Belgische economen achten kans op 'double-dip' relatief klein

Na de recente reeks teleurstellend macro-economisch nieuws neemt bij steeds meer beleggers de schrik voor een 'double-dip'-scenario toe. Daarin komt de economie opnieuw in een recessie terecht na een korte periode van herstel. De Belgische economen die werden geraadpleegd door Tijd-Nieuwslijn houden wel rekening met zo'n 'double-dip'-scenario, maar de meesten geloven niet dat we echt op weg zijn naar een nieuwe recessie.

'Een double-dip scenario is niet het basisscenario van KBC, maar we geven het toch 25% kans', zegt Lazlo Belgrado, hoofdeconoom bij KBC. Belgrado verwacht dat de groei in de tweede jaarhelft vertraagt. Toch denkt hij dat een nieuwe recessie zal worden vermeden. 'De consumptie in de VS blijft stevig en de voorraden blijven op peil. De groei zal lager zijn dan het potentieel. Het is wel zo dat de kans op een recessie bij een lage groei groter wordt,' zegt de hoofdeconoom.

Peter Vanden Houtte, hoofdeconoom bij ING-BBL, acht de kans op een 'double-dip'-scenario kleiner dan 50%. Het grootste gevaar is volgens hem dat de beursmalaise het consumentenvertrouwen onderuit haalt. Geert Noels, hoofdeconoom bij Petercam, is daar het meest pessimistisch in. Noels is er vrijwel zeker van dat we opnieuw in een recessie zullen terechtkomen. 'In de zomer van 2001 zijn de bedrijven als eerste gaan capituleren en begonnen ze te herstructureren. In 2002 volgden de aandelenmarkten. Ik verwacht nu dat de consument aan de beurt is', voorspelt Noels.

Bovendien ziet de econoom nog andere factoren die het economisch herstel bedreigen: het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans en de huidige vertrouwenscrisis op de beurs. Dat tekort op de Amerikaanse betalingsbalans is inderdaad een gigantisch probleem, meent Belgrado. Maar een echt gevaar is het momenteel niet. 'Investeerders zullen pas uit de Amerikaanse economie trekken als er een duidelijk alternatief is. Er zijn nu geen regio's die het veel beter doen dan de VS. Als enige alternatieven in de nabije toekomst zie ik Europa en Japan, maar momenteel doen die economieën het niet echt beter', zegt hij.

Ook Vanden Houtte ziet een aantal redenen om nog niet onmiddellijk te vrezen voor een 'double-dip'-scenario. Zo blijkt de Amerikaanse ISM-indicator, die het vertrouwen van de aankoopdirecteurs weergeeft, nog altijd boven de 50 te liggen. Dat wijst op een economische groei. Daarnaast wijst Vanden Houtte erop dat de productiviteitsgroei in de VS nog altijd toeneemt. Ook het Amerikaanse gezinsinkomen groeit, waardoor de consumptie op peil kan blijven.

Fortis-econoom Freddy van den Spiegel deelt die mening. 'Een aantal belangrijke parameters is nu beter dan een paar maanden geleden,' klinkt het. 'De langetermijnrente is gedaald, omdat economen geen renteverhogingen door centrale banken verwachten. Eerder hadden ze die wel verwacht, omdat ze toen uitgingen van een snel en krachtig economisch herstel.' Nu die verwachting is weggevallen, daalde de lange rente. Een lagere rente is goed nieuws voor de vele bedrijven die geld willen lenen. Geert Noels is het daar niet mee eens: 'Er leeft te veel de idee dat de economie helemaal beter wordt van een lagere rente. Een te lage rente heeft ook zijn negatieve kanten. Zo zal het exces van de herfinancieringen stijgen.'

Van den Spiegel gelooft dat ook de lagere dollar de Amerikaanse economie kan helpen. Die speelt nog altijd een voortrekkersrol. 'Daarnaast staan aandelen nu veel goedkoper, hoewel de Amerikaanse nog steeds te duur zijn.' Dat brengt van den Spiegel tot de conclusie dat het 'double-dip'-scenario dat nu de ronde doet grotendeels psychologisch is. 'De economie heeft gewoon meer tijd nodig om op gang te komen, terwijl veel economen anders hadden verwacht. Maar dat bleek een illusie, die nu is doorprikt. We kunnen de huidige situatie vergelijken met de crisis van 1990. Toen heeft het vijf jaar geduurd vooraleer de bedrijfsresultaten weer op het niveau van 1989 stonden.

Ook Lazlo Belgrado verwacht een trager economisch herstel. De echte heropleving zal er volgens hem begin volgend jaar komen. Geert Noels is dan weer somberder. Hij verwacht pas een reëel herstel in 2004. 2003 zal volgens hem een overgangsjaar worden. De Petercam-econoom gelooft wel niet dat de Europese aandelenmarkten nog veel meer zullen dalen. Maar een sterk herstel behoort helaas ook niet tot de mogelijkheden. Noels blijft daarom bij zijn regel om pas opnieuw te beleggen als de euro een niveau van 1,05 dollar bereikt.

Stijn Decock/Alain Petit

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud