Advertentie
Advertentie

Obligaties kopen en verkopen

Als je obligaties wil kopen heb je twee mogelijkheden. Je kan inschrijven op nieuwe obligaties, bij de uitgifte; of je kan bestaande obligaties kopen op de secundaire markt. Intekenen op nieuwe emissies kan eenvoudig via een financiële tussenpersoon (een bank of een beursvennootschap). Voor een primaire uitgifte kan je bij die instellingen ook terecht voor informatie over de emittent. Net als bij een aandelenemissie maakt de emittent immers een prospectus op, met financiële basisinformatie over zichzelf en over de modaliteiten van de uitgifte. Bij emissies op de euro-obligatiemarkt is dat echter lang niet altijd het geval.