<B>Immucor</B> (uit: Wall Street Invest)

De nettowinst van Immucor steeg in het tweede kwartaal niet ondanks een 14% hogere omzet. Het bedrijf besteedde heel wat middelen aan expansie en het in orde brengen van bepaalde wettelijke vereisten.

BLUD is een Amerikaanse producent van instrumenten en reagenten voor het bepalen van bloedgroep, bloedtype, antilichamen en antigenen in het bloed.

Kort na de 3-voor-2 splitsing kwam BLUD begin december nog met een kleine winstwaarschuwing voor het tweede kwartaal. Uiteindelijk kwam de nettowinst in het tweede kwartaal uit op 3,4 mln. $ of 0,17 $ p.a., hetzelfde cijfer als vorig jaar. De meeste analisten hadden slechts gerekend op 0,14 $ p.a. De winst is niet gestegen doordat het wereldwijd extra personeel in dienst nam, doordat het bedrijf in orde gebracht werd met de Europese kwaliteitsnormen en omwille van een regularisatie-eis van de SEC. De omzet steeg met 14,6% tot 27,2 mln. $. Ongeveer één derde van de stijging is te danken aan prijsverhogingen van verschillende producten. Enkel de verkoop van geautomatiseerde systemen voor het vaststellen van bloedtypes viel tegen, waarschijnlijk in afwachting van de verkoop van Galileo in de VS.

In het derde kwartaal zal BLUD een extra afschrijving ten laste nemen ter waarde van iets minder dan 1 mln. $ of 0,03 $ p.a. voor het opdoeken van een oude kredietlijn. Voor het volledige boekjaar 2004, dat afloopt eind mei, verwacht het management een omzetstijging van 11 à 14% tot 109 à 112 mln. $. We denken dat BLUD minstens de bovenkant van de verwachtingen zal halen. De winst zal in het boekjaar 2004 uitkomen tussen 15 en 16 mln. $ of 0,71 en 0,75 $ p.a., wat overeenkomt met de gemiddelde verwachting van 0,73 $ p.a.

Voor volgend boekjaar wordt veel verwacht van het product Galileo. Het systeem maakt een volledig automatische screening mogelijk van het bloed. Het systeem wordt al verkocht in Europa en wacht op goedkeuring voor distributie in de VS. Tegen eind 2004 wordt een definitieve goedkeuring verwacht in de VS. Het duurt wellicht tot midden 2005 vooraleer de impact op de omzet en de winst van BLUD duidelijk zal zijn.

In de maand april zal BLUD een prognose geven voor het volgende boekjaar. Wij mikken alvast op een winststijging tot 1,09 $ p.a. Tegen een PEG-ratio van nog steeds minder dan 1 voor volgend boekjaar, verwachten we een verdere stijging van het aandeel. Koopwaardig.

uit: Wall Street Invest van 15 januari 2004.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud