Euro-obligatiemarkt dankt haar stevige groei aan euro

(tijd) - Veertig jaar geleden lanceerde Autostrada, de Italiaanse exploitant van autowegen, de eerste euro-obligatie. Sindsdien ontwikkelde de euro-obligatiemarkt zich tot een belangrijke kapitaalmarkt. Vooral de jongste jaren groeit haar omvang explosief. De introductie van de euro maakte de markt veel liquider en lokte meer bedrijven. Daardoor heeft de euro-obligatiemarkt voor de belegger een veel gediversifieerder aanbod dan vroeger.

Euro-obligaties worden uitgegeven in de munt van een bepaald land, zonder dat ze in dat land geplaatst worden. De uitgifte gebeurt in een aantal andere landen, meestal door bemiddeling van een internationaal bankconsortium. Het internationale cachet van de lening zorgt ervoor dat de emittent een veel groter aantal beleggers kan bereiken dan bij een louter nationale uitgifte.

Het was op 15 juli 1963 dat Autostrada, de exploitant van de Italiaanse autowegen, deze financieringsformule voor het eerst gebruikte. Via onder meer Warburg, Deutsche Bank en de Rotterdamsche bank (een voorloper van ABN AMRO) lanceerde Autostrada een obligatielening van 15 miljoen dollar. Die kreeg op 17 juli een notering op de beurs van Luxemburg.

Het waren de Amerikanen die de markt richting gaven. In 1963 introduceerden ze een belastingheffing op renteontvangsten op buitenlandse waardepapieren. Daardoor werden Europese overheden van de Amerikaanse kapitaalmarkt afgesneden en moesten zij zich meer op de Europese beleggers concentreren. In 1965 kregen Amerikaanse bedrijven het verbod om vanuit de VS kapitaalinjecties te geven aan buitenlandse dochters. Daardoor zat er voor de Amerikaanse bedrijven weinig anders op dan de Europese kapitaalmarkt te betreden.

Toch bleef de euro-obligatiemarkt lange tijd het uitverkoren financieringsterrein van overheden, overheidsbedrijven en supranationale instellingen. De commerciële bedrijven bleven hun investeringen grotendeels financieren via bankkredieten. Pas de jongste jaren vinden almaar meer bedrijven hun weg naar de euro-obligatiemarkt.

Het toenemende beroep van ondernemingen op de eurokapitaalmarkt kent twee grote verklaringen. De eerste verklaring is het grote aantal fusies en overnames in de bedrijfswereld tegen het eind van de jaren 90. De grootschalige financieringen van deze operaties noopten de bedrijven uit te kijken naar andere financieringsbronnen dan de traditionele kredieten.

Ook al omdat de banken minder happig werden om kredieten tegen dezelfde gunstige voorwaarden van weleer te verstrekken. Omdat de fusiegolf eveneens de banksector in haar greep kreeg, werden ook daar 'kostenbesparingen' en 'hogere rendabiliteit' de modewoorden.

De tweede grote verklaring is de introductie van de euro sinds 1 januari 1999. Die toverde de door de verschillende nationale munten gefragmenteerde markt in een klap om in een echte Europese eenheidsmarkt. Terwijl een Franse onderneming via een uitgifte in marken voordien vooral Duitse beleggers aantrok, kon ze nu haar financiële noden ledigen via kapitaal van beleggers uit de hele eurozone. Want die liepen geen wisselkoersrisico meer. Daardoor konden de bedrijven ook veel grotere emissies uitgeven. Het gevolg is dat ook meer en meer grote Amerikaanse bedrijven de markt betreden.

'De introductie van de euro heeft dan ook een zeer belangrijke rol gespeeld in de forse ontwikkeling van de euro-obligatiemarkt', stellen bankiers bij KBC Bank, Fortis Bank en Dexia Bank in koor. Ze wijzen erop dat de euro de liquiditeit van de markt fors de hoogte heeft in getrokken, waardoor de euro-obligatiemarkt is geworden tot een veel gediversifieerdere markt.

'De belegger kan nu als het ware zijn volledige obligatieportefeuille diversifiëren op de euro-obligatiemarkt. Hij heeft de keuze uit een veel groter aantal emittenten, looptijden en kredietwaardigheidsratings. Het veel grotere aanbod maakt ook een sectorale diversificatie mogelijk', luidt het bij Dexia Bank. Dat betekent dat de belegger zijn keuze kan afstemmen op de prestaties van bepaalde industriële en dienstensectoren in plaats van op de prestaties van individuele bedrijven.

'De diversificatiemogelijkheden op basis van munten is weliswaar fors verminderd, maar het veel rijkere aanbod is een meer dan volmondige compensatie. De euro is veel meer dan de som van de vroegere nationale munten', bevestigt men bij KBC Bank.

Ondertussen kan het recent goedgekeurde Europese prospectus de dynamiek van de euro-obligatiemarkt verder ondersteunen. Het prospectus maakt een einde aan de huidige praktijk waarbij de emittent het prospectus moet laten registreren bij de toezichthouder in ieder land waar hij geld wil ophalen. 1 prospectus zal volstaan om geld op te halen in de Europese Unie.

'Ook de creatie van een gemeenschappelijk platform voor elektronische obligatiehandel zal de markt verder stimuleren. Het gemeenschappelijke platform zal de transparantie en de liquiditeit verder bevorderen', luidt het bij Dexia Bank. De bank verwacht dat zo'n platform, naar het voorbeeld van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten, de komende jaren een feit wordt.

'Wat ook kan bijdragen om de markt doorzichtiger en liquider te maken, is de creatie van een gemeenschappelijke wetgeving voor kapitaalmarktinstrumenten in de Europese Unie (EU)', luidt het bij KBC Bank. 'De diverse wetgevingen maken de marktwerking vandaag minder transparant.'

Fortis Bank verwijst ook naar het verschil in toegankelijkheid tussen de Europese en de Amerikaanse markt. 'Voor de Europese beleggers die geld willen ontlenen op de Amerikaanse kapitaalmarkt zijn de verplichtingen veel zwaarder dan voor de Amerikaanse beleggers die hier komen ontlenen. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) eist een zeer grote openheid. Ze vraagt onder meer een driemaandelijkse update van het prospectus.'

'De Europese benadering is veel discreter, misschien wel te discreet. Ideaal zou zijn dat men tot een soort Europese-Amerikaanse eenheidsbenadering komt', luidt het bij Fortis Bank.

Dirk MICHIELSEN

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud