<B>IBt</B> (uit: De Belegger Vandaag)

IBt rondde met succes een kapitaalverhoging af van 4,1 mln. euro. Dit lag eerder aan de onderkant van de vork van 4 tot 5 mln. euro. De groep gaf voor 2,75 mln. euro nieuwe aandelen uit tegen een prijs van 3,94 euro p.a. Deze prijs is het gemiddelde beurskoers van de voorbije 30 dagen.

Creafund II en SRIW tekenden in op de kapitaalverhoging. Dit is een verwatering van de bestaande aandeelhouders met ongeveer 12%. Daarnaast wordt voor 1,3 mln. euro aan te betalen royalties kwijtgescholden. Dit zou een uitzonderlijke winst met zich meebrengen in het laatste kwartaal van dit jaar. In de toekomst worden pas royalties betaald als er een bedrijfswinst is.

uit: De Belegger Vandaag van 24 december 2003.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud