<B>Intervest Offices - Intervest Retail</B> (uit: De Belegger)

De twee vastgoedbevaks uit de Nederlandse vastgoedgroep Vastned maakten vorige week de kwartaalcijfers bekend. Intervest Retail boekte een nagenoeg onveranderd operationeel resultaat.

De beperkte bezettingsgraad van het project Messancy Outlet Shopping (MOS) woog op de resultaten. Toch worden er nieuwe impulsen aan het centrum gegeven. Het succes daarvan zal het jaarresultaat mede bepalen. Intervest Retail voorziet voor het hele jaar een operationeel resultaat van ongeveer 2,55 euro per aandeel. Bij de halfjaarresultaten had de vastgoedbevak het over een winst van 2,54 à 2,58 euro per aandeel. Vorig jaar was dat 2,54 euro per aandeel. De intrinsieke waarde kwam eind september uit op 32,45 euro per aandeel, een consolidatie na de mooie stijging van de voorbije jaren. Hiermee noteert de bevak met een overwaardering van 4%.

De vastgoedbevak Intervest Offices verwacht een brutodividend van 2 euro per aandeel over het lopende boekjaar. Netto betekent dit 1,70 euro per aandeel. Eerder was er sprake van 1,70 à 1,74 euro per aandeel. Over de eerste 9 maanden bedroeg de operationele winst 1,50 euro per aandeel, tegenover 1,70 euro p.a. vorig jaar. Door de toegenomen leegstand daalden de huurinkomsten met bijna 13%. De bezettingsgraad van de portefeuille daalde van 81,16% eind juni tot 80,28% eind september. De bezettingsgraad kan ook de komende kwartalen nog wat dalen. De bevak verwacht dat de verbetering op de verhuurmarkt zich pas ten vroegste eind 2005 in de resultaten zal vertalen. De intrinsieke waarde daalt licht tot 22,07 euro per aandeel en daalt de komende kwartalen mogelijk nog wat verder. We rekenen op een dividend van 1,70 euro per aandeel, wat een verwacht dividendrendement oplevert van 7,5% netto.

Intervest Offices ziet nog niet onmiddellijk een verbetering van de resultaten, maar het ergste lijkt wel achter de rug. Omwille van de beperkte overwaardering en het erg hoge dividendrendement verhogen we ons advies voor Intervest Offices van 'houden' naar 'kopen'. Intervest Retail zag de intrinsieke waarde de jongste kwartalen wat afnemen. Veel zal afhangen van het MOS-project. In afwachting is Intervest Retail te behouden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud