<B>Landenfondsen</B> (uit: De Belegger)

De emerging markets genoten het afgelopen jaar van een groeiende belangstelling. Door de opeenvolgende crisissen keerden beleggers zich in de loop van de jaren '90 steeds meer af van deze ontluikende markten. Sinds 2001 presteren de emerging markets echter beter dan de grote beurzen van Europa en Wall Street. In 2003 steeg de MSCI World-index met 30%, maar de MSCI Emerging Markets index won 52%.

Latijns-Amerika was de beste regio. De beurzen van deze regio zijn meer cyclisch en profiteerden dan ook sterk van de oplevende wereldeconomie. Ook de voor deze regio belangrijke grondstoffenprijzen ondersteunden de stijging.

Venezuela steeg sterk omdat de beurs, na het opleggen van beperkingen op het muntverkeer, veel gebruikt werd om toegang te krijgen tot de dollar.

Belangrijker is echter de prestatie van zwaargewicht Brazilië. De Braziliaanse beursindex, de Bovespa, verdubbelde zowat in euro uitgedrukt. Na de verkiezingen van eind 2002 rees de vrees dat de overheidsuitgaven onder de 'linkse' president Lula zouden stijgen. Hierdoor zou het land niet meer in staat zijn om de schulden terug te betalen. Deze vrees bleek ongegrond en de beleggers reageerden enthousiast op het 'liberale' beleid van Lula. De sterke stijging werd bovendien gerechtvaardigd door het economische herstel. In september was er voor het eerst weer een stijging van de industriële productie. Na een groei van 0,7% in 2003 kan het BBP dit jaar fors stijgen tot 3,5 à 4%. De rente daalde van 26,5% begin 2003 tot 16,5% en kan nog lichtjes verlaagd worden. De inflatie lijkt immers steeds meer onder controle.

Argentinië kende na 5 moeilijke recessiejaren een economische opleving. Het BBP groeide met zowat 7% en kan dit jaar wellicht verder herstellen. Toch blijft er onzekerheid door de hoge buitenlandse schuld.

Ook in Chili tekende de economie na twee zwakke jaren een groei op van 3,2%. Het land profiteert van de sterk stijgende koperprijs. Deze grondstof is immers goed voor 40% van de export. De Chileense beurs is echter niet goedkoop tegen een k/w van meer dan 20.

Mexico, de tweede belangrijkste beurs van Latijns-Amerika, bleef wat achter. Ondanks de economische opleving in de VS evolueerde de Mexicaanse economie vrij zwak. De Mexicaanse export naar de VS ondervindt sterke concurrentie van andere emerging markets, vooral China. Tegen een k/w van 11,5 is Mexico correct gewaardeerd.

Dankzij de goede economische vooruitzichten zijn fondsen die in Latijns-Amerika beleggen, te behouden.

Ook Azië profiteerde van een sterke economische heropleving. Deze markten lopen vaak vooruit op een algemeen herstel van de wereldeconomie. Bovendien waren de Aziatische beurzen nog steeds goedkoop sinds de zware inzinking tijdens de financiële crisis van 1997-1998. De eerste jaarhelft bleef nog vrij zwak als gevolg van de hoge olieprijs, de oorlog in Irak en de SARS-epidemie. In de tweede jaarhelft nam de belangstelling van deze goedkope en fundamenteel gezonde beurzen echter sterk toe.

In Azië was er in 2003 vooral een stormloop naar de Chinese aandelen. De minder toegankelijke beurzen van Shanghai en Shenzhen bleven zwak, maar de in Hongkong genoteerde Red Chips en vooral de H-aandelen gingen fors omhoog. In tegenstelling tot de voorbije 10 jaar blijkt de sterke groei van de Chinese economie deze keer wel gepaard te gaan met een stijging van de bedrijfsresultaten. De huidige economische cyclus in China verschilt trouwens sterk van de vorige. Sinds het begin van de jaren '80 kende China 3 belangrijke periodes van economische opleving: van 1982 tot 1985, van 1991 tot 1993 en van 1999 tot nu. In de eerste twee periodes ging de economische opleving gepaard met een sterke stijging van de inflatie, waardoor de rente moest worden verhoogd. In de huidige cyclus blijft de inflatie laag, terwijl de arbeidsproductiviteit sterk stijgt. De huidige sterke groei kan zich dus nog enige tijd doorzetten. Door de opbouw van de Chinese infrastructuur, de grote buitenlandse investeringen en de stijgende lonen neemt de vraag in de hele regio toe. De interregionale handel in Azië wordt dan ook steeds belangrijker. De beurzen die hier, naast Hongkong, het meest van profiteren zijn Taiwan en Zuid-Korea. Beide landen verhoogden hun investeringen in China vorig jaar met zowat 30%. Dit jaar is de Koreaanse export naar China voor het eerst groter dan deze naar de VS. Zuid-Korea en Taiwan kunnen bovendien profiteren van het algemene herstel van de vraag naar elektronica en informatietechnologie.

De voorbije jaren behoorden India en Thailand vaak tot onze favorieten. Deze beurzen zijn nu echter al fors gestegen. Taiwan en Zuid-Korea bleven vorig jaar wat achter en zijn dan ook onze favorieten voor 2004. Ook Chinafondsen blijven ondanks de forse stijging interessant. Steeds meer beleggers geraken overtuigd van het enorme potentieel voor China. Het zou ons dan ook niet verbazen dat er een zekere 'hype' rond Chinese aandelen ontstaat. Omwille van de goede perspectieven voor de hele regio zijn ook de gediversifieerde Aziëfondsen aantrekkelijk. Een eventuele nieuwe SARS-epidemie zou op korte termijn een verdere stijging wel belemmeren.

Ondanks een forse terugval als gevolg van de Yukos-affaire ging de Russische beurs er voor het vijfde opeenvolgende jaar sterk op vooruit. Sinds 1998 is de RTS-index al vertienvoudigd. De beurs werd ondersteund door de hoge olieprijs en een sterke economische opleving. In 2003 groeide de economie met 6,7% en dit jaar kan de groei nog steeds rond de 6% blijven. Toch zijn de beursperspectieven wat minder zeker geworden. Aangezien zowat 70% van de beursindex uit olieaandelen bestaat, kan een daling van de olieprijs voor een correctie zorgen. Sinds de arrestatie van de topman van Yukos wordt er ook gevreesd voor een grotere inmenging van de overheid in het bedrijfsleven. Ook hogere belastingen kunnen de winstgroei in gevaar brengen. Anderzijds kan het grondstoffenrijke Rusland blijven profiteren van de groei van de wereldeconomie. De olieaandelen zijn tegen k/w's van 5 à 8 aanzienlijk goedkoper dan de westerse sectorgenoten. Bovendien kan de sector profiteren van overnamespeculatie. Zo zijn er geruchten dat Total een bod zou doen op Sibneft, nadat de fusie van deze laatste met Yukos is afgesprongen. In Rusland vinden we vooral de telecomsector interessant. De k/w van MTS ligt amper boven de 10.

In Tsjechië zijn de beursperspectieven verbeterd. De free float van Cesky Telecom zal dit jaar fors stijgen en eind volgend jaar zelfs 100% bedragen. Hierdoor zal het gewicht van Tsjechië in de MSCI Emerging Europe dit jaar stijgen van 5,5% tot 6,3% en eind volgend jaar tot 8,2%. Tegen een verwachte k/w van 12 biedt de Tsjechische beurs weinig risico.

Hongarije is goedkoper tegen een k/w van 8,5, maar de onzekerheid over het monetaire beleid is groter.

Polen is niet meer duur tegen een verwachte k/w van 12. Er wordt immers een herstel van de bedrijfswinsten met meer dan 30% verwacht. Traditioneel heeft de Poolse beurs steeds een hogere k/w omdat de binnenlandse pensioenfondsen deze markt heel liquide maken.

De erg volatiele Turkse beurs behoorde na de sterke terugval van 2002 vorig jaar weer tot de winnaars. Zoals verwacht, profiteerde Istanboel van de forse renteverlagingen. Aangezien de inflatie in november onder het door de overheid vooropgestelde doel van 20% kwam, mag er een verdere renteverlaging verwacht worden. Tegen een verwachte k/w van 12,8 is de Turkse beurs niet te duur aangezien er een winstgroei van meer dan 20% verwacht wordt.

Ook Zuid-Afrika profiteert van renteverlagingen, waarmee de overheid de sterke rand tracht te verzwakken. Sinds juni werd de rente al met 550 basispunten verlaagd tot 8%. De resultaten van de grote Zuid-Afrikaanse exportbedrijven stonden in 2003 onder druk van de sterke rand. In december kende de munt echter een inzinking en wellicht wordt dit een keerpunt. Dankzij de toenemende vraag naar grondstoffen, de lagere rente, een opleving van de binnenlandse vraag en een stevige goudprijs, verwachten we dat 2004 een goed jaar wordt voor Johannesburg.

Voor 2004 gaat onze voorkeur in de emerging markets, naast de bovenvermelde Aziatische markten, naar Tsjechië, Zuid-Afrika en - meer speculatief - naar Rusland.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud