Analisten zien in huidige paniek opportuniteiten voor de lange termijn

'De beurskoersen houden rekening met een systeemcrisis. Maar als zo'n crisis, die het hele financiële systeem onderuithaalt, er niet komt, vormen aandelen tegen deze prijzen een uitstekende langetermijnbelegging.' Dat zeggen verscheidene analisten en handelaars. Zij wijzen op de blijvende groei van de economie en de relatief gezonde bedrijfswinsten.

'De enorme koersdalingen van de voorbije dagen zijn niet meer te verklaren door de verslechtering van de economie of door tegenvallende bedrijfswinsten. De huidige prijzen houden rekening met een systeemcrisis', zegt beursstrateeg Philippe Gijssels van Fortis Bank.

Het systeemrisico, ook wel systemisch risico genoemd, wijst op het gevaar dat een crisis bij één onderneming of instelling leidt tot problemen bij andere ondernemingen. Wanneer steeds meer bedrijven of banken hun betalingsverplichtingen niet nakomen, kan een sneeuwbaleffect ontstaan waarbij de markt als een kaartenhuisje in elkaar stort.

Econoom Peter vanden Houte van de BBL acht de kans op een systeemcrisis gering, al sluit hij die mogelijkheid niet uit. 'Er zijn verschillende elementen die zo'n crisis kunnen uitlokken', zegt hij. 'In de eerste plaats is er het verhaal van de verzekeraars. Door de steile daling van de aandelenmarkten wordt hun effectenportefeuille minder waard. Hun solvabiliteitsratio's komen in het gedrang. Daardoor dalen de koersen, waardoor de verzekeringsinstellingen opnieuw aandelen van de hand moeten doen. Sommigen vrezen dat de levensverzekeraars hun klanten niet meer zullen kunnen uitbetalen indien de beurs nog verder zakt.'

'Ten tweede kunnen sommige bedrijven problemen krijgen om hun extra-legale pensioenen uit te betalen, stelt Vanden Houte. 'Nu er minwaarden worden geboekt, moeten de bedrijven een deel van hun operationele winst aanspreken om in het pensioenfonds te storten. Daardoor dalen de bedrijfswinsten en zakken de aandelenkoersen, wat de bedrijfspensioenfondsen opnieuw met verliezen opzadelt. De cirkel is daarmee rond.'

Een derde systeemgevaar ziet de BBL-econoom in de verlieslatende derivatenposities. 'Het probleem is dat veel vermogensbeheerders de voorbije jaren fondsen met een kapitaalgarantie hebben uitgegeven. De beheerders dekten zich in door putopties te kopen. Zulke opties geven het recht om effecten later tegen een vooraf vastgestelde prijs te verkopen. Maar voor elke aankoop van een put heb je een tegenpartij nodig die de optie schrijft. Vooral grote bankiers op Wall Street, zoals J.P. Morgan, namen de rol van schrijver op zich en verklaarden zich dus bereid al die aandelenpakketten tegen veel hogere prijzen dan nu te kopen. Door de enorme koersdalingen lijden ze op die opties gigantische verliezen. En wanneer de grote optieschrijvers hun verplichtingen niet nakomen, krijgen ook de vermogensbeheerders problemen om hun klanten uit te betalen.'

'Gelukkig is de kans dat een van deze financiële rampen zich voordoet erg klein', tempert Vanden Houte. 'De centrale banken zullen tussenbeide komen om een ineenstorting van het systeem te vermijden. Daarom is dit een kans om voorzichtig in aandelen te stappen.'

Ook Philippe Gijssels van Fortis is optimistisch: 'Bijna alle fundamentele factoren wijzen op een enorme onderwaardering van aandelen. De economie doet het niet schitterend, maar de meeste indicatoren wijzen nog steeds op een matige groei. De bedrijfswinsten beantwoorden aan de verwachtingen, maar spijtig genoeg vestigt iedereen de aandacht op de tegenvallers. Volgens de traditionele berekeningsmethodes voor aandelen, zoals het dividend-discountmodel, zijn de Europese beurzen tussen 35 en 40 procent ondergewaardeerd. Zelfs indien we niet alle boekhoudkundige cijfers over de bedrijfsresultaten mogen geloven, schatten we de onderwaardering op minstens 20 procent.'

Het volledig artikel kunt u lezen in De Financieel-Economische Tijd van 25 juli

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud