken, moeten we teruggaan tot de Grote Depressie van de jaren dertig om een ergere beurscrisis terug te vinden.

'Dat we op een even grote crisis afstevenen, lijkt onwaarschijnlijk', stelt analist Werner Smets, die zich in historische vergelijkingen specialiseert. Smets berekende dat na de bodem van de tien grootste baissemarkten sinds 1970 de beurzen een jaar later gemiddeld 34 procent hoger noteerden. De daling ervoor bedroeg gemiddeld 31 procent. 'Gezien de enorme koersval die we de voorbije maanden hebben meegemaakt, is het historisch gezien waarschijnlijk dat aandelen de komende drie jaar een uitstekende belegging vormen.'

Zowel de waardering van de aandelen, de macro-economische vooruitzichten als de technische indicatoren staan volgens Smets op groen om een beursherstel in te luiden. 'In de eerste plaats zijn aandelen goedkoop in vergelijking met hun dividend. Ten tweede zien de bedrijfswinsten er niet zo slecht uit. De gemiddelde koers-winstverhouding van de aandelen is daardoor sterk gezakt.'

Macro-economisch verwijst Smets naar de voorlopende indicatoren van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 'Die suggereren nog steeds een groei voor de westerse economieën. Ten slotte wijzen de technische indicatoren erop dat het pessimisme zijn hoogtepunt bereikt. De geschiedenis leert dat het herstel dan nakend is.'

Het volledige artikel verscheen in De Financieel-Economische Tijd van 27 juli

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud