<B>Novellus</B> (uit: Wall Street Invest)

Net als voor de producenten van halfgeleiders vielen ook de koersen van de producenten van halfgeleiderapparatuur de voorbije maanden fors terug. Opmerkelijke daler was Novellus.

Novellus publiceerde begin dit jaar beter dan verwachte resultaten over zijn vierde kwartaal, maar waarschuwde dat de resultaten over het eerste kwartaal aan de onderkant van de verwachting zouden uitkomen. Tijdens een kwartaalupdate enkele weken later stelde het bedrijf dat het misschien iets te pessimistisch geweest was en werden de verwachtingen opnieuw opgetrokken. De uiteindelijke resultaten waren nog een stuk beter. De omzet steeg met 10,3% tot 262,9 mln. $ en de winst ging 19,3% hoger tot 14,2 mln. $ of 0,12 $ p.a. Dit was 2 dollarcent beter dan verwacht. In tegenstelling tot wat sommige analisten verwachtten, neemt de vraag naar halfgeleiderapparatuur nog steeds toe. Althans volgens het management van Novellus. Het bedrijf liet zich dan ook positief uit voor het lopende kwartaal en stelt nu een omzet tussen de 305 en 325 mln. $ en een winst van 18 à 20 dollarcent p.a. voorop. Analisten rekenden gemiddeld op een omzet van 292,40 mln. $ en een winst van 0,18 $ p.a. De vraag naar apparatuur voor de vervaardiging van halfgeleiders wordt vooral gedreven door de hoge capaciteitsbenutting bij heel wat halfgeleiderproducenten. Ook de overschakeling naar halfgeleiders met een lijndikte van 130 nanometer en zelfs 90 nanometer en het opkrikken van de wafergrootte van 200 tot 300 mm doen de vraag naar nieuwe apparatuur sterk toenemen. Uit een wafer van 300 mm kunnen immers 2,25 keer meer chips worden gehaald dan uit een 200 mm wafer. Dat levert vanzelfsprekend enorme productiebesparingen op. Bovendien begonnen de Japanse halfgeleiderfabrikanten, na jaren van forse besparingen, weer te investeren in nieuwe apparatuur. Dit is nodig om de technologische achterstand tegenover de omringende landen zoals Taiwan en Korea in te halen. Hoewel de omzet uit Japan bij Novellus het voorbije kwartaal nog met 11% daalde, verwachten we een sterke inhaalbeweging in de tweede helft van dit jaar. Zuidoost-Azië en China zorgen momenteel voor de sterke groei met een omzetstijging van respectievelijk 93% en 60%. In de bijgevoegde tabel ziet u de geplande investeringen van de twintig grootste halfgeleiderproducenten. Daaruit kunnen we afleiden dat de budgetten fors verhoogd werden tegenover het jaar voordien. Aangezien deze bedrijven goed zijn voor 75% van de totale vraag naar halfgeleiderapparatuur, zijn zij een goede indicator voor de sector in zijn geheel. Wij verwachten dan ook dat de totale investeringen in halfgeleiderapparatuur dit jaar met 46% zullen toenemen tot 43,9 mrd. $. Volgend jaar rekenen we nog op een stijging met 22%. Historisch neemt de vraag naar halfgeleiders jaarlijks met 15% toe. Door het uitblijven van nieuwe killer-applicaties zou de gemiddelde groei de komende jaren wel eens kunnen terugvallen tot 10%. Aangezien de halfgeleiderproducenten traditioneel zowat 22% van de omzet investeren in nieuwe apparatuur, zal ook de vraag naar halfgeleiderapparatuur de komende jaren wellicht iets afnemen. Het is dan ook gevaarlijk om deze aandelen in historisch perspectief te waarderen. Heel wat van deze aandelen noteren immers tegen vrij hoge koers-winstverhoudingen wanneer we rekening houden met de piekwinsten die wellicht volgend jaar zullen opgetekend worden. We staan dan ook vrij voorzichtig tegenover de producenten van halfgeleiderapparatuur.

Door de beter dan verwachte resultaten en de goede vooruitzichten verhogen we wel onze winstverwachting voor Novellus voor dit en volgend jaar tot respectievelijk 1,15 $ en 1,90 $ p.a.

Advies: Zoals uit de bijgevoegde tabel kan worden opgemaakt, is Novellus correct gewaardeerd in vergelijking met de meeste sectorgenoten. Omwille van onze voorzichtige houding tegenover de sector in zijn geheel handhaven we ons verkoopadvies. Binnen de sector geniet Lam Research nog steeds onze voorkeur. Dit aandeel tekent de sterkste omzetgroei op en is het aantrekkelijkst gewaardeerd wanneer we rekening houden met de nettokaspositie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud