<B>Cisco</B> (uit: Wall Street Invest)

Zoals verwacht, reageerde de koers van Cisco vorige maand aanvankelijk negatief op de gepubliceerde kwartaalresultaten, de matige vooruitzichten en de oplopende voorraden. We vinden echter dat de huidige koers onvoldoende rekening houdt met de goede vooruitzichten op iets langere termijn. We plaatsen dan ook een aankooporder voor onze portefeuille.

Ondanks de vrij goede evolutie van de resultaten over het voorbije jaar, noteert Cisco nog steeds 25% onder zijn topkoers van de voorbije 12 maanden. Hierdoor is de waardering van deze technologiereus tot een aantrekkelijk niveau gedaald. Volgens ons kan de huidige koerszwakte dan ook beschouwd worden als een koopgelegenheid voor de lange termijn. Cisco bekleedt immers een dominante positie in de markt voor routers en switches en boekte de voorbije kwartalen goede vooruitgang in enkele nieuwe domeinen zoals netwerkbeveiliging en IP-telefonie (VoIP). Deze activiteiten, die gebundeld worden onder 'Geavanceerde technologieën', realiseerden het voorbije kwartaal een omzet van 1,15 miljard $, een stijging van 41%. Aangezien deze activiteiten goed zijn voor bijna 20% van de totale omzet, zullen zij de komende kwartalen het grootste deel van de omzetstijging voor hun rekening nemen. Bij heel wat producenten van hardware wordt de voorraad beschouwd als een goede indicatie voor de financiële gezondheid van het bedrijf. Dalende voorraden genereren cash en kunnen op een toename van de vraag wijzen, terwijl stijgende voorraden het tegenovergestelde impliceren. Bij Cisco steeg de voorraad het voorbije kwartaal echter met 3,7% op kwartaalbasis en met maar liefst 34,5% op jaarbasis. Toch hebben we hierbij een aantal opmerkingen. De voorraden waren vorig jaar tot extreem lage niveaus teruggevallen. Verder nam de omzet de voorbije kwartalen stelselmatig toe, waardoor een hogere voorraad vereist is. Bovendien zorgen enkele nieuwe activiteiten zoals VoIP, optische componenten, breedbandrouters en nieuwe klanten in de telecomsector voor een hogere voorraad. We zouden ons dan ook niet blind staren op de oplopende voorraden. Verder stelt Cisco de komende jaren een omzetgroei van 10 à 15% voorop. Aangezien de brutowinstmarge het voorbije kwartaal 67% bedroeg, is de ruimte voor margeverbetering zeer gering. Wel zal Cisco een groot deel van de gegenereerde cash aanwenden om eigen aandelen in te kopen. Cisco kocht de voorbije 3 jaar al 10% van het totaal aantal uitstaande aandelen in. Als Cisco deze prestatie de komende 3 jaar nog eens herhaalt, zal de winst per aandeel de komende jaren, bij gelijkblijvende marges, met gemiddeld 14 à 19% toenemen. Net als andere technologiegiganten zoals Microsoft en Intel heeft Cisco geen financiële schulden en kan het terugvallen op een kaspositie van 16,5 mrd. $ of 2,5 $ p.a. Op basis van de winstschatting voor het kalenderjaar 2005 noteert het aandeel tegen slechts 19,5 keer de verwachte winst. Als we de kaspositie buiten beschouwing laten, valt deze terug tot 16,8 tegenover 16,6 voor de S&P500. Dit is verwonderlijk aangezien de winstgroei van Cisco de komende jaren vrijwel het dubbele bedraagt als deze van de bedrijven uit de S&P500.

Advies: Cisco is dus duidelijk ondergewaardeerd. Deze wereldleider in netwerkoplossingen mag beslist gekocht worden.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud